Push-bericht kan niet verzonden worden

Als een pushbericht niet verzonden kan worden, zal u via uw Miniserver een systeemstatusbericht ontvangen. Aangezien de berichten belangrijke informatie kunnen bevatten, moet u het systeem controleren op eventuele problemen of fouten die onmiddellijk uw aandacht vereisen (brand- / wateralarm, alarm, …)

Mogelijke oorzaken

  • Geen internetverbinding
  • Uw miniserver is niet geregistreerd
  • Het maximumaantal meldingen is voor deze dag overschreden (maximaal 200 berichten per dag)
  • Loxone cloudservices onbereikbaar

Mogelijke oplossingen

  • Zorg ervoor dat uw Miniserver verbinding heeft met internet. Meer informatie vindt u hier .
  • Controleer de registratie van uw Miniserver.