Brand- en Watermeldcentrale

Met de programmacomponent Brand- en watermeldcentrale kunt u zonder veel moeite een brandmeldcentrale of een watermeldcentrale realiseren.

Tutorial

In deze Engelstalige video legt onze CEO Thomas de basisfuncties van de brandmeldcentrale uit.
Basisprogrammering

Basisprogrammering

 

brand en watermeld centrale

De bouwsteen kan worden ingevoegd met de “F5”-knop. Door dubbel te klikken op de component kunnen Loxone Air temperatuursensoren en Loxone Air rookmelders direct worden geselecteerd. Bovendien worden de gewenste muziekserver-zones voor de akoestische alarmering aangevinkt.Naast brandmelders kunnen ook temperatuursensoren worden gebruikt om een brand te detecteren.

brandmeldcentrale

Natuurlijk kunnen ook andere temperatuursensoren of rookmelders worden gebruikt. Rookmelders worden aan de ingang Is gekoppeld, terwijl temperatuursensoren aan de ingang AIt worden gekoppeld.

Watermelders kunnen aan ingang Iw worden aangesloten.

Een sirene kan op uitgang Qh worden aangesloten.

Visualisering

visualisatie

Met de knop ‘laatste melding’ kan je bekijken waardoor en wanneer de laatste water of brandmelding werd geactiveerd. Deze tool helpt je uitluistsel maken over de oorzaal van de schade.

laatste sensor

 

Meer info

Aanbevolen Hardware

Rookmelder Air
Watersensor Air
Loxone Musicserver

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld werd aan Q1 ook een waarschuwingslicht en een caller gekoppeld. Door de caller wordt men telefonisch op de hoogte gebracht van het alarm.
Zodra een rookmelder wordt geactiveerd of een temperatuursensor de maximale temperatuur overschrijdt (parameter Tm), wordt het vooralarm gestart en wordt uitgang Q1 geactiveerd. Het vooralarm is een stil alarm, dit betekent dat de sirene gedurende die tijd nog niet wordt ingeschakeld. Als het alarm niet binnen een bepaalde tijd (parameter Dm) via de app of een puls op ingang C wordt bevestigd, start het hoofdalarm. Door het hoofdalarm wordt ook ingang Q2 en de sirene geactiveerd.

voorbeeld

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
C Alarmbevestiging Door een puls wordt het alarm bevestigd. 0/1
Ch Sirene dempen Door een puls wordt de sirene gedempt, het alarm blijft echter actief. Alarmen in lichtsturingen en muziekserver-zones worden uitgeschakeld 0/1
Is Ingang rookmelder Aansluiting voor externe rookmelders (niet Loxone Air) 0/1
Iw Ingang watermelder Aansluiting voor externe watermelders (niet Loxone Air) 0/1
If Ingang Brandbeveiligingsschakelaar Aansluiting voor externe brandbeveiligingsschakelaar (AFDD) 0/1
AIt Ingang temperatuur Aansluiting voor externe temperatuursensoren (niet Loxone Air) 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van de component. 0/1
D Vertraging hoofdalarm Vertraging tot het hoofdalarm na het activeren van het vooralarm wordt gestart s
Tm Maximale temperatuur Wanneer een sensor deze waarde overschrijdt, wordt het alarm geactiveerd. s
Dm Maximale alarmduur Maximale alarmduur. DM = 0 betekent onbeperkt. Na het verstrijken van de duur worden het hoofd- en het signaalalarm gedeactiveerd. s
Ca Automatische bevestiging Bij Ca = 1 wordt het alarm na het verstrijken van de maximale alarmduur automatisch bevestigd. 0/1
Ms Testmodus Activeert de servicemodus (bij alarm wordt alleen Qt geactiveerd).

0 = Geen servicemodus geactiveerd.

1 = Servicemodus permanent geactiveerd.

>1 Duur [s] van de alarmonderdrukking (in de tijd beperkte servicemodus).

0 – ∞

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q1 Digitale uitgang vooralarm De uitgang wordt geactiveerd zodra een sensor het alarm geeft. 0/1
Q2 Digitale uitgang hoofdalarm Deze uitgang wordt met parameter D seconden na uitgang Q1 geactiveerd. 0/1
Qh Digitale uitgang sirene Aan deze uitgang kan een sirene worden gekoppeld. 0/1
AQ Aantal actieve melders Geeft aan hoeveel melders er momenteel actief zijn.
Qt Digitale uitgang testalarm Uitgang die voor het testalarm wordt gebruikt (parameter Ms = 1) 0/1
TQ Tekstuitgang laatste melder Geeft aan welke melder het laatst actief was. Tekstuitvoer in het volgende formaat: 21.07.2014 15:00 BM Keuken