Parkeermanagement

In het kort: wat is parkeermanagement

Realiseer een parkeermanagement voor parkeergarages en het beheer van parkeerplaatsen. Hoe beheert u gratis parkeerplaatsen en zorgt u ervoor dat u kunt laten zien hoeveel parkeerplaatsen er vrij zijn.

Oplossing & Configuratie: creëer een eenvoudig parkeermanagement

In dit voorbeeld gaan we uit van een parkeergarage met 8 parkeerplaatsen. Deze heeft 2 toegangspunten. De poorten om in te rijden zijn open als er een vrije ruimte is, de poorten om uit te rijden gaan open als sensor S11 (voor Q17) of S12 (voor Q16) een auto detecteert.

Er is ook een ventilatiesysteem ‘Ventilator 1 Q1’, ‘Ventilator 2 Q2’ die de luchtkwaliteit regelt door middel van een luchtvervuiling sensor S1 (0-10V).

Elke ingang heeft een groen en een rood lampje dat aangeeft of er vrije parkeerplaatsen zijn. Maar het licht is ook rood wanneer de luchtkwaliteit slecht is. Wanneer dit het geval is, wordt de exploitant hiervan op de hoogte gebracht met een pushmelding.

Om aan te geven of er een vrije plaats is, zijn er sensoren en lampjes voor elk slot. Als er een op parkeerplaats wordt geparkeerd, moet deze rood zijn, zo niet groen.

Er is een 7-segments display met 7 relais die het aantal vrije slots aan de buitenkant laat zien. Het display toont “E”, als de garage vol is of de luchtkwaliteit slecht is (Error).

Hardware:

Configuratie:Download de voorbeeld configuratie:

Waarom u en uw klant een parkeermanagement moeten overwegen?

Met Loxone kan u een betaalbaar parkeermanagement creëren dat niet enkel de lege plaatsen weergeeft, maar u ook op de hoogte brengt bij een slechte luchtkwaliteit. Zo kan u snel ingrijpen en zorgen dat u de plaatsjes kan blijven verhuren.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks