Nano Motor Controller Air

De Nano Motor Controller Air is een compacte module met DC-uitgangen, die wordt aangestuurd via de Loxone Air radiotechnologie.

De configureerbare uitgangen maken het mogelijk motoren of LED-lampen aan te sluiten in de volgende bedrijfsmodi :

Motor bidirectioneel: Een uitgang voor gelijkstroommotoren, inclusief regeling van richting en snelheid.

Motor unidirectioneel: Twee uitgangen voor gelijkstroommotoren inclusief snelheidsregeling, geen richtingsverandering mogelijk.

Dimmer: Een uitgang voor het dimmen van laagspannings-LED-lampen.

Schakelen en polariteitsomkering van de uitgangen geschiedt door een interne H-brug, motorsnelheid en dimmen worden geregeld door pulsbreedtemodulatie.

Datablad Nano Motor Controller Air

Inhoudsopgave


Montage

Installeer het toestel in een geschikte installatiedoos.

Sluit de stroomvoorziening (oranje/witte schroefklem) aan.

Het niveau van de voedingsspanning hangt af van de belasting, maar moet in het bereik van 9...26VDC liggen.

De uitgangen worden volgens de geselecteerde bedrijfsmode aangesloten.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, moet u het apparaat eerst gedurende 10 seconden spanningsloos maken en vervolgens weer inschakelen. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd.


Bedrijfsmodi

De Nano Motor Controller ondersteunt drie bedrijfsmodi die kunnen worden ingesteld in Loxone Config, die verschillen in functie en bij het aansluiten van de uitgangen:

Motor bidirectioneel

In deze bedrijfsmodus is een uitgang voor gelijkstroommotoren beschikbaar, inclusief regeling van looprichting en snelheid.
De looprichting kan tijdens de werking door de Nano Motor Controller worden omgeschakeld door de polariteit van de uitgangen om te keren:

Dit is geschikt voor toepassingen waarbij een verandering van richting nodig is, zoals aandrijvingen voor zonneschermen, gordijnen of gemotoriseerde ramen.

Motor unidirectioneel

In deze bedrijfsmodus zijn twee uitgangen beschikbaar voor gelijkstroommotoren inclusief de regeling van de snelheid, de uitgangen kunnen onafhankelijk van elkaar worden geregeld.
$De looprichting wordt bepaald bij het aansluiten:

Dit is geschikt voor toepassingen waarbij twee motoren afzonderlijk moeten worden aangestuurd.

Dimmer

In deze bedrijfsmodus is een uitgang beschikbaar voor het dimmen van laagspannings-LED-lampen:

Dit is geschikt voor verlichtingsarmaturen zoals LED-strips of -spots, die werken met een constante spanning van bijvoorbeeld 12V of 24V en kunnen worden gedimd door pulsbreedtemodulatie (PWM).


Opmerkingen omtrent de werking van motoren

De snelheid en richting van de motoren wordt rechtstreeks geregeld via hun voedingsspanning.
De spanning wordt pulsbreedtemoduleerd aan de uitgangen van de Nano Motor Controller, en in bidirectionele modus ook uitgevoerd met omgekeerde polariteit.

Echte gelijkstroommotoren, die een commutator en borstels hebben, zijn bijzonder geschikt voor dit doel.

Bij borstelloze gelijkstroommotoren (Brushless DC), wordt de eigenlijke motor voorafgegaan door elektronica, waardoor PWM-regeling van het toerental via de voedingsspanning vaak onmogelijk is.
Dergelijke motoren kunnen alleen aan of uit worden geschakeld. De snelheid moet dan op 100% worden ingesteld, de versnellingswaarde kan op sprong worden ingesteld.
Een omkering van de draairichting is vaak niet mogelijk, en bovendien bestaat het gevaar dat de elektronica van de motor wordt beschadigd als deze niet geschikt is voor een omkering van de draairichting, en geen ompoolbeveiliging heeft.

Een parallelschakeling van motoren aan één uitgang is alleen mogelijk onder voorbehoud.
Hiervoor moet worden gezorgd dat alleen motoren van hetzelfde type worden gebruikt en dat deze gelijkmatig worden belast.

De overstroomuitschakeling van de Nano Motor Controller kan ondanks een hoge overstroomgrenswaarde geactiveerd worden wanneer motoren met een hoog traagheidsmoment starten of vertragen (remmen).
Dit kan vermeden worden door de waarde voor versnellen en remmen te verlagen naar bijvoorbeeld 20%/s om de stroom die door de motor getrokken wordt tijdens het opstarten en vertragen te verminderen.
Tijdens de eerste seconde van het opstarten van de motor wordt de ingestelde overstroomgrenswaarde genegeerd en vastgezet op 5A. Als dit te kort is, kan de overstroomgrens worden verhoogd tot 5 A om motoren met langere opstarttijden te laten werken. De werking van motoren in het overstroombereik van 2,2 - 5 A is toegestaan voor max. 30 seconden.

Bij het stoppen van de motor komt de motor niet op natuurlijke wijze tot stilstand, maar de Nano Motor Controller creëert om technische redenen een remeffect.
Als u zonder remeffect tot stilstand wilt komen, moet de waarde voor remmen op een geschikte lagere waarde worden ingesteld, zodat een vergelijkbaar gedrag als bij natuurlijke uitloop ontstaat.


Stroomgrenswaarden instellen

In de eigenschappen van de Nano Motor Controller kan een venster worden geopend met een diagram voor het instellen van de stroomgrenswaarden:

Vervolgens wordt aan de hand van het stroomverbruik van de motor een diagram getekend. Door middel van een proefloop van de gebruikte motor of aandrijving kunnen de grenswaarden voor stroomafname en overstroom aan de motor of aandrijving worden aangepast.

Het verdient aanbeveling de grenswaarden niet te krap in te stellen, voor het geval de motorbelasting en dus de stroom later enigszins verandert door effecten als slijtage of temperatuurinvloeden.

Tenslotte worden de waarden overgebracht naar de Miniserver door het programma op te slaan.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Stroom Ingang wordt actief als de stroomopname van de motor boven de ingestelde grenswaarde voor de stroomdoorgang ligt (bidirectionele bedrijfsmodus) 0/1
Overstroom Ingang wordt actief wanneer de stroomopname van de motor boven de ingestelde grenswaarde voor overstroom ligt (bidirectionele bedrijfsmodus) 0/1
Stroom A Ingang wordt actief als de stroomopname van motor A boven de ingestelde grenswaarde voor stroomdoorgang A ligt (Unidirectionele Bedrijfsmodus) 0/1
Stroom B Ingang wordt actief als de stroomopname van motor B boven de ingestelde grenswaarde voor stroom B ligt (Unidirectionele bedrijfsmodus) 0/1
Overstroom A Ingang wordt actief als de stroomopname van motor A boven de ingestelde grenswaarde voor overstroom A ligt (Unidirectionele Bedrijfsmodus) 0/1
Overstroom B Ingang wordt actief als de stroomopname van motor B boven de ingestelde grenswaarde voor overstroom B ligt (Unidirectionele Bedrijfsmodus) 0/1
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Rechtsom Uitgang activeert motor rechtsom A+/B- (Bidirectionele bedrijfsmodus) - 0/1
Linksom Uitgang activeert motor linksom A-/B+ (Bidirectionele bedrijfsmodus) - 0/1
Start/Stop A Uitgang activeert motor A (Unidirectionele bedrijfsmodus) - 0/1
Start/Stop B Uitgang activeert motor B (Unidirectionele bedrijfsmodus) - 0/1
Snelheid De uitgang bepaalt het toerental van de motor (Bidirectionele bedrijfsmodus)
Indien de uitgang niet wordt gebruikt, geldt het standaardtoerental
% 0...100
Snelheid A Uitgang bepaalt het toerental voor motor A (Unidirectionele Bedrijfsmodus)
Als de uitgang niet wordt gebruikt, geldt het standaardtoerental
% 0...100
Snelheid B Uitgang bepaalt het toerental voor motor B (Unidirectionele Bedrijfsmodus)
Als de uitgang niet wordt gebruikt, geldt het standaardtoerental
% 0...100
Dimmer WW Standaard actor met één kanaal voor het regelen van verlichting (Bedrijfsmodus dimmer) % 0...100
Smartactor WW Slimme actor WW voor het regelen van verlichting, te gebruiken met compatibele verlichtingsmodules (Bedrijfsmodus dimmer) - -
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Nano Motor Controller Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Systeem temperatuur Geeft de interne apparaattemperatuur.
Dit is vaak de temperatuur van de CPU of een andere locatie in het apparaat.
°
Temperatuur uitschakeling Ingang is actief als de uitgangen van het apparaat zijn uitgeschakeld vanwege een hoge apparaattemperatuur. Mogelijke redenen: Omgevingstemperatuur te hoog, uitgangen overbelast. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Repeater functionaliteit deactiveren Repeater functionaliteit van dit Air-apparaat uitschakelen.

Loxone Air is gebaseerd op mesh-technologie. Elk Air-apparaat dat is aangesloten op de voeding kan pakketten van andere Air-apparaten herhalen, waardoor het bereik en de stabiliteit van het hele systeem worden vergroot.
In grote installaties met een groot aantal Air apparaten in een beperkte ruimte, kan de communicatie tussen de Air apparaten leiden tot een zeer hoog gebruik van radiokanalen. Een betrouwbare bereikbaarheid van de Air apparaten kan niet worden gegarandeerd. Het uitschakelen van routerfunctionaliteit op individuele Air apparaten kan helpen.

Schakel deze functie niet roekeloos uit, omdat dit het bereik en de stabiliteit van de installatie kan beïnvloeden.
- - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Bedrijfsmodus Geeft de werkingsmodus van de Nano Motor Controller aan.
Motor Bidirectioneel: Eén uitgang voor gelijkstroommotoren met controle van richting en snelheid.
Motor Unidirectioneel: Twee uitgangen voor gelijkstroommotoren inclusief snelheidsregeling, geen richtingsverandering mogelijk.
Dimmer: Eén uitgang voor het dimmen van laagspannings-LED-lampen.
- - -
Stroomgrenswaarden Configureer de stroomgrenswaarden aan de hand van een diagram van de stroomsterkte. - - -
PWM-frequentie Frequentie van de puls breedte modulatie. Dient om zich aan te passen aan de motor. Zo kan bijvoorbeeld onaangenaam fluiten worden geëlimineerd. Hz 1000...10000 5000
Stroomsterkte grenswaarde Vanaf deze waarde wordt een stroom gedetecteerd. mA 100...5000 100
Grenswaarde overstroom Als deze waarde wordt overschreden, wordt overstroom gedetecteerd, wordt de uitgang uitgeschakeld en wordt de overstroomingang geactiveerd.
Tijdens de eerste seconde van het opstarten van de motor wordt de ingestelde overstroomdrempel genegeerd en vastgezet op 5A.
De werking van motoren in het overstroombereik van 2,2 - 5A is toegestaan voor max. 30 seconden. (Motor opstarten)
De totale stroom is relevant.
mA 100...5000 3500
Versnellen Snelheid van verandering bij het inschakelen.
Sprong betekent dat de streefwaarde onmiddellijk wordt ingesteld.
- - -
Vertragen Snelheid van verandering tijdens vertraging.
Sprong betekent dat de streefwaarde onmiddellijk wordt ingesteld.
- - -
Standaardsnelheid Standaardsnelheid wanneer de snelheidsuitgang niet wordt gebruikt. % 0...100 100
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de relevante voorschriften.

Installatie vereist montage in een geschikte behuizing om bescherming te bieden tegen aanraking, water en vuil.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datablad Nano Motor Controller Air

Thermische uitschakeltemperaturen