Automatische zonwering centraal

Met deze bouwsteen kunnen zonweringsbouwstenen samen worden aangestuurd.
Dubbelklik op het blok om de dialoog te openen voor het selecteren van de gekoppelde bouwstenen

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen. Als de knop langer ingedrukt wordt dan de tijd die bij parameter "Tlc" is ingesteld zal de zonwering volledig openen - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten met duwen & vasthouden - 0/1
Co Complete open Stoppen niet mogelijk. - 0/1
Cc Complete close Stoppen niet mogelijk. - 0/1
So Slightly open Venetiaanse jaloezieën sluiten volledig en bewegen lamellen in horizontale positie volgens parameter (Rd).
Rolgordijnen, gordijnen en zonneschermen bewegen in positie volgens parameter (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Activeert de automatische modus indien de ingang actief is aan het begin van de zonweringsperiode, of met een puls tijdens de zonweringsperiode.
De automatische modus wordt voor de rest van de dag gedeactiveerd bij handmatige bediening. Een puls op (Spr) gevolgd door een opgaande flank op (Sps) of een puls op (Spr) terwijl (Sps) actief is, start de automatische modus opnieuw.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Deactiveert de automatische modus wanneer deze is ingeschakeld. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Een puls op deze ingang zorgt ervoor dat de automatische modus terug geactiveerd kan worden nadat deze modus uitgeschakeld was door een handmatige bediening. De automatische modus wordt pas opnieuw actief als ingang Sps terug actief is. - 0/1
Wa Wind alarm Verplaatst de zonwering naar de ingestelde windalarmpositie. Deze positie wordt bepaald door parameter "Wap". - 0/1
Off Off Puls: zonwering stopt met bewegen.
Aan: vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Pos Position of shading Verplaats de zonwering naar de opgegeven positie. % 0...100
Slat Position of slats Verplaats de lamellen naar de opgegeven positie. % 0...100
T5 T5 control Knop 1: volledig openen
Knop 4: volledig sluiten
-
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5 wanneer deze ingeschakeld zijn (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Selectie Alle geselecteerde automatische zonwering bouwstenen kunnen samen aangestuurd worden. -
Basisprogrammering

Door een dubbelklik op de bouwsteen wordt het volgende venster geopend, waarin compatibele bouwstenen voor zonwering kunnen worden gekoppeld:

Centrale commando's worden niet geblokkeerd door een actieve (DisPc) ingang op het betreffende functiebouwsteen. Als een functiebouwsteen in een centrale bouwsteen wordt gebruikt, wordt dit aangegeven door het centrale symbool op het betreffende bouwsteen.
De functies die op het centrale bouwsteen kunnen worden gebruikt, zijn afhankelijk van de gekoppelde bouwstenen en worden via hun parameters ingesteld. Indien een functieblok een functie niet ondersteunt, kan deze niet worden aangestuurd.