Drempelwaardeschakelaar

De drempelschakelaar analyseert een analoge ingangswaarde aan de hand van twee drempelwaarden en schakelt dienovereenkomstig een digitale uitgang.
De twee drempelwaarden vormen een hysterese, die voorkomt dat de uitgang vaak wordt geschakeld wanneer de analoge waarde rond een drempelwaarde schommelt.

Typische toepassingen van het functieblok zijn vulniveauregeling, verwarming, ventilatie en airconditioning, enz.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V Value Waarde
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O Output Uitgang 0/1
On Pulse at rising edge Geeft een puls bij een stijgende flank. 0/1
Off Pulse at falling edge Geeft een puls bij een dalende flank. 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Von Value output (O) turns on Waarde uitgang (O) gaat aan - 5
Voff Value output (O) turns off Waarde uitgang (O) gaat uit - 1
Pd Pulse duration Pulsduur op de uitgangen wanneer een flank werd gedetecteerd. s 0...∞ 1
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Functie

Von boven Voff: De uitgang (O) wordt geactiveerd zodra de waarde van de ingang (V) de drempel (Von) overschrijdt en gedeactiveerd wanneer (V) onder de drempel (Voff) daalt:

Von onder Voff: De uitgang (O) wordt gedeactiveerd zodra de waarde van de ingang (V) de drempel (Voff) overschrijdt en geactiveerd wanneer (V) onder de drempel (Von) daalt:

If Von and Voff are equal, the output activates only when the value exactly equals Von/Voff.