Back-Up

Met behulp van de back-up kunnen de gewenste gegevens van de Miniserver op de pc gezet worden en kunnen deze op een later tijdstip vanop de SD kaart gebruikt worden.

Back-up maken

In de menubalk wordt de back-up voor de Miniserver geactiveerd. Als u een Gateway/Client in gebruik hebt, wordt er een back up gemaakt van alle data van de gebruikte Miniservers

 

Back-up

 

Het is mogelijk om slechts een deel van een back-up te maken. U kan dit doen door de checkbox uit te vinken om een bepaald deel niet in de back-up op te nemen.

 

gegevens opslaan

 

Tijdens de back-up ziet u wat er op dat moment gebeurt.
In ons geval werden al 6 van de 9 logbestanden opgeslagen.

 

logbestanden

 

Met de melding “Back-up is voltooid” en kan dit worden afgesloten met de knop “sluiten”

Opslaan gegevens

 

Locatie

De Back up is op de PC opgeslagen onder de volgende locatie:
D:\Documents\Loxone\Loxone Config\Backups\Backup_192.168.1.110_20170324150014_08030321
In de datanaam is het IP Adres opgenomen (192.168.1.110) De datum en uur.( 2017.03.24 – 15:00:14) en de versienummer (8.3.03.21