Leaf Tree

De Leaf Tree is een decentrale ventilatie-eenheid met warmteterugwinning die wordt aangestuurd door Loxone Tree technologie. Verschillende ventilatie-eenheden worden gecombineerd voor de ventilatie van een ruimte. Op de website van onze samenwerkingspartner vindt u meer gedetailleerde informatie over het functionele principe en een configurator voor het aanbevolen aantal apparaten: Leaf ventilatie.

Inhoudsopgave


Montage

Installeer het apparaat volgens de montage- en gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Sluit de 24V DC-voeding en de Tree leidingen aan. Na het inschakelen van de voedingsspanning knippert de statusled, als de bedrading correct is (verbinding met de Tree Extension/Miniserver tot stand gebracht) na korte tijd oranje.


Inbedrijfname

Volg dan de koppelprocedure op de Tree interface.


Onderhoud, filtervervanging

De ventilatorfilter moet regelmatig vervangen of gereinigd worden volgens de onderhoudsinstructies. Het filtervervangingsinterval kan in de eigenschappen van Leaf 1 worden gedefinieerd. Deze instelling is standaard gedefinieerd op 3 maanden (2200u). Hier wordt de actieve tijd van de ventilator geteld. Een aankomend onderhoud wordt aangekondigd via de visualisatie.


Actoren

Korte beschrijving Eenheid
API Connector Tekst
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Leaf Tree Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Filter waarschuwing Digitaal 0/1
Ventilator fout Digitaal 0/1
Schoepen fout Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - -
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- -
Apparaattype Tree apparaat type - -
Filter wissel interval Na deze tijd (in uren) wordt de waarschuwing van de filter actief. 2200
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.

Neem de veiligheidsaanwijzingen in de volgende montage- en bedieningshandleiding in acht.


Documenten

Montage- en gebruiksaanwijzing met technische gegevens

Onderhoudshandleiding