Meter bidirectioneel

Deze bidirectionele meter is geschikt voor de registratie van het verbruik en levering van diverse nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, warmte, enz.

De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter.

In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Als alleen deze ingang wordt gebruikt, wordt de meterstand ook berekend.
Anders wordt deze alleen gebruikt voor de uitgang (Pf) en de gebruikersinterface.
Mrc Meter reading Consumption Consumptie Ingang voor meters die de totale meterstand als een analoge waarde geven.
Voor meters die gedeeltelijke metingen geven (bijv. Smart Socket), moet relatieve meting worden geactiveerd in de instellingen van het blok.
0...∞
Mrd Meter reading Delivery Levering ingang voor meters die de totale meterstand geven als een analoge waarde.
Voor meters die gedeeltelijke metingen geven (bijv. Smart Socket), moet relatieve meting worden geactiveerd in de instellingen van het blok.
0...∞
R Reset Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset.
On: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Positieve waarde: Energie wordt verbruikt.$BR$$Negatieve waarde: Er wordt energie geleverd.
Mrc Meter Reading consumption Meterstanden verbruik 0...∞
Rdc Reading today consumption Meterstand verbruik vandaag 0...∞
Rmc Reading this month consumption Meterstand verbruik deze maand 0...∞
Ryc Reading this year consumption Meterstand verbruik dit jaar 0...∞
Mrd Meter Reading delivery Meterstand levering 0...∞
Rdd Reading today delivery Meterstand levering vandaag 0...∞
Rmd Reading this month delivery Meterstand levering deze maand 0...∞
Ryd Reading this year delivery Meterstand levering dit jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Mroc Meter reading offset consumption Waarde wordt toegevoegd aan de uitgang (Mrc). 0
Mrod Meter reading offset delivery Waarde wordt toegevoegd aan de uitgang (Mrd). 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Relatieve meting Actief: De fysieke meter stuurt alleen deelhoeveelheden met tussenpozen (relatief), het blok telt ze op en gebruikt ze om de meterstand te vormen.
Niet actief: De fysieke meter geeft zijn eigen totale meterstand door (absoluut), het functieblok brengt deze alleen in kaart.
-
Vermogen/stroomrichting Geeft aan of de fysieke meter de leverings- of verbruikswaarde als positieve of negatieve waarde opgeeft naar de Pf ingang van de functiebouwsteen. -
Meterstand en eenheden

In het algemeen registreert een fysieke meter de hoeveelheid en geeft de waarde aan de functiebouwsteen door via een meterstandingang. De functiebouwsteen brengt de meterstand in kaart en registreert de statistieken ervan.
De eenheden voor Pf/Mr kunnen onafhankelijk van elkaar worden gekozen, aangezien de waarde bij ingang Pf alleen wordt gebruikt voor uitgang Pf en voor weergave in de gebruikersinterface.

Als de ingang Pf alleen wordt gebruikt, neemt de bouwsteen de functie van de meter over.
In dit geval moeten de eenheden voor Pf/Mr uurgerelateerd zijn en in grootte overeenkomen zodat de meterstand correct wordt berekend.
Voorbeelden:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg