Drempelwaardeschakelaar

Toepassing

Met de programmacomponent Drempelwaardeschakelaar kunt u het constant in-/uitschakelen van een verbruiker door hysterese tegengaan. Toepassingen zijn boilerregelingen, vulpeilregelingen, klimaatsturingen, …

Basisprogrammering

 

configblok drempelwaarde schakelaar

Aan ingang AI wordt de analoge sensor gekoppeld.

Indien Von < Voff: Als de analoge waarde op ingang AI onder de waarde van parameter Von ligt, schakelt uitgang Q in en blijft aan tot de analoge waarde boven de waarde van parameter Voff gestegen is.

Indien Von > Voff: Als de analoge waarde op ingang AI boven de waarde van parameter Von ligt, schakelt uitgang Q in en blijft aan tot de analoge waarde onder de waarde van parameter Voff daalt.

Daardoor kan bijvoorbeeld worden vermeden dat pompen constant in- en uitschakelen. In vaktaal noemt men het waardebereik tussen Von en Voff de hysterese.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI analoge ingang Ingang voor de analoge sensor waarvan de waarde moet worden gecontroleerd.

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Von Drempelwaarde voor AAN Definieert de onderste grens voor de hysterese.
Voff Drempelwaarde voor UIT Definieert de bovenste grens voor de hysterese.

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Indien Von < Voff: Als de analoge waarde op ingang AI onder de waarde van parameter Von ligt, schakelt deze ingang in en blijft aan tot de analoge waarde boven de waarde van parameter Voff gestegen is.

Indien Von > Voff: Als de analoge waarde op ingang AI boven de waarde van parameter Von ligt, schakelt deze uitgang in en blijft aan tot de analoge waarde onder de waarde van parameter Voff daalt.

0/1

 

Programmeervoorbeeld

eigenschappen drempelwaardeschakelaar

 

In dit voorbeeld wordt de pomp ingeschakeld wanneer het vulpeil onder 5 (Von) ligt. De pomp blijft aan tot de analoge waarde gestegen is naar de waarde 8 (Voff) en schakelt dan weer uit.