Bedrijfsmodus

Toepassing

Een bedrijfsmodus dient om het gedrag van de huissturing op bepaalde tijdstippen (zomer/winter) en bij bepaalde gelegenheden (vakantie, afwezigheid) automatisch aan te passen, bijvoorbeeld bij afwezigheid of bij verhoogde warmtebehoefte.

Basisprogrammering

Bedrijfsmodes kunnen individuele componenten beïnvloeden. In Loxone Config zijn reeds tien bedrijfsmodi voorgedefinieerd:

bedrijfsmodussen

 

BEDRIJFSMODES AANMAKEN

Klik in de randapparatuur op “Bedrijfsmodes”. Er verschijnt een tabblad Bedrijfsmodes waar u een nieuwe bedrijfsmodus kunt aanmaken. Voor onze professionals is sneltoets “F4” beschikbaar. Druk gewoon op “F4” en geef “Bedrijfsmodus” in.

config bedrijfsmodus

Sneltoetstips:

F3 = programmeerpagina zoeken/naar programmeerpagina gaan
F4 = Bouwsteen toevoegen
F5 = Bouwsteen toevoegen

BEDRIJFSMODES IDENTIFICEREN

Identificeer uw bedrijfsmodus. In dit voorbeeld gebruiken we “Wintervakantie”.

 

voorbeeld wintervakantie bedrijfsmodus

BEDRIJFSTIJDEN AANMAKEN

Om de bedrijfsmodus Wintervakantie in de tijd te definiëren, stellen we bedrijfstijden op. U gaat hier te werk zoals in de schermopname.

bedrijfstijden aanmaken

 

MODUS IN DE TIJD BEGRENZEN

Hier heeft het aangemaakte Bedrijfstijden de naam “Wintervakantie”. Aan het item wordt nu een type, dus een bedrijfsmodus toegewezen die in deze periode actief moet zijn. In ons geval dus “Wintervakantie”. Verder wordt gedefinieerd of en hoe het item moet worden herhaald. Ten slotte wordt de periode bepaald.

 

benaming van bedrijfstijden

BEDRIJFSMODUS HANDMATIG ACTIVEREN

Een bedrijfsmodus kan ook direct met een knop worden gestart.

bedrijfsmodus activeren

 

In de Loxone Config versie 8.3 met de nieuwste Smart Home App kan de bedrijfsmodus ook via de visualisatie voor een bepaalde periode geactiveerd worden. Meer info in onze Online documentatie ” bedrijfstijden

 

BEDRIJFSMODUS GEBRUIKEN

U kunt in alle componenten waarin een schakelklok opgenomen is, een nieuwe regel voor de bedrijfsmodus invoegen. U definieert nu schakeltijden die alleen gelden wanneer die bedrijfsmodus actief is.
Om in te voegen selecteert u gewoon de bedrijfsmodus in het keuzemenu en klikt u op het groene tandwiel.

schakeltijden bedrijfsmodus

 

Als er tegelijk meerdere bedrijfsmodi actief zijn, wordt de regel gebruikt die het verst bovenaan staat.

Programmeervoorbeeld

Hoe u een bedrijfsmodus juist aanmaakt, wordt in deze voorbeeldconfiguratie getoond.

Bedrijfstijden

In dit programmeervoorbeeld leert u hoe u verschillende bedrijfstijden integreert in uw programmering.
Downloaden

 

Kerstboomverlichting

 

kertsboomverlichting

In dit voorbeeld werd een nieuw kalenderitem met de naam “Wintertijd” aangemaakt en gekoppeld aan de door de gebruiker gedefinieerde bedrijfsmodus “Wintertijd”
(selecteerbaar bij Type).

schakelblok kerstboomverlichting

Daarna werd de nieuw aangemaakte bedrijfsmodus als nieuwe regel toegevoegd in een schakelklok en werd de schakeltijd gedefinieerd. Als het vinkje bij “Activering vereist” wordt geplaatst, moet de triggeringang een puls ontvangen om de schakeltijd te activeren.

 

config kerstboomverlichting

“Puls avondschemering” is te vinden onder “Tijden” in de randapparatuur. Als deze puls wordt geactiveerd, schakelt de klok in en wordt de kerstboomverlichting geactiveerd. Om 23:30 wordt, zoals ingesteld in de schakelklok, de verlichting weer gedeactiveerd.

Downloaden kerstboomverlichting

 

Laad de voorbeeldconfiguraties en bekijk de tutorial-video’s.
Video

Kom meer te weten over de toepassingsgebieden van de Miniserver.
Link

Ontdek al het nieuws over Loxone en de Miniserver
Blog

Hulp nodig? Neem contact op met onze support!
Service en support