Touch Pure Air

De Loxone Touch Pure Air heeft vijf drukpunten op een glazen front om de belangrijkste functies van een ruimte te bedienen. Wanneer een knop wordt aangeraakt, is een klik te horen als akoestische bevestiging.

De grote centrale drukzone is ideaal voor het regelen van de verlichting, terwijl de hoekzones geschikt zijn voor het regelen van de muziek en de zonwering. De Loxone drukknop standaard wordt hier gebruikt. De knoppen kunnen echter ook vrij worden gebruikt voor andere toepassingen.

Er is ook een sensor voor het meten van temperatuur en vochtigheid geïntegreerd.

Houd er rekening mee dat er een zekere vertraging optreedt bij het meten van de luchtvochtigheid door de behuizing. De Room Comfort Sensor is beter geschikt voor een snelle detectie van veranderingen in de luchtvochtigheid.

Het apparaat kan worden gebruikt met twee AAA-batterijen of met een externe voeding. Met een externe voeding is er ook een oriëntatielampje beschikbaar.

Datasheet Touch Pure Air

Inhoudsopgave


Montage

Bevestig het montageframe op de gewenste montageplaats. Plaats vervolgens de batterijen of sluit de voeding (oranje/witte pool) aan:


Inbedrijfname

De aanleermodus is bij afleveringstoestand actief na het plaatsen van de batterijen of het inschakelen van de stroomvoorziening. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, houdt u de aanleerknop gedurende minstens 5 seconden ingedrukt nadat de voeding is ingeschakeld.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


Vervanging batterijen

Om de batterijen te vervangen, verwijdert u de Touch Pure Air van de muur. Op de achterkant zijn twee AAA-batterijen geplaatst. Verwijder de batterijen en plaats nieuwe. Daarna start het apparaat opnieuw op en de status-LED knippert 3 keer groen. Als de LED helemaal niet knippert of permanent (zwak) rood oplicht, dan zijn de batterijen leeg. Opmerking: De LED is uit tijdens normaal gebruik.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
T5 Gecombineerde ingang voor de 5 drukknoppunten volgens de Loxone-drukknopstandaard. -
Temperatuur Geeft de gemeten waarde van de huidige temperatuur °
Luchtvochtigheid Geeft de gemeten waarde van de huidige luchtvochtigheid %
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Oriëntatie verlichting Deze actor schakelt het geïntegreerde oriëntatielicht.
Vanwege te veel stroomverbruik werkt deze actor alleen met een externe 24V-voeding.
Digitaal 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Touch Pure Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Knop 1 weergeven Enkelknop beschikbaar maken - - -
Knop 2 weergeven Enkelknop beschikbaar maken - - -
Knop 3 weergeven Enkelknop beschikbaar maken - - -
Knop 4 weergeven Enkelknop beschikbaar maken - - -
Knop 5 weergeven Enkelknop beschikbaar maken - - -
Transmissie cyclus Opvragen / zend cyclus van temperatuur en luchtvochtigheid (1-120 min, 0=UIT) min 0...120 -
Akoestische bevestiging Akoestische bevestiging met drukknop - - -
Knopgedrag Specificeert het gedrag wanneer een knop wordt ingedrukt.
Puls: verstuurt een puls bij opgaande flank
OnOff: verstuurt AAN bij opgaande flank en UIT bij neergaande flank
- - -
Veiligheidsinstructies

In geval van externe stroomvoorziening moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Touch Pure Air