Drempelwaardeschakelaar

De drempelschakelaar analyseert een analoge ingangswaarde aan de hand van twee drempelwaarden en schakelt dienovereenkomstig een digitale uitgang.
De twee drempelwaarden vormen een hysterese, die voorkomt dat de uitgang vaak wordt geschakeld wanneer de analoge waarde rond een drempelwaarde schommelt.

Typische toepassingen van het functieblok zijn vulniveauregeling, verwarming, ventilatie en airconditioning, enz.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
AI Ingang Analoge ingang
Uitgangen

Contractie Beschrijving
Q Uitgang
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Von AAN-waarde Parameter ingang AAN-waarde van de Drempelwaardeschakelaar 5
Voff UIT-waarde Parameter ingang UIT-waarde van de Drempelwaardeschakelaar 1
Rem Remanentie ingang Remanentie-ingang: Indien actief, behoudt het bouwsteen zijn laatste toestand na een Miniserver-herstart. - 0
Functie

Von boven Voff: De uitgang (Q) wordt geactiveerd zodra de waarde van de ingang (AI) de drempel (Von) overschrijdt en gedeactiveerd wanneer (AI) onder de drempel (Voff) daalt:

Von onder Voff: De uitgang (Q) wordt gedeactiveerd zodra de waarde van de ingang (AI) de drempel (Voff) overschrijdt en geactiveerd wanneer (AI) onder de drempel (Von) daalt: