Flipflop (SR)

Flipflop met toggle ingang. Set is dominant.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
S Set Een puls schakelt uitgang (O) aan, dominante ingang 0/1
Tg Toggle Een puls schakelt Uitgang (O) om 0/1
R Reset Een puls schakelt Uitgang (O) uit 0/1
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
O Uitgang 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Timing Diagram