KNX-EIB Dimmer

Geeft middels trigger +/- een KNX-EIB-dimmer een passende waarde op de uitgang

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
+ Dim+ 0/1
- Dim- 0/1
DisPc Disable periphery control Deactiveert alle ingangen. 0/1
On On Aan 0/1
Off Off Uit 0/1
Set Sets output (D) to value of input (Set) Stelt uitgang (D) in op waarde van ingang (Set)
S Status Sluit deze ingang aan op een EIB/KNX-sensor (groepsadres schakelen of antwoord van schakelen) 0/1
Cdv Current dim value Sluit deze ingang aan op een EIB/KNX-sensor (groepsadres helderheid of antwoord van helderheid)
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
D Dimmer output Sluit deze uitgang aan op een EIB/KNX-dimmeractor (groepsadres dimmen)
S Status Schakeluitgang voor het in- en uitschakelen van dimmers
Deze uitgang wordt door de ingangen (On) en (Off) aangestuurd.
$Sluit deze uitgang aan op een EIB/KNX-dimactor (groepsadres schakelen)
0/1
Cdv Current dim value Sluit deze uitgang aan op een EIB/KNX-dimactor (groepsadres helderheid).
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Sts Step size Stap grootte 5
Rr Repetition rate Herhalingsfrequentie 0,2
EIB/KNX interface

De Loxone Miniserver Gen. 1 beschikt over een volwaardige EIB/KNX interface voor een breed scala aan toepassingen.

EIB/KNX sensoren: Toepassen van EIB/KNX sensoren in de plaats van klassieke knoppen in een Loxone installatie

Visualisatie: Aanvullend op een bestaande EIB/KNX installaties voor visualisatie

Logica: Aanvullend logica voor een bestaande EIB/KNX installatie


Aanwezigheidssimulatie

Deze functiebouwsteen heeft een aanwezigheidssimulatie.
Activeer en definieer de aanwezigheidssimulatie in het eigenschappenvenster: