Meter

Deze meter is geschikt voor de registratie van het verbruik of levering van diverse nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, warmte, enz.

De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter.

In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Als alleen deze ingang wordt gebruikt, wordt de meterstand ook berekend.
Anders wordt deze alleen gebruikt voor de uitgang (Pf) en de gebruikersinterface.
0...∞
Mr Meter reading Ingang voor meters die de totale meterstand als een analoge waarde geven.
Voor meters die gedeeltelijke metingen geven (bijv. Smart Socket), moet relatieve meting worden geactiveerd in de instellingen van het blok.
0...∞
R Reset Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset.
On: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Vermogen of stroom 0...∞
Mr Meter Reading Meterstand 0...∞
Rd Reading today Meterstand vandaag 0...∞
Rm Reading this month Meterstand deze maand 0...∞
Ry Reading this year Meterstand dit jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Mro Meter reading offset Waarde wordt toegevoegd aan de uitgang (Mr). 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Relatieve meting Actief: De fysieke meter stuurt alleen deelhoeveelheden met tussenpozen (relatief), het blok telt ze op en gebruikt ze om de meterstand te vormen.
Niet actief: De fysieke meter geeft zijn eigen totale meterstand door (absoluut), het functieblok brengt deze alleen in kaart.
-
Meterstand en eenheden

In het algemeen registreert een fysieke meter de hoeveelheid en geeft de waarde aan de functiebouwsteen door via een meterstandingang. De functiebouwsteen brengt de meterstand in kaart en registreert de statistieken ervan.
De eenheden voor Pf/Mr kunnen onafhankelijk van elkaar worden gekozen, aangezien de waarde bij ingang Pf alleen wordt gebruikt voor uitgang Pf en voor weergave in de gebruikersinterface.

Als de ingang Pf alleen wordt gebruikt, neemt de bouwsteen de functie van de meter over.
In dit geval moeten de eenheden voor Pf/Mr uurgerelateerd zijn en in grootte overeenkomen zodat de meterstand correct wordt berekend.
Voorbeelden:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg