Wekker instellen

Genereert een puls aan de uitgang (Aon) op een vooraf ingestelde tijd.
Een snooze-functie is ook geïntegreerd.
Naast individuele dagen van de week, kunt u uw eigen alarmtijden voor de bedrijfsmodi "Feestdag", "Vakantie", en "Schoolvakanties/Vrije dagen gebruiken".
Voor de bedrijfsmodi moeten ofwel overeenkomstige bedrijfstijden worden gemaakt of de uitgang van de respectieve bedrijfsmodus moet worden geactiveerd via een programmalogica.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ca Confirm alarm Bevestig alarm - 0/1
S Start snooze timer Een puls zet de uitgang (zoemer) op 0 en start de sluimertimer voor de duur van parameter (Sd).
Andere pulsen tijdens een actieve sluimertimer starten de timer opnieuw.
- 0/1
DisA Disable alarm entries Deactiveert alle alarm ingangen. - 0/1
Tg Toggle Activeert / deactiveert de alarmoptie "Standaardalarm".
Een puls tijdens een actief alarm beëindigt het alarm.
- 0/1
Set Set alarm time for default alarm Gedefinieerd door minuten na middernacht (Bijv. 360 min = 06:00am) min 0...1439
Rtd Reset to default Zet de parameters en instellingen van de bouwsteen terug op de standaardwaarden zoals gespecificeerd in de bouwsteensjablonen. - 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Aon Pulse on alarm start Impuls bij alarmstart - 0/1
Aoff Pulse on alarm end Impuls bij alarmstop - 0/1
Buzzer Buzzer AAN wanneer het alarmgeluid actief is.
UIT tijdens de sluimertijd.
- 0/1
A Alarm AAN wanneer het alarm actief is. - 0/1
Pa Pre-alarm Geeft een puls vóór het alarm.
Starttijd ingesteld via parameter (Pat).
- 0/1
Rst Remaining snooze time Resterende sluimertijd s 0...∞
Da Default alarm state Aan, wanneer de alarmfunctie "Standaardalarm" is ingeschakeld. - 0/1
Tna Time of next alarm Geeft datum en tijd van het volgende alarm - -
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
MaxA Maximum alarm duration Beëindigt het alarm na de ingestelde tijd.
Als de instelling "Bevestiging vereist" geactiveerd is, start de sluimertimer na het verstrijken van de alarmtijd.
s 0...∞ 120
Pat Pre-alarm time Tijd dat het pre-alarm wordt gestart vóór het alarm. s 0...∞ 180
Sd Snooze duration Sluimerduur tot het alarm opnieuw afgaat. s 60...1800 300
Bri Touch Nightlight display brightness inactive Touch Nightlight display helderheid inactief
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
% 0...100 1
Bra Touch Nightlight display brightness active Touch Nightlight display helderheid actief
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
% 0...100 50
As Alarm sound (Touch Nightlight) 1: Diepe 4-weg piep
2: Hoge 4-weg piep
3: Diepe 2-weg piep
4: Hoge 2-weg piep
5: Sirene
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 1...5 1
Asv Alarm sound volume (Touch Nightlight) Volume alarmgeluid (Touch Nightlight)
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
% 5...100 100
Asf Alarm sound fade-in (Touch Nightlight) 1 = het alarmgeluid wordt 60 seconden lang ingefade.
0 = geen fade-in
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Wekker eigenschappen Wijzig alarmen -
Bevestiging vereist Na afloop van het alarm start de snooze timer altijd automatisch tot er een bevestiging volgt -
Wek tijden instellen

Met het groene kruis of de gum kunt u wek tijden toevoegen en verwijderen. De wek tijden kunnen direct in het instellingenmenu maar ook in de visualisatie worden gedefinieerd.