Bekabeling – basis info

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

We raden u ten zeerste aan advies in te winnen van een gekwalificeerde elektricien voordat u werkzaamheden aan uw bedrading uitvoert. Loxone gebruikt zowel laagspanning als netvoeding, wat betekent dat bepaalde werkzaamheden alleen door een gekwalificeerd persoon mogen worden uitgevoerd. Wanneer er gewerkt wordt aan de bekabeling van de Miniserver, zorg er dan voor dat de stroom naar de Miniserver is uitgeschakeld. Schade aan componenten kan optreden als dit niet wordt uitgevoerd.

INTRO

Dit gedeelte geeft u een algemeen basisbegrip van hoe een Loxone-systeem is aangesloten en wat meer gedetailleerde informatie over de bedrading in de behuizing van alle Loxone-apparatuur. Als u de bedrading voor de Loxone Air-producten bekijkt, is het bekijken van de pagina “Bekabeling accessoires” het meest nuttig voor u, omdat dit de plaats is waar deze componenten uitgelegd zijn.

Als u vragen of twijfels heeft tijdens het installatieproces, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. Onze technici zijn altijd blij om u te helpen.

We streven ernaar om de bedrading van een Loxone-systeem in het huis van uw / uw klant zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. We hebben daarom een ​​aantal nieuwe technologieën ontwikkeld die de noodzaak van bedrading volledig kunnen verwijderen waar dit niet nodig is. Dit als resultaat de vermindering van het aantal benodigde kabels en vereenvoudiging van de verbindingen en daarmee planning.

 

Inhoud

Basisprincipes
Bekabeling van Loxone Tree componenten
Spanningsval
Opbouw verdeelkast
Aansluiten van de Miniserver op de stroomvoorziening
Aansluiting van meerdere stroomvoorzieningen
Aansluiten van één of meerdere Extensions op de Miniserver
Aansluiten van één of meerdere Extensions op de Miniserver GO

 

BASISPRINCIPES VAN DE BEKABELING

 

Hierna een aantal nuttige tips en instructies voor een probleemloze installatie:

 • De bedrijfsspanning van Loxone-apparaten bedraagt 24V DC.
 • Om de apparaten met onze sturingen te verbinden, moeten de kabels allemaal naar de verdeelkast lopen – waarin ook onze sturingen zich bevinden.
 • Om de bekabeling te vereenvoudigen en overzichtelijk te houden, adviseren we het gebruik van CAT 7-kabels.
 • De Loxone Link mag max. 500 m lang zijn en moet lijnvormig worden bekabeld.
 • De laatste Extension op de Loxone Link moet worden afgesloten met een weerstand van 120 Ohm (bij de Miniserver meegeleverd)
 • Als de Miniserver zonder Extension wordt gebruikt, mag de Loxone Link niet worden afgesloten.
 • De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften van het land in kwestie.
 • Kabel voor Loxone Link: afgeschermde twisted pair-kabel (bijv. Cat. 5, Cat 7)

 

Om veiligheidsredenen is bij Loxone-installaties het gebruik van SELV (= veiligheidslaagspanning) voedingen voorgeschreven. Daardoor is geen bijkomende aansluiting van de 24V-uitgangszijde op PE vereist.
Bij talrijke installaties kan echter niet worden verhinderd dat de GND van de Loxone 24V SELV-voeding door een extern apparaat met PE wordt verbonden.
Deze verbinding kan bijvoorbeeld tot stand worden gebracht door patch panels, pc’s, routers, beamers of vergelijkbare IT-apparaten.
Om in dergelijke gevallen een eventuele stroomdoorgang (compensatiestroom of in geval van een foutstroom) via de Miniserver te voorkomen, moet de GND van de Miniserver-stroomvoorziening rechtstreeks op de 24V voeding met PE worden verbonden. De installatie groeit dan uit van een SELV (=veiligheidslaagspanning) naar een PELV (= beschermlaagspanning) installatie.

BEDRADINGSTOPOLOGIE

Typisch bij een Loxone-systeem is er een centraal gemonteerd “paneel” dat alle Loxone-apparatuur bevat.
Uitgangen zoals verlichtingscircuits en bediening voor jaloezieën zijn centraal bedraad in een STER-patroon waarbij elk apparaat zijn eigen kabel heeft die teruggaat naar de centrale locatie.
Bij het bedraden van sensoren en schakelaars (en ook verwarmingsactuators) kunnen deze worden bedraad met behulp van de Loxone Tree-technologie. Hierdoor kan de bedrading op een veel efficiëntere en flexibelere manier worden uitgevoerd. In wezen kan elk Tree-apparaat op een ander apparaat worden aangesloten om controle en communicatie te krijgen. Als dit Tree-netwerk verbonden wordt met de Tree Extension, worden Alle Tree-apparaten dan aangesloten. Dit kan de bekabeling met 80% verlagen ten opzichte van traditionele STER-bekabelde systemen en biedt enorme flexibiliteit bij het upgraden en bijwerken in de toekomst. Een echte toekomstvaste bedrading voor de Smart Home. In de onderstaande diagrammen ziet u enkele voorbeelden van bedrading van Loxone Tree.

 

 

BELANGRIJKE FEITEN:

 • Bekabel terug naar een centraal punt voor niet-Tree-producten.
 • Als u meerdere panelen gebruikt en daarom veel extensies in het project hebt, is de maximaal toegestane lengte van de Loxone Link 500 meter van de Miniserver tot de laatste extensie.
 • De Loxone-link MOET een BUS zijn die strikt van het ene apparaat naar het andere is verbonden.
 • De link moet worden beëindigd op het laatste apparaat met een weerstand van 120 Ohm, als er geen uitbreidingen worden gebruikt, dan mag geen weerstand worden gebruikt
 • De Link moet een enkel getwist paar zijn. Onze aanbeveling is een paar CAT7-kabels tussen panelen en een gedraaid paar paneeldraad in de kast.
 • Het maximale aantal extensies op de Loxone-link is 30.

Naast de Loxone Touch en Touch Pure-schakelaars kunt u ook conventionele schakelaars veel nuttiger en multifunctioneler maken. Zolang de switch een contactsluiting biedt, kan deze in het systeem worden aangesloten en vervolgens in software zoveel functies hebben als u wilt. We raden aan om drukknoppen te gebruiken vanwege de mogelijkheid om door sequenties te klikken, dubbelklikken enz.

 

 

BEKABELING VAN LOXONE TREE COMPONENTEN

Voor de Loxone Tree Bekabeling wordt een Loxone Cat 7 kabel aanbevolen. Het Groen/Witte paar wordt voor de Tree en de Oranje/Witte paar wordt voor de spanningsvoorziening gebruikt. De overige 2 paren blijven vrij en kunnen voor andere functies gebruikt worden. De mantel van de kabel moet niet geaard worden.
De maximale kabellengte per Tree tak is 500m.

 

opgepastDe maximale kabellengte van 500m verwijst naar de Tree, NIET op de kabellengte van de 24V spanningsvoorziening. Hier kan door de spanningsval de maximale lengte korter zijn.

 

Bekabeling

 

bekabeling tree

 

Bekabelings Topologie

 

Voor de Loxone Tree kunnen de onderstaande bekabelings Topologieën gebruikt worden.

 

toppologie tree bekabeling

 

 

Er wordt aanbevolen om een kabel in een ruimte te voorzien en daarna vanuit deze ruimte zelf vanaf dat punt de nodige Tree apparaten te installeren en aan te sluiten.
Houd rekening met volgende zaken,

 • Dat er per Tree vertakking maximaal 50 apparaten kunnen aangesloten worden,
 • Dat de Tree vertakkingen links en recht niet verbonden kunnen worden en
 • Dat een Tree vertakking geen ring wordt.

 

Spanningsval

 

De Loxone Cat 7 kabel heeft een doorsnede van 0,258 mm². De spanningsval kan met volgende formule berekend worden:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … Stroom [A]
L … Kabellengte [m]
A … Kabeldoorsnede [mm²]
a = 0,258 voor de Loxone Cat 7 kabel
ΔU …Spanningsval [V]
ρ … specifieke materiaalweerstand [( Ω*m)/mm²]
ρ = Constante (0,0172 voor Koper)
De 24V Voedingsspanning min de berekende Spanningsval moet ten minste de ingangsspanning van de Tree apparaten niet onderschrijden. In de praktijk worden spanningsvallen van ca. 3% gebruikt.

 

Voorbeeld Stelventiel Tree

Max. stroom van een stelventiel Tree: 62,5mA
Aantal Stelventielen: 15 stuks waarvan max 5 stuks gelijktijdig in bedrijf zijn
Bekabelingslengte: 20m
Doorsnede van de Cat 7 kabel: 0,258mm²
max. Stroom van een stelventiel Tree: 62,5mA
ΔU = I · ((2 · L · ρ) / A)
ΔU = 0,3125A · ((2 · 20m · 0,0172Ω*m/mm²) / 0,258mm²)
ΔU = 0,83V

Opbouw van de verdeelkast

 

In de volgende afbeelding ziet u de opbouw van een hoofdverdeler en een onderverdeler. In elke verdeler zijn eigen voedingen voor de Loxone-componenten beschikbaar. We adviseren bijkomende voedingen voor het sensorsysteem en voor de led-verlichting, zodat de betrouwbaarheid van uw systeem wordt verhoogd. Merk op dat de GND van alle voedingen met elkaar moet worden verbonden (aanbevolen doorsnede: 2,5 mm²).
Om “kabelrommel” te voorkomen en ook binnen enkele jaren nog het overzicht te behouden, is het aan te bevelen alle in- en uitgangen via klemmen te laten lopen. Voorzie ook een aantal reserve-in-/uitgangen, want bij de planning kan men snel iets over het hoofd zien.
Om de bekabeling ordelijk te houden, is het aan te bevelen een kabelgoot te gebruiken. Deze kabelgoot wordt, zoals aangegeven in de grafiek, tussen de individuele DIN-rails en ook buiten rondom geplaatst. De buitenste kabelgoot moet minstens dubbel zo breed zijn als de kabelgoot tussen de DIN-rails. Om het werk te vergemakkelijken moet tussen de klemmen van de Extensions en de kabelgoot een afstand van circa 3 cm worden aangehouden.
Als verbindingskabel van de Loxone Link adviseren we een twisted pair-kabel, bijvoorbeeld CAT 7. In de kast zelf zijn onze verbindingsdraden geschikt voor interne bedrading. Oranje / wit voor de stroomvoorziening van de Extensions, blauw / wit voor de Loxone Link en groen / wit voor Loxone Tree.

 

 

opgepastKies uw verdelerkast groot genoeg, want men weet nooit wat de toekomst brengt!

 

Drukknoppen

DE LOXONE DRUKKNOP STANDAARD

Bij Loxone hebben we enkele accesoires geleverd om het selecteren van producten nog eenvoudiger te maken. Voor schakelaars is er zowel het Touch- als Touch Pure-gamma in zowel bedrade als draadloze versies. Ze zorgen voor eenvoudige bediening van de belangrijkste Smart Home functies. Daarnaast leveren ze temperatuur- en vochtigheidswaarneming.

Met Loxone kunt u elke klassieke knop omvormen tot een intelligente knop en op die manier veel geld besparen. De keuze is enorm, want deze knoppen worden aangeboden door elke fabrikant van stopcontacten en knoppen.

Voor meerdere drukzones in een doos kunnen bovendien PLC-knoppen worden gebruikt.

 

drukknop standaard

Bekabeling met CAT7 kabels

 

Hier vindt u onze aanbeveling voor de kleurcodering van uw Loxone installatie. De mantel van de Loxone Cat kabel moet niet aangesloten worden op de PE.

Slimme bekabeling CAT 7

Let op de maximale kabellengte lengte voor grotere vermogens. De Loxone Cat7 kabel heeft een doorsnede van 0,258 mm². De spanningsval kan worden berekend met de volgende formule:

 

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … Stroom [A]
L … Lengte van de geleider [m]
A … Oppervlakte van de geleider [mm²]
ΔU … Spanningsval [V]
ρ … Specifieke materiaalweerstand [( Ω*m)/mm²]
ρ= constante (0,0172 voor koper)

 

opgeletLet op de juiste zekering van de Cat kabel. hier vindt u onze zekeringsklemmen.

 

AANSLUITING VAN DE MINISERVER OP DE STROOMVOORZIENING

 1. Verbind de stroomvoorziening van de voeding met de stroomvoorziening van de Miniserver.
 2. Pas nadat de volledige installatie is afgewerkt, mag u de voeding aansluiten op de stroomvoorziening.

 

Bekabeling MS op voeding

 

AANSLUITING VAN MEERDERE STROOMVOORZIENINGEN

We raden het gebruik van meerdere voedingen aan.

 • Voeding(en) voor de componenten in de verdeelkast ( Miniserver, Extensions, … )
 • Voeding(en) voor de componenten in de periferie ( bewegingsmelder, stelventielen, … )
 • Voeding(en) voor de LED verlichting

De voedingen zelf moeten onderling worden aangesloten op de GND . Hier adviseren wij een doorsnede van 2,5 mm².

verdeelkast

Voorbeeld van bekabeling van een Miniserver en een Extension met meerdere stroomvoorzieningen.

 

bekabeling MS op meerdere stroomvoorzieningen

 

opgepastDe GND van alle voedingen MOETEN met elkaar worden verbonden. Anders kunnen er problemen optreden ten gevolge van potentiaalverschillen.

 

AANSLUITING VAN ÉÉN OF MEERDERE EXTENSIONS OP DE MINISERVER

 1. Verbind de stroomvoorziening van de Miniserver met de stroomvoorziening van de Extension.
 2. Verbind de Loxone Link van uw Miniserver met de Loxone Link van uw Extension.
 3. Houd er rekening mee dat u de Loxone Link van de laatste aangesloten Extension moet afsluiten met een afsluitweerstand van 120 Ohm!
  Opgelet: Als er geen Extension aangesloten is, mag u de Loxone Link niet afsluiten.

 

bekabeling extension op MS

 

AANSLUITING VAN ÉÉN OF MEERDERE EXTENSIONS OP DE MINISERVER GO

Verbind de Loxone Link van uw Miniserver met de Loxone Link van uw Extension.
Houd er rekening mee dat u de Loxone Link van de laatste aangesloten Extension moet afsluiten met een afsluitweerstand van 120 Ohm!
Opgelet: Als er geen Extension aangesloten is, mag u de Loxone Link niet afsluiten.

 

aansluiting op miniserver GO

 

opgepastDe GND van de Miniserver GO en van de aangesloten Extensions moeten worden verbonden om potentiaalverschillen te vermijden!