Dakraam Zonwering

Regelt de zonwering voor een dakraam.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen met druk & vasthouden - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten met druk & vasthouden - 0/1
Co Complete open Indien in beweging, stopt. - 0/1
Cc Complete close Indien in beweging, stopt. - 0/1
Dwc Door/window contact Opent de zonwering volledig en vergrendelt de bouwsteen wanneer het aan staat.
Handmatige bediening via App is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Wa Wind alarm Verplaatst de zonwering naar de in parameter (Wap) ingestelde windalarmpositie en vergrendelt de bouwsteen. Wordt gebruikt voor stormbeveiliging. Windalarm is geen handmatige bediening.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Off Off Puls stopt beweging. Aan vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Pos Position of shading Verplaats de zonwering naar de opgegeven positie. % 0...100
T5 T5 control Knop 1: volledig openen
Knop 4: volledig sluiten
-
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5 wanneer deze ingeschakeld zijn (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
So Slightly open Venetiaanse jaloezieën sluiten volledig en bewegen lamellen in horizontale positie volgens parameter (Rd).
Rolgordijnen, gordijnen en zonneschermen bewegen in positie volgens parameter (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Activeert de zonpositieautomaat bij Aan aan het begin van de zonweringsperiode, of ook met een impuls tijdens de zonweringsperiode.
De zonpositieautomaat wordt voor de rest van de dag gedeactiveerd bij handmatige bediening.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Deactiveert de zon positieautomaat wanneer deze is ingeschakeld. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Pulse herstart de zon positieautomaat. - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Op Open
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Cl Close Dicht
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Pos Position of shading Positie van de zonwering (0.0 = open, 1.0 = gesloten) 0...1
Wds Wind, door/window contact state Aan wanneer ingang (Wa) van het blok of van een gekoppeld centraal blok actief is of wanneer ingang (Dwc) actief is. 0/1
Off Off Actief wanneer ingang (Off) 1 is. 0/1
Sp Sun position automatic Aan, als ingang (Sps) = 1 en ingang (DisSp) = 0 ...en als de instelling "zonneschijn variabele gebruiken" is aangevinkt en de zon schijnt,
of als de Automatisering op basis van zonnestand is ingeschakeld in de App.
0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Wap Wind alarm position 0 = Compleet open
1 = Compleet gesloten
- 0/1 0
Opd Opening duration Openingsduur s 0...∞ 75
Cld Closing duration Sluitingsduur s 0...∞ 75
Mld Motor lock duration Duur van de motorblokkering tussen richtingsveranderingen. s 0...∞ 0,5
Tdc Time double-click Dubbelklikduur op de ingangen (Po), (Pc) voor volledig openen/sluiten.$$BR$0 = Niet gebruikt s 0...∞ 0,3
Tlc Time long-click Lange klikduur op de ingangen (Po), (Pc) voor volledig openen / sluiten.
Wenst u een dubbele klik, stel dan de waarde in > (Opd) of (Cld).
0 = Altijd volledige beweging starten.
s 0...∞ 3
minTd Minimum travel duration Minimale reistijd bij puls op ingang (Po) of (Pc). s 0...∞ 0,4
Spm Sun position automatic mode 0 = Automatisch blijft uit als de zonwering gesloten is.
1 = Automatisch altijd toegestaan.
- 0...1 1
Spe Sun position automatic end action 0 = geen actie
1 = volledig openen$BR$$2 = volledig sluiten
- 0...2 1
Dir Compass direction Compasrichting van het venster:
0 = noord
90 = oost
180 = zuid
270 = west
-1 = niet geconfigureerd
° -1...359 -1
Dts Direction tolerance start Richtingstolerantie voor de zonpositie automatisch wanneer de zon het zonweringgebied binnenkomt. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Richtingstolerantie voor de zonpositie automatisch wanneer de zon het zonweringgebied verlaat. ° 0...90 85
Pi Pitch Dak- of raamhelling.
0 = horizontaal
90 = verticaal
° 0...90 30
Spos Sun position automatic start offset Start-offset van de automatische zonnestand ten opzichte van zonsopgang. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset End offset van de zonpositie automatisch ten opzichte van zonsondergang. min -90...90 -30
Sop Slightly open position Positie gebruikt voor invoer (So) en (Sps). % 0...100 80
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Zonneschijn gebruiken Zonpositie automatisch wordt alleen geactiveerd als de systeemvariabele Zonneschijn en de ingang Sps actief zijn. -
Directionele parameters

Dir: Kompasrichting van de beschaduwingsinrichting ten opzichte van het geografische noorden. (0 = noorden, 90 = oosten, 180 = zuiden, 270 = westen)

Dts: Richtingstolerantie wanneer de zon de zonweringsvoorziening binnenkomt. De richttolerantie is relatief ten opzichte van de loodrechte hoek van de zonweringsvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan uitsteeksels van gebouwen. Als uw zonwering niet wordt beïnvloed, kunt u deze op de standaardwaarde van 85º laten staan.

Dte: Richtingstolerantie wanneer de zon de zonweringsvoorziening verlaat. De richttolerantie is relatief ten opzichte van de loodrechte hoek van de zonweringsvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan uitsteeksels van gebouwen. Als uw zonwering niet wordt beïnvloed, kunt u deze op de standaardwaarde van 85º laten staan.


Start / Einde offsets

Met de parameter (Spos) zal de zon positioneringsautomaat met dit aantal minuten na zonsopgang worden vertraagd.
Dit is relevant voor vensters die de zon niet direct na zonsopgang kunnen zien.

Met parameter (Spoe) wordt de zon positioneringsautomaat met dit aantal minuten voor zonsondergang vervroegd.
Dit is relevant voor vensters die voor zonsondergang door de zon kunnen worden beïnvloed.

Er zijn twee mogelijke toepassingen voor de twee parameters:

Vaak wordt de zon na zonsopgang en voor zonsondergang verduisterd door andere gebouwen, structuren of bomen. In dit geval kan het begin- of eindtijdstip van de automatische zonnestand worden aangepast om hiermee rekening te houden.

Een andere mogelijkheid is het verschuiven van de tijden, zodat zonsopgang of zonsondergang kan worden gezien met de zonwering open.