Keuzeknop

Toepassing

Met de bouwsteen Keuzeknop kan een analoge waarde stapsgewijs worden verhoogd door een druk op een knop.

Basisprogrammering

Met elke puls op ingang + wordt de waarde op uitgang AQ met de waarde SI tot Max verhoogd en begint daarna weer bij Min. Als ingang + langer wordt bediend, worden afhankelijk van de ingestelde herhaalfrequentie (parameter Rr) meerdere verhogingen op uitgang AQ uitgevoerd.

Het waardebereik op uitgang AQ kan worden gedefinieerd met de twee parameters Min (minimumwaarde) en Max (maximumwaarde).

Met ingang P kan de waarde op uitgang AQ direct worden ingesteld. Als op ingang P bijvoorbeeld de waarde 5 staat, wordt ook op uitgang AQ de waarde 5 uitgevoerd.

Door een puls uit ingang R wordt uitgang AQ op de standaardwaarde (parameter D) gezet.

Als ingang Dis wordt geactiveerd, worden de ingangen geblokkeerd. De component kan echter verder worden bediend via de visualisering.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
+ Trigger puls Met elke puls die op deze ingang aankomt, wordt AQ verhoogd met de waarde SI. 0/1
P P Zet de ingang op een bepaalde waarde.
R Reset Zet AQ bij puls op D. 0/1
Dis Disable Blokkeert alle ingangen (kinderbeveiliging), verder bedienbaar met de visualisering. 0/1

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1
Min Minimumwaarde Definieert de minimumwaarde voor AQ
Max Maximumwaarde Definieert de maximumwaarde voor AQ.
SI Stapgrootte Waarde waarmee uitgang AQ bij puls naar (+) moet worden verhoogd.
Rr Herhaalfrequentie Definieert het interval waarmee AQ met SI wordt verhoogd zolang (+) actief is.
D D Waarde waarop de uitgang bij reset (R) moet worden ingesteld.

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ actuele tellerstand Wordt met elke puls op ingang (+) met SI verhoogd.