RGB Lichtsfeer

RGB-lichtsturing met één- of tweeknopsbediening. De scènes kunnen worden doorlopen met de "+" ingang.
Aan de uitgangen AQr, AQg, en AQb worden de kleuren vervolgens gesplitst in RGB, of samen uitgevoerd aan de uitgang AQa.
Door te dubbelklikken op de bouwsteen, kunnen de stemmingen worden gedefinieerd en bewerkt.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
AI Analoge ingang RGB
%-waarde rood + %-waarde groen * 1000 + %-waarde blauw * 1000000
+ Trigger next scene Volgende RGB-Lichtsfeer 0/1
- Trigger previous scene Vorige RGB-lichtsfeer 0/1
AIs Scene Selectie ingang van de RGB-lichtsfeer (0-x)
Dis Disable Blokkeert alle ingangen (kinderbeveiliging) 0/1
R Reset Stelt de lichtscène opnieuw in$BR$$De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface. 0/1
O On Alles AAN
Zet alle uitgangen op maximum (wit)
0/1
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
AQr Analoge uitgang voor rode LED
AQg Analoge uitgang voor Groene LED
AQb Analoge uitgang voor blauwe LED
AQs Analoge uitgang voor geactiveerde sfeer
AQa Analoge uitgang RGB
%-waarde rood + %-waarde groen * 1000 + %-waarde blauw * 1000000
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Lichtsferen Beheer lichtsferen -