Comfort Schakelaar

Toepassing

De bouwsteen Comfortschakelaar is geschikt voor gang- en terrasverlichting.

Basisprogrammering

Met een puls op ingang Tr wordt uitgang Q gedurende de gedefinieerde tijd (parameter TH in seconden) geactiveerd.

Voor de uitgang wordt gedeactiveerd, vindt een uitschakel-voorwaarschuwing plaats (kort in-/uitschakelen), zodat men niet plots in het donker staat.

Hoeveel seconden voor het uitschakelen moet worden gewaarschuwd, wordt bepaald met parameter TW. De duur van de waarschuwing (duur van de uitschakeling) wordt gedefinieerd met parameter WT.

Als de puls langer duurt dan de bij parameter TT ingestelde tijd, staat ingang Q permanent op AAN. Een puls op ingang O zet uitgang Q eveneens permanent op AAN.

bouwsteen comfortschakelaar

 

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger Door een puls wordt uitgang Q gedurende de gedefinieerde tijd (parameter TH in seconden) geactiveerd. Door een bijkomende puls wordt Q opnieuw gedeactiveerd. 0/1
Reset Zet uitgang Q weer op 0. 0/1
O Duur AAN Een puls schakelt de component permanent naar AAN. 0/1
Dis Disable Kinderbeveiliging – blokkeert alle ingangen. De tijdfunctie en de bediening via de visualisering blijven werken. 0/1

 

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van de component (na een stroomonderbreking wordt de vorige toestand hersteld). 0/1
TH  Duur AAN Geeft de duur aan dat uitgang Q bij een puls op ingang Tr geactiveerd moet blijven. s
TT Duur aan (Tr) voor continu licht Geeft de duur aan dat de puls op ingang Tr moet duren, zodat uitgang Q permanent geactiveerd blijft (uitschakelautomaat gedeactiveerd). s
TW Voorwaarschuwingstijdstip uitschakeling Invoer hoelang voor de uitschakeling een voorafgaande waarschuwing moet worden gegeven. De duur van de voorafgaande waarschuwing wordt gedefinieerd met parameter WT. s
WT Duur van de voorafgaande uitschakelwaarschuwing Geeft aan hoelang de voorafgaande uitschakelwaarschuwing moet duren. s

 

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Digitale uitgang van de comfortschakelaar. 0/1