Meter

Deze meter is geschikt voor de registratie van het verbruik of levering van diverse nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, warmte, enz.

De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter.

In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Als alleen deze invoer wordt gebruikt, wordt de meterstand er ook uit berekend.
Anders wordt het alleen gebruikt voor de uitvoer (Pf) en de gebruikersinterface.
0...∞
Mr Meter reading Invoer voor meters die de meterstand direct als een analoge waarde verzenden.
Voor meters die alleen gedeeltelijke hoeveelheden verzenden (bijv. Smart Socket), moet relatieve meting worden geactiveerd in de instellingen van de bouwsteen.
0...∞
R Reset Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset.
On: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Vermogen of stroom 0...∞
Mr Meter Reading Meterstand 0...∞
Rd Reading today Meterstand vandaag 0...∞
Rld Reading yesterday Meterstand gisteren 0...∞
Rm Reading this month Meterstand deze maand 0...∞
Rlm Reading last month Meterstand vorige maand 0...∞
Ry Reading this year Meterstand dit jaar 0...∞
Rly Reading last year Meterstand vorig jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Mro Meter reading offset Er wordt waarde toegevoegd aan de output (Mr). 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Relatieve meting Actief: De fysieke meter stuurt alleen deelhoeveelheden met tussenpozen (relatief), het blok telt ze op en gebruikt ze om de meterstand te vormen.
Niet actief: De fysieke meter geeft zijn eigen totale meterstand door (absoluut), het functieblok brengt deze alleen in kaart.
-
Ongeldige meterstand melden Als deze optie is geselecteerd, krijg je een melding als er ongeldige Meterstanden zijn gedetecteerd. Bijvoorbeeld als een fysieke teller onrealistische waarden verstuurt door transmissiefouten. -
Meterstand en eenheden

In het algemeen registreert een fysieke meter de hoeveelheid en geeft de waarde aan de functiebouwsteen door via een meterstandingang. De functiebouwsteen brengt de meterstand in kaart en registreert de statistieken ervan.
De eenheden voor Pf/Mr kunnen onafhankelijk van elkaar worden gekozen, aangezien de waarde bij ingang Pf alleen wordt gebruikt voor uitgang Pf en voor weergave in de gebruikersinterface.

Als de ingang Pf alleen wordt gebruikt, neemt de bouwsteen de functie van de meter over.
In dit geval moeten de eenheden voor Pf/Mr uurgerelateerd zijn en in grootte overeenkomen zodat de meterstand correct wordt berekend.
Voorbeelden:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg


Detectie van ongeldige meterstanden

De meter bouwsteen detecteert ongeldige meterstanden op de Mr ingang(en), wat kan voorkomen door foutieve gegevensoverdracht van een fysieke absolute waardemeter, en negeert deze.

In het algemeen zijn alleen stijgende of constante meterstanden toegestaan; dalende of naar 0 springende meterstanden worden genegeerd.

Onrealistisch hoge meterstanden worden genegeerd als:
- de verandering in waarde groter is dan het totale verbruik van de afgelopen week.
- alleen als het verbruik van de afgelopen week groter was dan het verbruik van vandaag.
- alleen als het tijdsverschil sinds de laatste verandering in waarde minder dan 8 uur is.