Wekker

Genereert een puls aan de uitgang (Aon) op een vooraf ingestelde tijd.
Een snooze-functie is ook geïntegreerd.
Naast individuele dagen van de week, kunt u uw eigen alarmtijden voor de bedrijfsmodi "Feestdag", "Vakantie", en "Schoolvakanties/Vrije dagen".
Voor de bedrijfsmodi moeten ofwel overeenkomstige bedrijfstijden worden gemaakt of de uitgang van de respectieve bedrijfsmodus moet worden geactiveerd via een programmalogica.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ca Confirm alarm - 0/1
S Start snooze timer Een puls zet de uitgang (zoemer) op 0 en start de sluimertimer voor de duur van parameter (Sd).
Andere pulsen tijdens een actieve sluimertimer starten de timer opnieuw.
- 0/1
DisA Disable alarm entries Deactiveert alle alarm ingangen. - 0/1
Tg Toggle Activeert / deactiveert de alarmoptie "Standaardalarm".
Een puls tijdens een actief alarm beëindigt het alarm.
- 0/1
Set Set alarm time for default alarm Gedefinieerd door minuten na middernacht (Bijv. 360 min = 06:00am) min 0...1439
Rtd Reset to default Zet de parameters en instellingen van het blok terug op de standaardwaarden zoals gespecificeerd in de bouwsteensjablonen. - 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Aon Pulse on alarm start - 0/1
Aoff Pulse on alarm end - 0/1
Buzzer Buzzer AAN wanneer het alarmgeluid actief is.
UIT tijdens de sluimertijd.
- 0/1
A Alarm AAN wanneer het alarm actief is. - 0/1
Pa Pre-alarm Geeft een puls vóór het alarm.
Starttijd ingesteld via parameter (Pat).
- 0/1
Rst Remaining snooze time s 0...∞
Da Default alarm state Aan, wanneer de alarmfunctie "Standaardalarm" is ingeschakeld. - 0/1
Tna Time of next alarm Geeft datum en tijd van het volgende alarm - -
AC API Connector Intelligente API-gebaseerde connector. - -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanentie-ingang: Indien actief, behoudt het bouwsteen zijn laatste toestand na een Miniserver-herstart. - 0/1 0
MaxA Maximum alarm duration Beëindigt het alarm na de ingestelde tijd.
Als de instelling "Bevestiging vereist" geactiveerd is, start de sluimertimer na het verstrijken van de alarmtijd.
s 0...∞ 120
Pat Pre-alarm time Tijd dat het pre-alarm wordt gestart vóór het alarm. s 0...∞ 180
Sd Snooze duration Sluimerduur tot het alarm opnieuw afgaat. s 60...1800 300
Bri Touch Nightlight display brightness inactive Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. % 0...100 1
Bra Touch Nightlight display brightness active Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. % 0...100 50
As Alarm sound (Touch Nightlight) 1: Diepe 4-weg piep
2: Hoge 4-weg piep
3: Diepe 2-weg piep
4: Hoge 2-weg piep
5: Sirene Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 1...5 1
Asv Alarm sound volume (Touch Nightlight) Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. % 5...100 100
Asf Alarm sound fade-in (Touch Nightlight) 1 = het alarmgeluid wordt 60 seconden lang ingefade.
0 = geen fade-in Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Wekker eigenschappen Wijzig alarmen -
Bevestiging vereist Na afloop van het alarm start de snooze timer altijd automatisch tot er een bevestiging volgt -
Wek tijden instellen

Met het groene kruis of de gum kunt u wek tijden toevoegen en verwijderen. De wek tijden kunnen direct in het instellingenmenu maar ook in de visualisatie worden gedefinieerd.