Flipflop (SR)

Toepassing

Deze component is een eenvoudige geheugencomponent met dominant instelgedrag.

Basisprogrammering

config flipflop sr

Na een stijgende flank op de Set-ingang wordt uitgang Q geactiveerd. Deze toestand blijft opgeslagen tot reset-ingang R wordt geactiveerd. Ingang S is dominant – m.a.w. als beide ingangen S en R geactiveerd zijn, wordt of blijft uitgang Q geactiveerd.

Bovendien is er nog een triggeringang Tr beschikbaar. Die kan worden gebruikt om met behulp van pulsen uitgang Q in en uit te schakelen. Een verandering van de toestand op uitgang Q vindt plaats bij een stijgende flank. Voorwaarde daarbij is dat ingangen S en R gedeactiveerd zijn.

De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met het batterijsymbool wordt geactiveerd.

 

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
SSet-ingangPuls schakelt uitgang (Q) in.0/1
TrTriggeringangPuls verandert de toestand van uitgang (Q).0/1
RReset ingangPuls schakelt uitgang (Q) uit. Als Set en Reset tegelijk ingeschakeld zijn, is Set dominant en wordt Q ingesteld.0/1

 

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
RemanentieRemanentie-ingangActiveert de remanentie van deze component.0/1

 

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
QDigitale uitgangDeze uitgang wordt met Set op 1 gezet en met Reset weer op 0.0/1