Branddeur gesloten houden

In het kort: correct gebruik branddeur

Een branddeur heeft de taak om de doorgang tussen brandvertragende of brandwerende wanden af te sluiten en de brand tegen te houden. Brandwerende deuren kunnen hun functie alleen vervullen als ze altijd gesloten zijn of als ervoor wordt gezorgd dat ze in geval van brand automatisch sluiten. Daarom mag u een brandwerende deur nooit vastklemmen.

Met Loxone kan u steeds controleren of uw branddeur gesloten is. Staat deze toch open, stuurt de Miniserver een bericht om de bewoners te informeren.

Oplossing & Configuratie: controleer of uw branddeur gesloten is

Met een raam- en deurcontact AIr van Loxone kan de toestand van uw branddeuren optimaal worden gecontroleerd. In ons voorbeeld gebruikt de Miniserver TTS om een bericht te versturen via de Music Server zodra de branddeur meer dan 3 minuten open is. U kunt ook een ander type melding kiezen als u dat wilt. Hetzij via een pushmelding in de Loxone App, hetzij via Mailer of Caller Service, als u geen Music Server in uw Loxone systeem heeft geïntegreerd.

Hardware:

Configuratie:


branddeur

Download de voorbeeld configuratie:

Keep Fire Doors Closed

Config 14.02.06.16

Waarom u en uw klant deze controle moeten overwegen?

In geval van brand is het essentieel dat alle branddeuren gesloten zijn om verspreiding van de brand in het gebouw te voorkomen en de bewoners te beschermen. Loxone biedt de mogelijkheid om de toestand van uw deuren optimaal te controleren en verwittigt u in geval van een geopende branddeur.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks