Optimale luchtvochtigheid in uw wijnkelder

In het kort: realiseer de optimale luchtvochtigheid in uw wijnkelder

Een optimale luchtvochtigheid is niet enkel belangrijk voor uw gezondheid, ook de kwaliteit van uw wijn wordt hierdoor bepaald. Opdat de integriteit van zowel uw fles alsook de inhoud hiervan behouden wordt, is het belangrijk om de vochtigheidsgraad van uw wijnkelder onder controle te houden. Naast het kunnen monitoren van de luchtvochtigheidsgraad is het ook nuttig om de beschikbare apparatuur in uw wijnkelder aan te sturen om zo de luchtvochtigheid te kunnen verlagen of verhogen.

Over het algemeen, wordt een relatieve luchtvochtigheidsgraad tussen 50% tot 70% erkend als de optimale luchtvochtigheid in een wijnkelder.

Als u een oplossing nodig heeft voor het regelen van de vochtigheidsgraad van uw wijnkelder, met als extra voordeel de temperatuurregeling en automatisering hiervan, lees dan verder om te zien hoe we dit realiseren met behulp van onze Loxone Hardware en Loxone Config software.

Oplossing & Configuratie: onze ruimteklimaatsensor controleert de vochtigheidsgraad in uw wijnkelder

Om een optimale luchtvochtigheid te bereiken met Loxone, kan u gebruik maken van verschillende monitor producten. Onze eigen ruimteklimaat sensor of, als Loxone wordt gebruikt voor andere onderdelen van de controle, een van onze andere producten met ingebouwde vochtsensoren zoals onze Loxone touch. Ook kan u alle sensoren van derden met behulp van normen zoals Modbus of 0-10V-ingangen gebruiken.

Zodra een luchtvochtigheidsgraad bekend is, kan de Miniserver verschillende acties uitvoeren. Dit is afhankelijk van het type installatie dat beschikbaar is voor de klimaatregeling in de kelder. De optimale luchtvochtigheid kan worden gecreëerd door middel van een temperatuurregeling, die uiteraard met de nodige voorzichtigheid moet worden toegepast aangezien de opslag van wijn ook afhankelijk is van een specifieke temperatuur. Dit kan eenvoudig via een relais of via 0-10V analoge uitgangen voor ventilatoren. Meer geavanceerde klimaatregelingen, zoals die in ons configuratievoorbeeld, zouden typisch gerealiseerd worden met de Modbus regeling.

We gebruiken de bouwsteen drempelwaardeschakelaar, zodat de Miniserver in staat is om de ventilatie van de ruimte te sturen om de luchtvochtigheid te op peil te houden? Mocht de Miniserver door omgevingsomstandigheden (bijvoorbeeld een zeer hoge buitentemperatuur of hoge luchtvochtigheid) niet in staat zijn om de optimale luchtvochtigheid voor de wijnkelder te handhaven, dan kunnen de push notifications of de caller service worden gebruikt om de eigenaar te waarschuwen om handmatig actie te ondernemen als zij dat nodig achten.

Bij het maken van deze configuratie hebben we verschillende aannames gemaakt. In dit specifieke voorbeeld gebruiken we de drie verschillende ruimteklimaat sensoren die op drie verschillende locaties van een 100m² grote kelder zijn geplaatst om een nauwkeurige gemiddelde aflezing van de vochtigheidsgraad van de kelder te verkrijgen. We gebruiken die meting om een enkele ventilatie eenheid aan te sturen die zorgt voor een evenwichtige luchttoevoer in de hele kelder.

Hardware:

Configuratie:


optimale luchtvochtigheid

Download de voorbeeld configuratie:

Wine Cellar Humidity Control

Config 10.3.11.27

Waarom u en uw klant een optimale luchtvochtigheid in uw wijnkelder moeten overwegen?

Deskundigen adviseren dat een luchtvochtigheidsgraad van minder dan 50% betekent dat er een risico bestaat dat de omgeving te droog is, wat een directe invloed heeft op de levensduur van de kurk. Als de kurk te droog wordt, kan deze gaan afbreken en uiteindelijk kan dit lucht in de fles laten stromen en de wijn bederven.

Ook moet ervoor worden gezorgd dat de vochtigheidsgraad van de wijnkelder niet hoger is dan 70%. Een luchtvochtigheid van meer dan 70% heeft geen invloed op de wijn zelf (zolang de fles maar goed afgesloten is), maar verhoogt wel het risico op schimmelvorming en aantasting van het etiket op de fles.

Naast het realiseren van een optimale luchtvochtigheid zijn er ook verschillende manieren om de luchtvochtigheid te verhogen of te verlagen en om andere belangrijke aspecten van de opslag van wijn te controleren, zoals de kamertemperatuur (gezien de correlatie met de luchtvochtigheid) en het lichtniveau.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks