Flankgetriggerde Wisrelais

Toepassing

Het flankgetriggerd wisrelais laat bij stijgende flank op ingang Tr toe dat een pulsreeks van een gedefinieerd aantal wordt gegenereerd.

Basisprogrammering

Met de parameteringangen Duur aan (TH) en Duur uit (TL) kan de pulsreeks worden ingesteld; met parameteringang N kan het aantal herhalingen worden ingesteld. Bij elke stijgende flank op ingang Tr wordt de tijdmeting teruggesteld en wordt de puls opnieuw gestart.

Als ingang R* wordt geactiveerd, wordt de tijdmeting teruggesteld en wordt uitgang Q in voorkomend geval gedeactiveerd. Pas na een bijkomende stijgende flank op ingang Tr wordt de tijdmeting opnieuw gestart.

De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met het batterijsymbool wordt geactiveerd.

VOORBEELD

Aantal cycli N = 2

VOORBEELD

Aantal cycli N = 2 (nieuw getriggerd)

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger Triggerpuls waarmee het relais wordt geactiveerd. 0/1
R R Stelt het relais terug en zet Q op 0. 0/1

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1
TH Duur aan Pulsduur aan s
TL Duur uit Pulsduur uit s
N Cycli Stelt het aantal uitgangspulsen in.

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Digitale uitgang van het wisrelais. 0/1