Dakraam Zonwering

Regelt de zonwering voor een dakraam.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen. - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten. - 0/1
Co Complete open Indien zonwering in beweging, stopt. - 0/1
Cc Complete close Indien zonwering in beweging, stopt. - 0/1
Dwc Door/window contact Opent de zonwering volledig en vergrendelt de bouwsteen wanneer deze ingang actief is.
Handmatige bediening via App is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Wa Wind alarm Verplaatst de zonwering naar de windalarm positie die is ingesteld bij parameter (Wap) en vergrendelt de bouwsteen. Wordt gebruikt voor stormbeveiliging. Windalarm is geen handmatige bediening.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Off Off Puls: zonwering stopt met bewegen.
Aan: vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Pos Position of shading Verplaatst de zonwering naar de opgegeven positie. % 0...100
T5 T5 control Knop 1 (links boven): volledig openen
Knop 4 (links onder): volledig sluiten
-
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5 wanneer deze ingang ingeschakeld is (b.v. kinderslot, reiniging)
Bediening via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
So Slightly open Venetiaanse jaloezieën sluiten volledig en bewegen lamellen in horizontale positie volgens parameter (Rd).
Rolluiken, gordijnen en zonneschermen bewegen in positie volgens parameter (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Activeert de automatische zonwering positie indien de ingang actief is aan het begin van de zonwering periode, of met een puls tijdens de zonwering periode.
De automatische zonwering positie wordt voor de rest van de dag gedeactiveerd bij handmatige bediening. Een puls op (Spr) gevolgd door een opgaande flank op (Sps) of een puls op (Spr) terwijl (Sps) actief is, start de automatische zonwering positie opnieuw.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Deactiveert de automatische zonwering positie wanneer deze ingang is ingeschakeld. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Een puls op deze ingang zorgt ervoor dat de automatische zonwering positie terug geactiveerd kan worden nadat deze modus uitgeschakeld was door een handmatige bediening. De automatische zonwering positie wordt pas opnieuw geactiveerd als ingang Sps terug actief is. - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Op Open
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Cl Close Dicht
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Pos Position of shading Positie van de zonwering (0.0 = open, 1.0 = gesloten) 0...1
Wds Wind, door/window contact state Aan wanneer ingang (Wa) van het blok of van een gekoppeld centraal blok actief is of wanneer ingang (Dwc) actief is. 0/1
Off Off Actief wanneer ingang (Off) aan is. 0/1
Sp Sun position automatic Uitgang Sp is actief ALS ingang Sps actief is EN ALS de zon schijnt (indien instelling "Zonneschijn gebruiken" is aangevinkt).
Als op dit moment de zon zich niet in de zonwering periode bevindt (Start: Dir – Dts, Einde: Dir + Dte) zal uitgang Sp terug gedeactiveerd worden als ingang Sps inactief is of er geen zonneschijn meer is.
Als op dit moment de zon zich wel in de zonwering periode bevindt (Start: Dir – Dts, Einde: Dir + Dte) dan zal uitgang Sp actief blijven tot wanneer de zonwering periode gedaan is.
0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Wap Wind alarm position 0 = Compleet open
1 = Compleet gesloten
- 0/1 0
Opd Opening duration Openingsduur s 0...∞ 75
Cld Closing duration Sluitingsduur s 0...∞ 75
Mld Motor lock duration Duur van de motorblokkering tussen richtingsveranderingen. s 0...∞ 0,5
Tdc Time double-click Stelt de maximale tijd in om een dubbele klik op de ingangen (Po) en (Pc) te detecteren om vervolgens de zonwering volledig te openen of te sluiten.
Als de parameter is ingesteld op 0, is de functionaliteit uitgeschakeld.
s 0...∞ 0,3
Tlc Time long-click Stelt de minimale tijd in die is vereist bij de ingangen (Po) en (Pc) om de zonwering volledig te openen of te sluiten in plaats van gedeeltelijk.
Als u liever dubbelklikt om deze acties uit te voeren, dan moet u de waarde van deze parameter instellen op een waarde die groter is dan de parameters (Opd) en (Cld).Als de parameter is ingesteld op 0, is de functionaliteit uitgeschakeld en wordt altijd de zonwering volledig geopend of gesloten wanneer één van de ingangen (Po) en (Pc) van de functiebouwsteen wordt geactiveerd.
s 0...∞ 3
minTd Minimum travel duration Minimale reistijd bij puls op ingang (Po) of (Pc). s 0...∞ 0,4
Spm Sun position automatic mode 0 = Automatische zonwering positie blijft uit als de zonwering gesloten is. Als de ingang (Sps) actief is, start een puls op (Spr) de automatische zonwering positie opnieuw.
1 = Automatische zonwering positie altijd toegestaan.
- 0...1 1
Spe Sun position automatic end action 0 = geen actie
1 = volledig openen
2 = volledig sluiten
- 0...2 1
Dir Compass direction Compasrichting van het venster:
0 = noord
90 = oost
180 = zuid
270 = west
-1 = niet geconfigureerd
° -1...359 -1
Dts Direction tolerance start Richting tolerantie (Zonwering periode) voor de automatische zonwering positie wanneer de zon het zonweringgebied binnenkomt. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Richting tolerantie (Zonwering periode) voor de automatische zonwering positie wanneer de zon het zonweringgebied verlaat. ° 0...90 85
Pi Pitch Dak- of raamhelling.
0 = horizontaal
90 = verticaal
° 0...90 30
Spos Sun position automatic start offset Start-offset van de automatische zonwering positie ten opzichte van zonsopgang. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset End offset van de automatische zonwering positie ten opzichte van zonsondergang. min -90...90 -30
Sop Slightly open position Positie gebruikt voor invoer (So) en (Sps). % 0...100 80
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Zonneschijn gebruiken De automatische zonwering positie wordt alleen geactiveerd als de systeemvariabele Zonneschijn en de ingang Sps actief zijn. -
Directionele parameters

Dir: Kompasrichting ten opzichte van het geografische noorden. (0 = noorden, 90 = oosten, 180 = zuiden, 270 = westen)

Dts: Start van de zonwering periode (Start: Dir - Dts, Einde: Dir + Dte). Bij deze parameter stel je de waarde in wanneer de zon op je raam begint te schijnen. Als de zon op het raam niet wordt beïnvloed door andere gebouwen, bomen,... kan je deze op de standaardwaarde van 85° laten staan.

Dte: Einde van de zonwering periode (Start: Dir - Dts, Einde: Dir + Dte). Bij deze parameter stel je de waarde in wanneer de zon niet meer op je raam schijnt. Als de zon op het raam niet wordt beïnvloed door andere gebouwen, bomen,... kan je deze op de standwaarde van 85° laten staan.


Start / Einde offsets

De parameter (Spos) wordt gebruikt om de activering van de automatische zonwering positie uit te stellen. Deze parameter is belangrijk voor ramen die meteen zoninval hebben bij zonsopgang en waarbij het wenselijk kan zijn dat er nog zonlicht binnenkomt vooraleer de automatische zonwering positie gestart wordt.

Met parameter (Spoe) wordt de automatische zonwering positie vervroegd met dit aantal minuten voor zonsondergang.
Dit is relevant voor vensters die kunnen worden beïnvloed door de zon voor zonsondergang.

Er zijn twee mogelijke toepassingen voor de twee parameters:

Vaak wordt de zon na zonsopgang en voor zonsondergang verduisterd door andere gebouwen, structuren of bomen. In dit geval kan het begin- of eindtijdstip van de automatische zonwering positie worden aangepast om hiermee rekening te houden.

Een andere mogelijkheid is het verschuiven van de tijden, zodat zonsopgang of zonsondergang kan worden gezien met de zonwering open.


Zonwering positie op basis van zonnestand activeren via App

De zonwering positie op basis van zonnestand kan handmatig worden gestart via de gebruikersinterface, waardoor de zonwering naar beneden gaat wanneer de zon op het raam staat. Er wordt geen rekening gehouden met of de zon schijnt of dat het bewolkt is.


Tijdschema