Diagnose stelventiel

De volgende berichten kunnen van het Loxone stelventiel ( air / tree ) weergegeven worden via de systeemstatus of via de diagnose-ingangen van het apparaat:

Geen ventiel gedetecteerd

Dit bericht verschijnt als het Stelventiel Air tijdens het herkalibreren geen ventiel detecteert. De herkalibratie wordt automatisch uitgevoerd na elke herstart van het stelventiel (bijv. nadat de voeding is verwijderd).

Zorg ervoor dat het stelventiel correct op een ventiel is gemonteerd en dat de ventielpen beweegbaar is. Kalibreer vervolgens opnieuw door op ‘apparaat opnieuw kalibreren’ te klikken.

Ventiel zit vast

Dit bericht verschijnt als het Stelventiel Air tijdens normaal gebruik de ventielpen niet kan bewegen.

Zorg ervoor dat de ventielpen weer in beweging is. Bijvoorbeeld. De ventielpen kan vastlopen door afzettingen. Kalibreer vervolgens opnieuw door op ‘apparaat opnieuw kalibreren’ te klikken.

Mechanisch defect

Dit bericht verschijnt als het stelventiel tijdens het opnieuw kalibreren geen mechanische stop detecteert. De herkalibratie wordt automatisch uitgevoerd na elke herstart van het stelventiel (bijv. nadat de voeding is verwijderd).

Normaal gesproken wordt de mechanische stop gedetecteerd wanneer het drukstuk van het stelventiel tegen de ventielpen drukt. Als het stelventiel niet op een ventiel is gemonteerd, wordt de mechanische stop gedetecteerd wanneer het drukstuk van het stelventiel tegen de behuizing van het stelventiel drukt.

Als er geen mechanische stop wordt gedetecteerd, kan worden aangenomen dat het stelventiel defect is. Neem in dit geval contact op met uw Loxone-partner.