Flipflop (SR)

Toepassing

Deze component is een eenvoudige geheugencomponent met dominant instelgedrag.

Basisprogrammering

config flipflop sr

Na een stijgende flank op de Set-ingang wordt uitgang Q geactiveerd. Deze toestand blijft opgeslagen tot reset-ingang R wordt geactiveerd. Ingang S is dominant – m.a.w. als beide ingangen S en R geactiveerd zijn, wordt of blijft uitgang Q geactiveerd.

Bovendien is er nog een triggeringang Tr beschikbaar. Die kan worden gebruikt om met behulp van pulsen uitgang Q in en uit te schakelen. Een verandering van de toestand op uitgang Q vindt plaats bij een stijgende flank. Voorwaarde daarbij is dat ingangen S en R gedeactiveerd zijn.

De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met het batterijsymbool wordt geactiveerd.

 

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
S Set-ingang Puls schakelt uitgang (Q) in. 0/1
Tr Triggeringang Puls verandert de toestand van uitgang (Q). 0/1
R Reset ingang Puls schakelt uitgang (Q) uit. Als Set en Reset tegelijk ingeschakeld zijn, is Set dominant en wordt Q ingesteld. 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q Digitale uitgang Deze uitgang wordt met Set op 1 gezet en met Reset weer op 0. 0/1