RGB Lichtsfeer

Toepassing

Met deze functiebouwsteen kunnen verschillende lichtsferen worden ingesteld, die zowel afzonderlijk rood, groen, blauw of in combinatie kunnen worden uitgevoerd.

Basisprogrammering

Met ingang “+” kunnen de sferen worden doorgeschakeld, zodat op de uitgangen de kleur wordt opgesplitst in RGB of samengevat op uitgang AQa verder kan worden verwerkt.

Door dubbel te klikken op de component, kunnen de lichtsferen worden gedefinieerd en bewerkt.

Ingangen

Naam Beschrijving Beschrijving Waardebereik Eenheid
AI Analoge ingang RGB %-waarde rood + %-waarde groen * 1000 + %-waarde blauw * 1000000 0/100100100
+ Selectie ingang lichtsfeer – volgende Actieve lichtsfeer (0-X) 0/1
Selectie ingang lichtsfeer – vorige Actieve lichtsfeer (0-X) 0/1
Als Selectie ingang lichtsfeer (0-X)  Analoge selectie van een lichtsfeer 0-X
Dis Disable Kinderbeveiliging – blokkeert alle ingangen op de component, maar niet de visualisering 0/1
R Reset Zet alle uitgangen op 0 0/1
O Alles AAN Sfeer “Alles aan” wordt gestart -> schakelt alle uitgangen naar maximum 0/1

Uitgangen

Naam Beschrijving Beschrijving Waardebereik Eenheid
AQr Analoge uitgang voor rode leds  Geeft de dimwaarde voor de rode led weer 0/10
AQg Analoge uitgang voor groene leds Geeft de dimwaarde voor de groene led weer 0/10
AQb Analoge uitgang voor blauwe leds Geeft de dimwaarde voor de blauwe led weer 0/10
AQs Sfeerselectie Geeft de actueel geselecteerde sfeer als analoge waarde weer 0/X
AQa Analoge uitgang RGB %-waarde rood + %-waarde groen * 1000 + %-waarde blauw * 1000000 0/100100100