Dakraamscreen

Stuurt de zonwering voor een dakraam door middel van een screen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tr Trigger Trigger voor één knop bediening - -
Up Trigger Op Opwaartse rit met minimum rit tijd.
Dubbele klik of lange klik genereert een complete rit.
- -
Dw Trigger Neer Neerwaartse rit met minimum rit tijd.
Dubbele klik of lange klik genereert een complete rit.
- -
Cu Complete rit omhoog Complete rit omhoog met de tijd van Parameter Tu. - -
Cd Complete rit omlaag Complete rit omlaag met de tijd van parameter Td. - -
Id Raam contact Volledige rit omhoog en vergrendeling van de bouwsteen. De bediening via de App is nog steeds mogelijk. - -
Sp Veiligheidspositie Gaat naar de veiligheidspositie (parameter SO) en blokkeert de bouwsteen.
De bediening met de App is nog steeds mogelijk.
- -
St Stop Beweging stoppen en bouwsteen blokkeren.
Er is zolang deze ingang op AAN is geen beweging meer mogelijk.
- -
AIp Positie van de jaloezieën Stuurt de jaloezie naar de opgegeven positie % 0...100
T5 Gecombineerde drukknop ingang Complete rit omhoog of omlaag. -
Dis Ingangen blokkeren Blokkeert alle bouwsteeningangen.
De bediening is via de App nog mogelijk.
- -
S Zonwering Rit naar zonweringspositie (parameter Ps). - -
AS Automatisatie activeren Automatische zonwering activeren.
Als de optie "Zonneschijn gebruiken" actief is, wordt rekening gehouden met de zonneschijnstatus (systeemvariabele)
- -
AD Automatisatie deactiveren Automatische zonwering deactiveren - -
AR Automatisatie reactiveren Automatische zonwering reactiveren - -
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
Q↑ Opwaartse rit Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. -
Q↓ Neerwaartse rit Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. -
AQp Actuele positie van de zonwering 0...1
Qs Status van de veiligheidsuitschakeling met ingang Sp of deurcontact.
0 = Geen veiligheidsuitschakeling actief.
1 = Ingang SP van de bouwsteen of van een gekoppelde centraal bouwsteen is actief.
2 = Deurcontact is actief.
-
Ql Status van de blokkering met ingang St -
Qa Status van de automatische zonwering.
Deze ingang is actief als aan alle voorwaarden voor automatische zonwering is voldaan.
Er wordt automatisch naar de automatische positie gegaan zodra de berekende tijd is bereikt.
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
SO Veiligheidspositie Positie bij het activeren van de beveiliging met ingang Sp.
Waarde 0: Compleet openen,
Waarde 1: compleet sluiten.
- - 0
Tu Uitgangsimpuls compleet openen Tijd voor een complete opwaartse rit s 0...∞ 75
Td Uitgangsimpuls compleet sluiten Tijd voor een complete neerwaartse rit s 0...∞ 75
TI Motor vergrendeling Tijd voor motor vergrendeling bij richtingwissel s 0...∞ 0,5
Tdc Tijd voor dubbele klik Een dubbelklik op de ingangen omhoog of omlaag binnen deze tijd levert een complete rit op. s 0...∞ 0,3
Tc Tijd voor lange klik Een lange klik op de ingangen omhoog of omlaag genereert een volledige rit voor deze tijd. s 0...∞ 3
M Minimum loopijd Minimum rit tijd bij impuls op ingang omhoog of omlaag s 0...∞ 0,4
Am Automatische modus Waarde 0: geen automatiek, als gesloten.
Waarde 1: Automatiek altijd toegestaan.
- 0...1 1
Ae Eindtoestand Automatische modus Toestand bij normale einde van automatische zonwering:
0: geen actie
1: complete rit omhoog
2: complete rit omlaag
- 0...2 1
D Hemel richting Hemels richting van het raam (0 = Noord, 90 = Oost, 180 = Zuid, 270 = West)
-1 = niet geconfigureerd
° -1...359 -1
DT Richting tolerantie start Richtingtolerantie van de automatische zonnewering bij het invallen van de zon ° 0...90 85
DTe Richting tolerantie einde Richtingtolerantie van de automatische zonnewering bij het uitreden van de zon ° 0...90 85
I Helling Dakhelling of raamhelling in graden
0: Horizontaal, 90: Verticaal
° 0...90 30
AT1 Start tijd Automatische zonwering Start tijd Verschuiving van de automatische zonwering ten opzichte van zonsopgang min -90...90 30
AT2 Eindtijd Automatische zonwering Eind tijd Verschuiving van de automatische zonwering ten opzichte van zonsondergang min -90...90 -30
Ps Zonwering position Zonwering position in % bij actieve automatiek % 0...100 80
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Zonneschijn gebruiken Automatische zonwering wordt alleen geactiveerd indien de systeemvariabele Zon en de ingang AS actief zijn -
Vergrendeling van de bouwsteen

Er zijn verschillende mogelijkheden om de bouwsteen te vergrendelen. Prioriteit van de vergrendeling in aflopende volgorde: Ingang ST actief: actuele beweging wordt gestopt. Elke verdere sturing via logica (bouwsteeningang) of App is gedeactiveerd. Ingang SP actief: complete rit naar de veiligheidspositie. Bouwsteeningangen en complete ritten in de App zijn uitgeschakeld. Ingang Id actief: complete rit naar boven. Commando's via centrale bouwstenen zijn geblokkeerd, bouwsteeningangen en bediening via de App zijn toegestaan. Ingang Dis actief: complete rit naar boven. Bouwsteeningangen zijn vergrendeld, alle opdrachten in de App zijn toegestaan.


Parameter D, DT en DTe

D: is de hemels richting van de zonweringsinrichting ten opzichte van het geografische noorden. (0=Nord,90=Ost,180=Süd,270=West)

DT: Richtingstolerantie voor de inval van de zon in de zonweringsinrichting. De richttolerantie is gerelateerd aan het normaal voor de zonweringsinrichting. Houd bijvoorbeeld rekening met de woningbouw. Als uw zonweringsapparaat niet wordt beïnvloed, kunt u de standaardwaarde van 85° laten staan.

DTe: Richtingstolerantie voor het uittreden van de zon in de zonweringsinrichting. De richttolerantie is gerelateerd aan het normaal voor de zonweringsinrichting. Houd bijvoorbeeld rekening met de woningbouw. Als uw zonweringsapparaat niet wordt beïnvloed, kunt u de standaardwaarde van 85° laten staan.


Parameter AT1 en AT2

Parameter AT1 kan worden gebruikt om het begin van de zonwering uit te stellen met de ingevoerde minuten na zonsopgang.
Dit is relevant voor ramen die na zonsopgang door zonlicht kunnen worden getroffen.

Parameter AT2 kan worden gebruikt om het einde van de zonwering te vervroegen met de ingevoerde minuten voor zonsondergang.
Dit is relevant voor ramen die voor zonsondergang door zonnestralen kunnen worden geraakt.

Er zijn in wezen twee mogelijke toepassingen voor de twee parameters:

Vaak wordt de zon na zonsopgang of voor zonsondergang verduisterd door andere gebouwen, bergen of bossen. Hier kan het begin- of eindtijdstip van de automatische zonwering worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.

Een andere mogelijkheid is de timing te verschuiven, zodat zonsopgang of zonsondergang kan worden waargenomen met de zonwering open.