Vertraagde Impuls

Toepassing

Deze component realiseert een vertraagde puls van instelbare duur.

Basisprogrammering

Na een stijgende flank op ingang (Tr) wordt de tijdmeting van de component gestart. Na het verstrijken van vertragingstijd (D) wordt uitgang (Q) voor de duur van uitgangspuls (T) geactiveerd. Vertragingstijd (D) wordt opnieuw gestart met elke stijgende flank op ingang (Tr).

Als ingang (R*) wordt geactiveerd, wordt de tijdmeting teruggesteld en wordt uitgang (Q) gedeactiveerd. Pas na een nieuwe stijgende flank op ingang (Tr) wordt de tijdmeting opnieuw gestart.

De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met het batterijsymbool wordt geactiveerd.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger Met elke flank op deze ingang wordt de tijdmeting van de component gestart. 0/1
R Reset Zet uitgang (Q) op 0. 0/1

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang  Activeert de remanentie van de component. 0/1
D Vertragingstijd  Tijd waarna de uitgang na de stijgende flank van de ingang wordt ingeschakeld. 0/1 s
T Uitgangspuls Puls die na vertragingstijd D wordt verzonden. 0/1 s

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring
Q digitale uitgang Gaat na een stijgende flank op ingang Tr na het verstrijken van de vertragingstijd gedurende tijd T naar 1.

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld wordt met een knop het stopcontact ingeschakeld en wordt tegelijk de component Vertraagde puls getriggerd. Die geeft na 600 seconden een puls en voert een reset van het stopcontact uit.