Smart Sockets in commerciële gebouwen

Introductie: Smart Sockets gebruiken om het energieverbruik te monitoren en apparaten buiten kantooruren uit te schakelen om de energierekening te verlagen

Stand-by apparaten zoals koffiezetapparaten, printers, beeldschermen enz. kunnen energievreters worden, vooral wanneer het totale verbruik wordt opgeteld. Zelfs wanneer deze apparaten in stand-by staan, verbruiken ze stroom.

Dit kan bijdragen tot aanzienlijke energieverspilling over langere perioden, vooral wanneer er meerdere apparaten bij betrokken zijn, wat het moeilijk maakt om de elektriciteitsstroom te lokaliseren en de meest verspillende apparaten te identificeren. Het geaccumuleerde energieverbruik resulteert in hogere elektriciteitsrekeningen voor bedrijven. In de loop van het jaar kunnen deze kosten aanzienlijk oplopen.

De meeste kantoorapparaten zoals printers, beeldschermen, papiervernietigers, tv’s enz. verbruiken veel energie, zelfs als ze uit staan of in de zogenaamde ‘stand-by’-modus staan. Zelfs als je een commerciële printer hebt uitgezet, kan de transformator nog steeds constant 60W verbruiken zolang hij in het stopcontact zit.

Oplossing: Hoe de ‘Standby Killer’-functie in werking te stellen

De Smart Socket Air is in wezen een schakelbaar relais op basis van Loxone Air technologie. Eén van de onderscheidende kenmerken is de mogelijkheid om realtime energieverbruikgegevens te leveren voor elk apparaat dat is aangesloten. Dit geeft direct inzicht in welke apparaten of toestellen het meeste stroom verbruiken, zodat facilitair managers weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun gebruikspatronen. Bovendien kan de Smart Socket met de intelligente automatisering van Loxone worden geprogrammeerd om apparaten uit te schakelen als ze niet worden gebruikt of buiten kantooruren om ervoor te zorgen dat er alleen elektriciteit wordt verbruikt wanneer dat nodig is. Dit leidt niet alleen tot aanzienlijke energiebesparingen, maar kan ook helpen bij het verlagen van de elektriciteitsrekening.

Proactieve bewaking kan leiden tot een lager totaal energieverbruik en een kleinere CO2-voetafdruk. Daarnaast kunnen speciale functiebouwstenen in Loxone Config belastingen beheren en balanceren via intelligent energiebeheer met de kennis van welke apparaten bestuurd kunnen worden, of er iemand in het gebouw aanwezig is en ook of er overtollige energie uit een hernieuwbare bron beschikbaar is.

Met ons kantoor als voorbeeld kunnen we meer dan 8kWh per dag besparen op weekdagen en meer dan 12kWh per dag in het weekend. Onderstaande schermafbeelding van de Loxone App laat ons de mogelijkheden zien van het uitsplitsen van het niveau van energiemonitoring met Loxone.

Hardware:

Configuratie:

Download het voorbeeldconfiguratiebestand:

Smart Sockets in an Office

14.4.9.25

Video:

 

Plaatselijke voorschriften en normen moeten worden nageleefd. De inhoud van deze pagina gaat uit van bepaalde aannames met betrekking tot installatie. De informatie hierin vervangt niet de contextuele kennis van een Loxone Partner. Raadpleeg een Loxone Partner als professioneel geïnstalleerde oplossing om één van de functionaliteiten in deze Use Case te realiseren.