Vertraagde Impuls

Zorgt voor een vertraagde puls aan de uitgang (vertraging instelbaar)

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
P Pulse Impuls 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
P Pulse Impuls 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Dd Duration of delay Duurtijd van vertraging s 0...∞ 5
Dp Duration output pulse Duurtijd van uitgangspuls s 0...∞ 0,5
Timing Diagram