Miniserver diagnose

INHOUD

PROBLEMEN BIJ HET OPSTARTEN

Neem uw Miniserver uit de doos, sluit de voeding aan en connecteer een netwerkkabel tussen de router en de Miniserver. Schakel de Miniserver pas in als alle bekabeling is voltooid. Het opstartproces duurt ongeveer 7-10 seconden. Na dit proces knippert de status-LED aan de voorzijde van de Miniserver groen.

Als dit niet het geval is, raadpleegt u de volgende tabel voor de oplossing:

LED-status Reden Oplossing
Geel knipperend De Miniserver bevindt zich in de pauzestand. 1. Start de Miniserver en extensies opnieuw op (door de stroomvoorziening gedurende ongeveer 10 seconden uit te schakelen totdat deze opnieuw opstart). De groene voedingsconnector mag NIET worden verwijderd als de voeding is ingeschakeld.
2. Als het gedrag hetzelfde blijft, formatteert u de SD-kaart volgens de instructies naar de fabrieksinstellingen .
Rood / geel knipperend De Miniserver herkent de SD-kaart niet of heeft geen toegang tot de kaart. 1. Controleer of de SD-kaart correct is geplaatst.
2. Start de Miniserver en extensies opnieuw op (door de stroomvoorziening gedurende ongeveer 10 seconden uit te schakelen totdat deze opnieuw opstart). De groene voedingsconnector mag NIET worden verwijderd als de voeding is ingeschakeld.
3. Als het gedrag hetzelfde blijft, formatteert u de SD-kaart volgens de instructies naar de fabrieksinstellingen .
Knipperend rood / rood / geel Er is een defect PLC-programma in de Miniserver. 1. Start de Miniserver en extensies opnieuw op (door de stroomvoorziening gedurende ongeveer 10 seconden uit te schakelen totdat deze opnieuw opstart). De groene voedingsconnector mag NIET worden verwijderd als de voeding is ingeschakeld.
2. Als het gedrag hetzelfde blijft, formatteert u de SD-kaart volgens de instructies naar de fabrieksinstellingen  .

PROBLEMEN MET VERBINDING

Als de Miniserver groen knippert maar u kunt er geen verbinding mee maken in Loxone Config, gebruikt u de volgende tabel om het probleem op te lossen:

Stap Oplossing zou moeten zijn:
1. Controleer of de status-LED’s op de netwerkpoort (LAN) van de Miniserver flitsen of branden. 1.1 De groene LED moet constant branden, de oranje led moet knipperen. Als dit allemaal correct is, gaat u verder met stap 2.1.2 Als beide of één LED niet knippert / niet oplicht, controleer dan eerst of de netwerkkabel correct is aangesloten en of de kabel getest of vervangen is. Als de LED’s hetzelfde blijven neem dan contact op met de technische ondersteuning.

1.3 Neem contact op met de technische ondersteuning als beide LED’s constant branden, met of zonder een kabel aangesloten.

2. De status-LED’s van de Miniserver moeten groen knipperen en de LED’s van de netwerkaansluiting moeten groen branden en oranje knipperen. Open Loxone Config en zoek naar de Miniserver. De Miniserver zou in de zoekresultaten moeten verschijnen en u kunt er verbinding mee maken door erop te dubbelklikken. Als er geen Miniserver in de zoekresultaten wordt vermeld, gaat u verder met stap 3.
3. Controleer nogmaals of de netwerkkabel correct is aangesloten. Test en vervang de LAN-kabel. U kunt nu verbinding maken met de Miniserver, zo niet, ga dan naar stap 4.
4. Controleer of u in uw firewall of antivirussoftware geen uitzondering voor Loxone Config hebt gemaakt. Sommige antivirussoftware blokkeert nog steeds uitgaand verkeer met Loxone Config, zelfs als u dit hebt ingesteld, dus het is best om antivirusprogramma’s tijdelijk uit te schakelen bij gebruik van Loxone Config. U kunt nu verbinding maken met de Miniserver, zo niet, ga dan naar stap 5.
5. Als u de Parallels-software op een Macbook gebruikt, zorg er dan voor dat uw netwerk niet wordt gedeeld ! U kunt nu verbinding maken met de Miniserver, zo niet, ga dan naar stap 6.
6. Controleer de netwerkconfiguratie. Hoe bent u verbonden met de Miniserver?
Belangrijk: het netwerk moet worden geclassificeerd als een thuisnetwerk of kantoornetwerk op uw Windows-pc!
Zie stap 7 indien verbonden met de router. Direct verbonden, zie stap 8.
7. Miniserver is verbonden met een router. Volg deze stappen om de Miniserver in te stellen en te pingen. 7.1 De installatie is geslaagd en de Miniserver bevindt zich in hetzelfde subnet als uw router. De ping moet succesvol zijn en je zou in staat moeten zijn om verbinding te maken met de Miniserver. Zo niet, controleer dan stap 3 en 4 opnieuw.7.2 Als de ping mislukt is, is het waarschijnlijk dat de netwerkinstellingen niet juist zijn ingesteld wanneer u de stappen 3 en 4 hebt doorlopen. Neem contact op met de ondersteuning als u nog steeds problemen ondervindt.
8. De Miniserver is rechtstreeks verbonden met uw laptop of computer. Zorg ervoor dat u een statisch IP-adres hebt toegewezen aan uw laptop. Als u alle stappen in het gedeelte ‘Aan de slag’ hebt gevolgd om rechtstreeks verbinding te maken en nog steeds geen verbinding kunt maken, neemt u contact op met de ondersteuning.

INGEBRUIKNAME CHECKLIST

EERSTE INBEDRIJFSTELLING

1.
Neem uw Miniserver uit de verpakking en sluit de voeding en het netwerk aan. Activeer de voeding alleen wanneer de bekabeling op de miniserver is voltooid. Na het activeren van de voeding start de Miniserver.

 • 1.1
  Het opstartproces duurt ongeveer 7 seconden. Hij is opgestart vanaf het moment dat groene status-LED met regelmatige tussenpozen knippert. Het knipperen van de status-LED betekent het volgende:

  • 1.1.1 Geel knipperend:
   De Miniserver bevindt zich in de pauzestand. Oplossing:

   • 1.1.1.1 
    Reboot van de Miniserver (stroomvoorziening gedurende ongeveer 10 seconden uitschakelen), als het gedrag hetzelfde blijft:
   • 1.1.1.2
    SD-kaart formatteren met Loxone Config
  • 1.1.2 Rood / geel knipperend:
   Miniserver geen SD-kaart herkend / geen toegang tot de kaart. Oplossing:

   • 1.1.2.1
    Controleer of de SD-kaart correct is geplaatst
   • 1.1.2.2 
    Reboot van de Miniserver (stroomvoorziening gedurende ongeveer 10 seconden uitschakelen), als het gedrag hetzelfde blijft:
   • 1.1.2.3
    SD-kaart formatteren met Loxone Config
  • 1.1.3 Rood / Rood / Geel knipperend:
   Defect PLC-programma in de Miniserver. Oplossing:

   • 1.1.3.1 
    Reboot van Miniserver (stroomvoorziening gedurende ongeveer 10 seconden uitschakelen), als het gedrag hetzelfde blijft:
   • 1.1.3.2
    SD-kaart formatteren met Loxone Config

MINISERVER KNIPPERT GROEN, MAAR IS NIET TOEGANKELIJK VIA HET NETWERK

1.
Controleer de LED’s op de netwerkconnector (LAN)

 • 1.1
  De groene led brand en de oranje led pinkt. Alles in orde, ga verder met stap 2 onder “miniserver knipper groen en er is signaalverkeer”
 • 1.2
  Geen verlichte of pinkende leds: Controleer of de netwerkkabel correct is aangesloten en niet defect is
  De leds blijven uit: Contacteer uw installateur of de Loxone Support
 • 1.3
  Beiden leds branden, zelfs wanneer er geen kabel is aangesloten: Neem contact op met uw installateur of de Loxone Support

2.
De Miniserver knippert groen en er is signaalverkeer. Wijzig nu de Loxone Config-software en klik op de “Miniserver” bij “Zoeken”. De miniserver zal tussen de resultaten weergegeven staan en u kan verbinding maken.

Als er geen Miniserver is gevonden:

 • 2.1
  Controleer de netwerkaansluitingen opnieuw aan beide kanten. Vervang eventueel ook de LAN-kabel.
 • 2.2
  Controleer in uw antivirusprogramma of de Loxone Config is opgenomen als ‘vertrouwelijk’.
 • 2.3
  Netwerkconfiguratie controleren: Hoe bent u met de Miniserver verbonden?
  Belangrijk: het netwerk moet op uw Windows-pc als een thuis- of werkplaatsnetwerk zijn geclassificeerd!

  • Miniserver is aangesloten op het netwerk
  • 2.3.1 Miniserver Router
   Open de opdrachtenprompt. (start -> cmd of win+cmd)
   Voer nu commando “arp -a” uit. Je ziet nu alle actieve netwerkverbindingen. Diegene met een macadres ‘EEE0-00-..’ is uw miniserver.
  • Voer nu volgend commando uit (vervang IP adres door uw eigen miniserver-IP): ping 192.168.1.77
   • 2.3.1.1 Ping succesvol.
    Je hebt vier keer een antwoord gekregen op dit adres. Je miniserver is zo toegankelijk.
    Je kan in de Loxone Config nu terug naar ‘verbinden’ en connecteren met een miniserver. Als IP adres geef je het adres op dat je net gevonden hebt. Wachtwoord en gebruikersnaam zijn beiden ‘admin’ by default. Als dit niet mogelijk is deactiveer je de firewall.
   • 2.3.1.2 Ping mislukt
    Als antwoord krijg je ‘time out’ of een andere storingsmelding.
    Wijs de miniserver een statisch IP adres toe.
    U kan hier de instructies vinden. Hierna start je terug bij de stap ‘pingen’.
  • 2.3.1 Miniserver rechtstreeks verbonden met pc
   Zowel PC als miniserver moeten een statisch IP hebben binnen dezelfde range. Instructies vindt u hier.
 • 2.4 geen verbinding mogelijk
  Neem contact op met onze ondersteuning.

Mochten er problemen zijn met het in bedrijf stellen en verbinden met de miniserver, controleer dan steeds dat je op de nieuwste firmware versie werkt. Deze vindt u bij de ‘downloads’ op de supportpagina.