1-Wire Extension

De 1-wire Extension maakt de integratie van 1-wire sensoren zoals temperatuursensoren of iButtons als toegangsoplossing mogelijk.

Datasheet 1-wire Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De 1-wire Extension wordt in een geschikte verdeler op een DIN-rail geïnstalleerd.

Sluit de voeding en de Link datalijnen aan op de Miniserver.

De 1-wire sensoren worden aangesloten op de 1-wire interface. Let op de uitgebreide instructies voor Aansluiten van sensoren. hieronder.

Na het inschakelen van de voedingsspanning start de Extension, de status-LED knippert na korte tijd oranje als de verbinding met de Miniserver correct is.

Volg dan de koppelprocedure op de Link Interface.


Aansluiten van 1-wire sensoren

Tot 20 Sensoren kunnen op de 1-wire bus worden aangesloten, of een iButton sleutellezer.
Een maximum van 32 sensoren is mogelijk, maar dit verhoogt de bekabelingseisen en vermindert de mogelijke kabellengte en de haalbare polling-cyclus.
Gebruik voor de signaallijnen DQ en GND een getwist paar van een afgeschermde CAT5/6/7-kabel. De VDD-kabel kan in een andere kern van de CAT-kabel worden aangesloten.
De afscherming van de kabel mag niet worden aangesloten of met de grond worden verbonden en er mogen geen andere datasignalen in dezelfde kabel worden verzonden.

De mogelijke lengte van de 1-wire bus is afhankelijk van de bedradingstopologie. Voor lineaire topologie en bustopologie met korte takken tot 300m, voor bustopologie met lange takken en stertopologie tot 100m. Als de sensoren parasitair worden aangesloten, is de totale lengte ook beperkt tot 100m.

Vele 1-wire sensoren ondersteunen de parasitaire voeding. Hier wordt bij de sensor VDD aangesloten op GND, de sensor wordt dus via de datalijn DQ gevoed. Dit bespaart één kabel ten koste van de haalbare lengte van de 1-wire bus. Bovendien is in dit geval het meetbereik van de temperatuursensoren beperkt tot max. +85°C.


Aanleren van 1-wire sensoren

Om sensoren in Loxone Config aan te leren, klikt u eerst op de 1-wire Extension en vervolgens op 1-wire zoeken.

In de 1-wire zoekresultaten onderaan het Loxone Config-venster staan alle aangesloten 1-wire sensoren vermeld:

Markeer nu een sensor, voer een naam in en klik vervolgens op Apparaat creëren.

Om sensoren te identificeren zijn er verschillende mogelijkheden. De 1-wire temperatuursensor outdoor die bij Loxone verkrijgbaar is, heeft een label met een bedrukt serienummer, waardoor deze tijdens het aanleren kan worden toegewezen. Of u kunt slechts één sensor per keer aansluiten en altijd de nieuw toegevoegde sensor aanleren. Een andere optie is om eerst alle sensoren aan te leren en de opvraagcyclus van de sensoren tijdelijk op één seconde in te stellen. Daarna kan de sensor worden toegewezen door hem aan te raken op basis van de temperatuursverandering.

Voor het overnemen slaat u het programma achteraf op in de Miniserver.

Daarna zijn de toegevoegde sensoren klaar voor gebruik en beschikbaar in Loxone Config.


Zendcyclus

De zendcyclus kan voor elke sensor worden ingesteld. Voor de meeste toepassingen is de waarde van 60 seconden voldoende. Afhankelijk van het aantal sensoren kan echter niet voor elke sensor een willekeurig korte zendcyclus worden bereikt.

Voor toepassingen met een traag temperatuurgedrag (bv. kamertemperatuur) kan de zendcyclus ook worden ingesteld op bv. 300 seconden. Omgekeerd kan een zendcyclus van 5 seconden nodig zijn voor toepassingen zoals het regelen van een aanvoertemperatuur.

Stel daarom de zendcyclus van een sensor in het algemeen slechts zo kort als nodig is. Kortere zendcycli kunnen worden bereikt met minder sensoren.


iButton Toegangscontrole

Door middel van iButtons kan een toegangsoplossing worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een iButton sleutellezer op de 1-wire Extension aangesloten. Voor elk toegangspunt (ingang, deur, poort) is een 1-wire Extension en een sleutellezer nodig. De iButtons zelf zijn 1-wire sensoren met een uniek serienummer. Een willekeurig aantal van deze iButtons kan worden aangeleerd en toegewezen aan verschillende gebruikers. De iButton dient dus als sleutel.

De iButton sleutellezer wordt aangesloten op de 1-wire Extension met GND en DQ, maar bevat ook een rode en groene LED, die apart aan te sturen zijn. Als u de sleutellezer van Loxone heeft aangeschaft, heeft deze sinds 2015 ingebouwde serieweerstanden, zodat de LED's direct met 24VDC kunnen worden aangestuurd. Sluit de sleutellezer aan volgens het volgende schema:

Voor het aanlezen van iButtons in Loxone Config klikt u eerst op de 1-wire Extension en activeert u vervolgens de 1-wire monitor.

Houd vervolgens de gewenste iButton enkele malen kort op de sleutellezer, zodat deze wordt weergegeven in de 1-wire monitor aan de onderkant van het Loxone Config-venster:

Markeer nu de gewenste iButton, selecteer een gebruiker in het keuzeveld aan de rechterkant en klik op Gebruiker toewijzen. Als alternatief kan ook een digitale ingang worden gemaakt met Apparaat aanmaken.

Voor het overnemen slaat u het programma achteraf op in de Miniserver.

Meerdere iButton-lezers op een 1-wire Extension

Indien meerdere iButton lezers zijn aangesloten op een 1-wire Extension, is het niet mogelijk voor de 1-wire Extension om te detecteren bij welke lezer de iButton werd vastgehouden. In dit geval is een extra contact per iButton lezer nodig om de gebruikte iButton lezer te identificeren om de juiste deur te openen. Daarom raden wij over het algemeen een 1-wire Extension per iButton lezer aan.


Problemen oplossen

Als sensoren niet of slechts gedeeltelijk worden gevonden, of ongeldige waarden leveren, dan is dat vaak te wijten aan een niet-ideale bekabeling.
Voor foutbeheersing is het nuttig om de bekabeling in de betreffende installatie goed te kennen.
Controleer de status van het apparaat om te zien of het bijvoorbeeld gaat om sensoren in een bepaalde ruimte of om sensoren vanaf een bepaald punt van de bedrading.
De spanning op de 1-wire bus kan worden gemeten op de verschillende klempunten. Tussen VDD en GND is altijd een spanning van 5VDC aanwezig. Tussen DQ en GND wordt het signaal geklokt, men krijgt meestal fluctuerende meetresultaten van ca. 1-5VDC, afhankelijk van het datavolume. Deze spanningen moeten bij elke sensor aanwezig zijn.
Op deze manier kunt u de foutlocatie beperken om oorzaken als kortsluiting, defecte klemmen of verwisselde kabels te elimineren.

Op een iButtonlezer bevindt zich DQ op het middelste contactvlak en GND op de buitenste ring. Ook hier kan de spanning worden gemeten.

Onder ongunstige omstandigheden kunnen frequentieomvormers de 1-draads communicatie verstoren. In dat geval moeten frequentieomvormers en bedrading apart van 1-draads apparaten worden geïnstalleerd.


Geschikte sensoren

De 1-wire temperatuursensor outdoor kan universeel worden gebruikt voor verwarming/ventilatie/airconditioning.
wordt meestal in dompelhulzen gestoken of als contactsensor aan een buis bevestigd.

De 1-wire temperatuursensor set bevat compacte sensoren die in een inbouwdoos achter een drukknop of in een andere behuizing kunnen worden geplaatst.
Verborgen montage resulteert in een inertie in de detectie van de temperatuur, wat meestal aanvaardbaar is met toepassingen zoals de regeling van een ruimtetemperatuur.
Het is belangrijk om de installatieleidingen in de inbouwdoos af te dichten om vervalsing van de meetwaarde door tocht te voorkomen.

Sensortype (Familie Code) Beschrijving
DS1822 (22) Temperatuursensor
DS18B20 (28) Temperatuursensor
DS18S20 (10) Temperatuursensor
DS1963S (18) iButton
DS1990 (01) iButton
DS2438 (26) Smart Battery Monitor

Bij alle 1-Wire Extensions sinds productiedatum 2015 wordt de voeding van de 1-draadsbus periodiek gereset om te voorkomen dat meetwaarden bevriezen. Deze korte onderbrekingen in de voeding kunnen problemen veroorzaken bij sensoren die microcontrollers bevatten. Deze sensoren moeten worden voorzien van een aparte 5V voeding.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status 1-Wire Extension Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
-
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet 1-wire Extension

Gegevensblad 1-Wire Temperatuursensor Outdoor