Wekker

Toepassing

Met de wekkerbouwsteen kunt u op de gewenste dagen en tijdstippen, periodiek of eenmalig, bepaalde acties uitvoeren. U kunt niet alleen voor de verschillende dagen van de week eigen wektijden definiëren, maar ook voor feestdagen, vakantie, … Bovendien heeft de wekkerbouwsteen een (zeer geliefde) sluimerfunctie.

Tutorial

In deze Engelstalige video legt onze CEO Thomas de basisfuncties van de intelligente wekker uit.

Basisprogrammering

Door dubbel te klikken op de bouwsteen kunt u de wektijden definiëren.

Om een nieuw wektijd toe te voegen, klikt u gewoon linksonder op de groene +. Nu kunt een benaming, tijdstip en de dagen van de week kiezen waarop de wekker actief moet zijn.

In de eigenschappen van de bouwsteen kunt u instellen of een bevestiging van het alarm vereist is. Als dit selectievakje niet actief is, eindigt het alarm automatisch na de ingestelde tijd (parameter Ta).

Aan het begin van de wektijd wordt een puls gegeven op uitgang QTa. Nadat de wekker werd gedeactiveerd, wordt een puls gegeven op uitgang QTe.

Terwijl de wekker actief is, staat uitgang Qa op 1. Een puls op ingang Tsc activeert de sluimerfunctie. De duur kan worden ingesteld met parameter Ts.

Als u wilt dat een functie reeds voor de eigenlijke wektijd begint (bijvoorbeeld het licht langzaam aandimmen) dan kunt u dit realiseren via uitgang QTp. Deze uitgang levert reeds voor het alarmbegin een puls. Hoeveel seconden voor de wektijd deze puls moet worden gegeven, kan worden ingesteld met parameter Tp.

Als ingang DisP op 1 wordt gezet, worden alle gebeurtenissen van de wekker gedeactiveerd.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
C Alarmbevestiging Door een puls wordt de wekgebeurtenis beëindigd. 0/1
Tsc Sluimertimer starten Beëindigt het actuele alarm om na een gedefinieerde tijd (parameter Ts) opnieuw te starten. Wordt automatisch geactiveerd wanneer Bevestiging vereist geactiveerd is maar de bevestiging uitblijft. 0/1
DisP Deactiveren Deactiveert alle gebeurtenissen van de wekker 0/1

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1
Ta Alarmduur Duur van het wekalarm s
Tp Tijd voorbereidingspuls Geeft aan hoeveel seconden voor de eigenlijke wektijd een puls op uitgang QTp moet worden gegeven. Bij Tp = 0 wordt deze functie niet gebruikt. s
Ts Sluimerduur Tijd waarna het alarm na uitgebleven bevestiging of na puls op ingang Tsc weer wordt gestart. Als ingang Tsc gedurende die tijd een bijkomende puls ontvangt, wordt de duur opnieuw gestart. Ingang C kan ook gedurende die tijd worden bevestigd. s

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
QTa Puls alarmstart Geeft een puls zodra de wekker start 0/1
QTe Puls alarmeinde Geeft een puls zodra de wekker inactief wordt (door puls op ingang C of na verstrijken van de tijd wanneer geen bevestiging vereist is) 0/1
Qar Weerklinken actief Geeft aan of weerklinken momenteel actief is 0/1
Qa Status wekalarm Geeft aan of de wekker momenteel actief is
1 = wekkeralarm actief, 0 = wekkeralarm niet actief
0/1
QTp Puls voorbereiding Geeft voor het begin van het wekalarm een puls (tijd instelbaar met parameter Tp) 0/1
AQs resterende sluimertijd Analoge uitgang voor de resterende sluimertijd s

Programmeervoorbeeld

Dit programma telt hoe vaak u bij uw wekker de sluimertoets bedient. Als dit meer dan 5 keer gebeurt, gaat ingang Q naar 1 en wordt een e-mail verstuurd. Met de toets “uitschakelen” wordt het alarm bevestigd en gaat het licht aan.