AAL: Valdetectie bij ouderen

In het kort: valdetectie implementeren bij ouderen thuis

Valdetectie is een van de functionaliteiten binnen een slimme zorgwoning (ambient assisted living). Het biedt een grotere mate van veiligheid voor de bewoners en zorgt voor meer gemoedsrust voor verzorgers en familieleden.

In een Loxone project kan een mogelijk valincident worden herkend door het monitoren van de vooraf gedefinieerde tijdspannes per kamer. Bijvoorbeeld, het niet registreren van beweging na 15 minuten in een van de aangrenzende ruimtes wanneer de laatste beweging werd geregistreerd op de trap die een doorgangsruimte is. In deze situatie kan worden aangenomen dat de bewoner op de trap is gevallen.

Als u valdetectie wilt implementeren voor het vallen bij ouderen te controleren, lees dan verder om te weten te komen hoe dit kan worden gerealiseerd dankzij de Loxone Hardware en Loxone Config.

Oplossing & Configuratie: Loxone zorgt voor een intelligente valdetectie

In het kader van valdetectie gebruiken we vooraf gedefinieerde tijdspannes per ruimtetype om valincidenten te identificeren. We richten ons in ons configuratievoorbeeld op het voorbeeld van valdetectie in de traphal omdat de trap een van de meest risicovolle ruimten is. Een trap, zoals een hal, nachthal of toilet zijn allemaal doorgangsruimten waarin we een tijdspanne van 15 minuten gebruiken.

Stel je voor dat een bewoner een trap heeft die naar de top van de nachthal gaat. De bewoner komt de hal binnen en gaat de trap op. De bewegingsmelders in de hal en op de trap detecteren beweging. Daarna moet de bewegingsmelder in de slaapkamer of de badkamer op de bovenverdieping, als logisch gevolg, beweging detecteren. Als dit niet binnen 15 minuten gebeurt, kan men uitgaan van een valincident op de trap. Er wordt een signaal naar de Miniserver gestuurd die direct een melding naar de verzorger zal sturen.

Naast valdetectie kan het Loxone-systeem ook helpen bij het voorkomen van vallen bij ouderen. Denk aan automatische verlichting die de bewoner op elk moment van de dag begeleidt.

In bovenstaande situaties wordt telkens één verzorger gewaarschuwd. De visualisatie zorgt er echter voor dat er meer dan één persoon kan worden gewaarschuwd.

Een extra optie die nuttig kan zijn, is de integratie van de Loxone Caller Service, naast push meldingen krijgt de verzorger ook een telefoontje. Ook hier kunnen meerdere telefoonnummers aan gekoppeld worden.

Hardware:

Configuratie:


Download de voorbeeld configuratie:

Fall Detection for Assisted Living

Config 10.3.11.27

Waarom u en uw klant valdetectie moeten overwegen?

Valincidenten komen vooral voor tijdens activiteiten in het dagelijks leven. Uit de cijfers blijkt dat één op de drie 65-plussers minstens één keer per jaar valt, waarvan 21 tot 45 procent herhaaldelijk. Bij bewoners van woonzorgcentra liggen deze cijfers nog hoger: zo’n 50 tot 70 procent valt minstens één keer per jaar. Bij ouderen met dementie is het percentage zelfs 66 procent.

Zowel objecten als omstandigheden in de (thuis)omgeving van de oudere kunnen aanleiding geven tot risicosituaties (bijvoorbeeld onvoldoende verlichting, losse tapijten, gladde vloer, drempel, vuilnis, afwezigheid van trapleuningen of handgrepen, huisdieren, mobiele objecten, etc.). Ze verhogen het risico om te vallen, vooral voor oudere mensen met een voorgeschiedenis van vallen.

Het doel van Ambient Assisted Living is om met behulp van technische oplossingen de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, zelfs als ze een fysieke en/of mentale handicap zouden hebben. De behoeften en wensen van de ouderen en hun verzorgers zijn het uitgangspunt waarop bepaalde oplossingen zoals de valdetectie, worden geïntegreerd.

Identificatie van de mogelijke val en een adequate actie zijn slechts een deel van de functionaliteiten die het Loxone systeem biedt in zorgwoningen. Dankzij de intelligente automatisering kan een passieve controle gerealiseerd worden, kunnen potentiële risico’s worden beheerd en geïdentificeerd, kunnen visuele en/of akoestische boodschappen worden gegeven en kan lifestyle monitoring worden geïntegreerd. Bovendien gebeurt dit alles automatisch, zodat de oudere bewoner niets hoeft te doen.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks