Geautomatiseerd alarm in de gemeenschappelijke ruimte

Uitdaging: Alarm in gemeenschappelijke ruimtes

Eigenaren van bedrijven en verhuurders hebben vaak grote bedrijfsruimtes die niet alleen voor eigen gebruik nodig zijn, maar ook aan andere bedrijven worden onderverhuurd. Kantoor- of bedrijfscomplexen beschikken meestal over gemeenschappelijke ruimtes zoals een foyer, trappenhuis en andere faciliteiten die door meerdere partijen gebruikt worden.  

In de praktijk is het niet haalbaar om de laatste persoon die het gebouw verlaat, verantwoordelijk te maken voor het activeren van het algemene alarmsysteem (deze zou eerst moeten controleren of er nog iemand in een van de kantoren aanwezig is). Het is daarom voordelig om dit proces te automatiseren. Het gebouw zou automatisch moeten herkennen wanneer de laatste persoon vertrekt en het algemene alarm automatisch moeten activeren. Anderzijds zou het alarm in de gemeenschappelijke ruimtes automatisch gedeactiveerd moeten worden zodra de eerste medewerker ’s ochtends het gebouw betreedt – evenals het alarmsysteem in het eigen kantoor (maar niet die van de andere kantoren in het gebouw). 

Oplossing: Automatische activering van het alarmsysteem in de gemeenschappelijke ruimte

In dit voorbeeld bevinden zich drie verschillende kantoren in het gebouw. Loxone wordt gebruikt voor de beveiliging, verlichting en verwarming in de kantoren. Elke huurgroep heeft een eigen alarminstallatie. Met een drievoudige klik op een schakelaar naast de ingangsdeur wordt het alarm in het betreffende kantoor geactiveerd. Tegelijkertijd wordt de verlichting uitgeschakeld en de verwarming in de rustmodus gezet. De informatie dat er niemand meer in het kantoor is, wordt automatisch aan het alarmsysteem in de gemeenschappelijke ruimte doorgegeven. De functiebouwsteen “Status” weet automatisch wanneer alle drie de kantoren verlaten zijn en geeft deze informatie door aan de functiebouwsteen “Alarmsysteem”. Om het alarm voor de gemeenschappelijke ruimte te activeren, wordt de afwezigheidsmodus voor het hele gebouw ingeschakeld.  

Zodra de eerste medewerkers ‘s ochtends het kantoor betreedt, zou het alarmsysteem in de gemeenschappelijke ruimte automatisch moeten deactiveren. Deze functie is eenvoudig te realiseren met de NFC Code Touch naast de hoofdingang. Omdat bij elke NFC Tag Sleutelhanger ook het bijbehorende kantoor van de medewerkers is opgeslagen, wordt via de uitgang Uidla de gebruikers-ID uitgelezen en het alarm in het betreffende kantoor gedeactiveerd.  

Highlight: er is ook een ‘masterkey’ voor de verhuurder. Wanneer de verhuurder het gebouw betreedt en zich authentificeert, wordt de informatie aan de functiebouwsteen “Inbraakalarm Centraal” doorgegeven. Het gehele beveiligingssysteem wordt automatisch gedeactiveerd en hij kan zich in het kantoorcomplex verplaatsen zonder een alarm te activeren.  

Hardware:

Configuratie: 

Download de voorbeeld configuratie: 

Communal Alarm

Config 14.02.06.16

De voordelen van het geautomatiserde alarm in de gemeenschappelijke ruimte

Dankzij de automatische activering van het alarmsysteem in de gemeenschappelijke ruimte, hoeven medewerkers en verhuurders zich geen zorgen meer te maken of de laatste persoon die het gebouw verliet daadwerkelijk het alarm in de gemeenschappelijke ruimte heeft geactiveerd.  

Omdat elke NFC Tag Sleutelhanger gekoppeld is aan een gebruikers-ID, wordt ook bij het betreden van het gebouw door bevoegde personen het alarm in de gemeenschappelijke ruimte en in het betreffende kantoor automatisch gedeactiveerd.  

 

Gelieve lokale voorschriften en normen in acht te nemen! De inhoud van deze pagina is illustratief en kan niet zonder meer op elke situatie worden toegepast. De informatie die in de toepassingsvoorbeelden wordt verstrekt, vervangt op geen enkele manier de expertise van een Loxone Partner. Als je de functies die in de toepassingsvoorbeelden worden gepresenteerd wil gebruiken, neem dan contact op met je Loxone Partner.