Miniserver start met oude programmatie

Miniserver laadt een oud programmabestand

De Miniserver maakt automatisch een back-up van de laatste 10 programma’s die op de SD-kaart zijn uitgevoerd. Bij het herstarten selecteert de Miniserver het meest recente programma. Als dit programmabestand niet door de Miniserver kan worden geladen, wordt de opstartprocedure afgebroken en wordt een herstart uitgevoerd met de volgende programmaversie. Dit proces wordt herhaald totdat de Miniserver het opstartproces voltooit met een programmabestand.

Als een Miniserver niet met de meest recente versie van het programma begint, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld via een systeemstatusbericht.

Mogelijke effecten

 • Recentelijk aangeleerde apparaten werken niet meer
 • Bouwsteen instellingen gaan verloren (bijv. de laatst ingestelde lichtstemmingen, …)
 • Logica werkt niet meer zoals verwacht

Mogelijke redenen om een ​​ouder programma te laden

 • Niet genoeg vrij geheugen om het programma te laden
 • Het programmabestand is niet goed gelezen van de SD-kaart of geschreven naar de SD-kaart (de controle van het programma dat is geladen door de Miniserver is niet correct)
 • De miniserver is gestart met een oudere firmware
 • De Miniserver is handmatig gereset naar een firmwareversie die niet compatibel is met de versie van het programma

Mogelijke oplossingen

 • Controleer of de Miniserver is gestart met de juiste firmware. De firmwareversie van de miniserver kan worden bekeken via de visualisatie of via de apparaatstatus.
 • Als de SD-kaart versleten of defect is (aangegeven door een bericht via de systeemstatus), moet deze worden vervangen. Bestaande gegevens (log files, statistieken, programmabestanden, …) kunnen, als ze niet worden beïnvloed door het falen van de kaart, via een back-up en vervolgens een fabrieksreset worden overgebracht naar een nieuwe SD-kaart.
 • Als de programmagrootte al op de bovenlimiet staat, verlaag deze dan om de werkbelasting te verminderen .
 • Als er een lokale back-up van het programma bestaat, kunt u deze openen in de Loxone Config-software en deze opnieuw opslaan in de Miniserver.
 • Als de Miniserver is gereset naar een oudere firmwareversie door de SD-kaart te formatteren, moet de gewenste configuratie handmatig worden hersteld.

Types programmabestanden

Het programmabestand is het bestand dat is gemaakt met de Loxone Config-software en is opgeslagen op de Miniserver. Het bevat de configuratie (modules, logica, apparaten, …) van de Miniserver.  Volgende soorten programmabestanden zijn aanwezig op de Miniserver:

 

 • Normaal programmabestand:  gemaakt met de Loxone Config-software
 • Emergency programma :  sterk verminderd noodprogramma dat de werking van de Miniserever in staat stelt in het geval van een fout
 • Standaardprogramma:  Leeg programmabestand dat alleen de standaardgebruiker en geen configuratie bevat