Bewegingsmelder Tree

De Loxone Bewegingsmelder Tree wordt gebruikt om beweging en helderheid in een ruimte te detecteren.

Opmerking: De bewegingsmelder Tree is niet langer verkrijgbaar en is vervangen door de Aanwezigheidsmelder Tree.

De bewegingsmelder kan ook enkele huisdieren detecteren. Met de instelbare gevoeligheid kan de gevoeligheid van de sensor worden verminderd, maar er is geen speciale sensortechnologie die huisdieren uitsluit.

Datasheet Bewegingsmelder Tree

Inhoudsopgave


Montage

Voor een optimale werking van de bewegingsdetectie is een correcte plaatsing aan het plafond van cruciaal belang. De volgende schetsen ondersteunen u hierbij:

Sluit de stroomtoevoer (oranje/witte klem) en de Tree dataleidingen (groen/witte klem) aan. Om de installatie te voltooien, bevestigt u de bewegingsmelder aan de montagering. Na het inschakelen van de voedingsspanning knippert de statusled na korte tijd oranje als de bedrading correct is (aansluiting op Tree Extension / Miniserver aanwezig).


Inbedrijfname

Volg dan de koppelprocedure op de Tree interface.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Beweging Ingang is actief wanneer er beweging wordt gedetecteerd - 0/1
Helderheid Geeft de gemeten waarde van de huidige helderheid Lx 0...188
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Bewegingsmelder Tree Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- - -
Apparaattype Tree apparaat type - - -
Gevoeligheid Is van invloed op de gevoeligheid en daarmee op het bereik van de bewegingserkenning - - -
Naloop tijd beweging De ingang 'Beweging (Mo)' blijft actief gedurende de ingestelde vervolgtijd na de laatst gedetecteerde beweging. Hoe hoger de ingestelde vervolgtijd, hoe minder pakketten er naar Tree en Link moeten worden gestuurd.
Als de bewegingsmelder wordt gebruikt op een alarmsysteem, wordt de vervolgtijd automatisch ingesteld op 3s zodra het systeem is ingeschakeld.
s 3...900 -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Bewegingsmelder Tree