Updates Installeren

Let op de installatie- en update-instructies voor uw Loxone Config-update.

INSTALLATIE EN UPDATE

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

De configuratiesoftware is compatibel met Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10.

  • Als u de update ter plaatse uitvoert (is ook op afstand mogelijk), adviseren we de volgende werkwijze:
  • Maak een back-up van het bestaande systeem (In de toebehorenlijst de Minisrever aanduiden en vervolgens in de menubalk op “Back-up” klikken)
  • Formatteer een nieuwe SD-kaart en kopieer de back-up meteen (Loxone Config-software onder het menupunt SD-Kaart-> “SD-kaart formatteren”)
  • Oude SD-kaart uit de Miniserver
  • Nieuw geformatteerde SD-kaart in de Miniserver
  • Voer de update uit zoals hierna beschreven
  • Bewaar de oude SD-kaart als back-up het best in de schakelkast in de buurt van de Miniserver.

Het is aan te bevelen dat de persoon die de installatie- en programmeerwerken heeft uitgevoerd, ook de update uitvoert.

 

UPDATE VIA LOXONE CONFIG

1. Start de configuratiesoftware en maak verbinding met uw Miniserver.

Configuratie software

 

2. Klik in de randapparatuur op “Loxone Miniserver” en ga naar het tabblad “Miniserver”. Klik op de knop “Miniserver firmware actualiseren”.

 

Firmware actualiseren

 

3. U kunt nu kiezen of en voor welke gegevens van uw Miniserver een back-up moet worden gemaakt.

Bovendien kunt u bepalen of de Miniserver ook bij gelijke versie moet worden geüpdatet.

 

Firmware actualiseren - update

 

4. Klik op “Update installeren” om de update te starten.

Na de update wordt automatisch een reboot uitgevoerd.
Let op de informatie in het logvenster!
Om zeker te zijn dat de statistiekgegevens behouden blijven, MOET u na de update de programmering uit de Miniserver laden.

 

APPARAATSTATUS

 

In het tabblad Miniserver vindt u een knop met de naam Apparaatstatus. Door op deze knop te klikken, verschijnt een bijkomend venster waar alle apparaten met firmwareversie en talrijke andere informatie worden vermeld.

 

apparaatstatus

 

Als de versie van de Extension op de meest actuele stand is (ten opzichte van de Miniserver-versie), wordt het veld in de tabel groen aangegeven.
De update van de Air-apparaten wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd. De functie van de apparaten blijft ook tijdens de update verzekerd. Als de Miniserver of de Air Base Extension tijdens het updateproces opnieuw wordt opgestart, start de update weer vanaf het begin.

 

UPDATES VIA “AUTOMATISCHE UPDATE”-FUNCTIE

 

Vanaf Loxone Config 7.1 is een nieuwe functie voorzien voor automatische updates van de Miniserver. Deze functie wordt momenteel uitsluitend gebruikt om kleinere updates te leveren voor Extensions, Air-apparaten en voor de webinterface. In de Loxone-blog vindt u onder de categorie “Automatische update” alle voor de geleverde updates relevante meldingen.

 

INSTELLINGEN

De Miniserver controleert dagelijks of een automatische update beschikbaar is. De instellingen daarvoor vindt u hier:

 

automatische update

 

 

In de Loxone Config-software kunt u instellen op welk tijdstip de Miniserver naar updates op de update-server moet zoeken.

Als u geen automatische updates wilt ontvangen, kunt u het selectievakje “Automatische updates” uitschakelen.

Via de webservice kan de update (als er updates beschikbaar zijn) ook handmatig worden gestart. Geef daartoe het volgende in uw browser in:

http://“Miniserver IP“/dev/sys/autoupdate

Voer na een automatische update een handmatige herstart van de Miniserver uit.