Brand- en Watermeldcentrale

Deze functiebouwsteen zal u waarschuwen bij brand of waterlekkage.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Ca Confirm alarm Bevestig alarm 0/1
Cs Confirm alarm signals Deactiveert de uitgangen Pas en Mas.
Uitgangen Pa en Ma blijven actief.
Aanwezige audio players of lichtsturingen worden eveneens uitgeschakeld.
0/1
S Smoke detector Alarmingang voor externe rookmelder.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
W Water detector Alarmingang voor externe waterdetector.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
F AFCI Ingang voor brandbeveiligingsschakelaar.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de visualisatie.
0/1
T Temperature input Aansluiting voor externe temperatuursensoren.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pa Pre-alarm 0/1
Ma Main alarm Hoofdalarm 0/1
Pas Pre-alarm signal Pre-alarm signaal 0/1
Mas Main alarm signal Hoofdalarm signaal 0/1
N Number of active sensors Aantal actieve sensoren
At Alarm test Alarmtest 0/1
Ca Cause of alarm Rapporteert de oorzaak van het laatste alarm. -
Ta Time and date of alarm Rapporteert datum en tijd van het laatste alarm. -
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Mad Main alarm delay Vertraging van het hoofd alarm na het activeren van het vooralarm. s 0...∞ 120
Maxϑ Maximum temperature Als ingang (T) deze waarde overschrijdt, wordt het alarm geactiveerd. ° 43
MaxA Maximum alarm duration Het hoofdalarm wordt aan het einde van de ingestelde tijd automatisch bevestigd.
Indien (Pac) = 1, wordt het vooralarm eveneens automatisch bevestigd.
0 = Geen tijdslimiet
s 0...∞ 300
Pac Pre-alarm confirmation 1 = Het vooralarm wordt automatisch bevestigd wanneer (MaxA) wordt bereikt.
0 = Het vooralarm blijft actief wanneer (MaxA) wordt bereikt.
- 0/1 0
Sm Service mode Schakelt de Service mode in en onderdrukt het alarm, alleen (At) wordt geactiveerd in geval van een alarm.
0 = Service mode uit, 1 = Service mode permanent aan, >1 = Service mode aan voor deze tijd.
s 0...∞ 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 2...100 -
Configuratie Configureren van de gebruikte in- en uitgangen. - -
Toepassing

Loxone producten, zoals de rookdetector Air en de watersensor Air, kunnen eenvoudig in de configuratiedialoog worden geselecteerd (dubbelklik op de bouwsteen).
Functiebouwstenen zoals de audio-players, de lichtsturingen, de zonweringsbouwstenen of de apparaten kunnen voor hoorbare en zichtbare alarmen worden geselecteerd (dubbelklik op de bouwsteen).
Andere producten van derden kunnen op de speciale ingangen worden aangesloten