Berichten

Een melding kan in Loxone Config voor om het even welk doel worden aangemaakt en zal na verzending in de visualisatie of in de Loxone App worden weergegeven.
U bepaalt wanneer een melding moet worden verzonden en welke tekst moet worden verzonden.

Op mobiele apparaten met Android of iOS worden meldingen ook buiten de Loxone-app om als zogenaamde pushmeldingen weergegeven.
Hiervoor is bovendien een registratie van de Miniserver en een internetverbinding nodig. Er kunnen tot 200 pushmeldingen per dag worden verzonden.

Push-notificaties werken niet op nieuwe Huawei smartphones / tablets, omdat deze afhankelijk zijn van Google Services op Android, die niet langer zijn inbegrepen op Huawei apparaten als gevolg van het Amerikaanse embargo.

Inhoudsopgave


Voorbeeld programmering

Eerst wordt een nieuwe melding aangemaakt onder Meldingen:

In het volgende voorbeeld geven we de notificatie de naam garage en slepen het object naar de programmeerpagina.
We krijgen een uitgangsconnector, die we met de uitgang Qo van de poortsturing verbinden.
Daarna definiëren we in de instellingen van de uitgangsconnector een tekst, die met de waarde 1 wordt verzonden.
Met machtigingen selecteren we nog welke gebruikers of groepen de notificatie moeten ontvangen.
Op deze manier krijgen de geselecteerde gebruikers een notificatie telkens als de poort wordt geopend:


Weergave van de mededeling

In de visualisatie of App wordt de melding weergegeven na het verzenden:

De melding wordt buiten de App weergegeven als een push melding, in het volgende voorbeeld op Android:

Wanneer de app voor de eerste keer verbinding maakt met de Miniserver, wordt de gebruiker gevraagd pushmeldingen in te schakelen.
Daarna kan het ontvangen van meldingen in de instellingen van de app worden in- of uitgeschakeld.