IROOM Controller

Algemeen

Met de iRoom Controller kunt u producten van iRoom integreren in het Loxone-systeem.
In- en uitgangen van iRoom-netwerkapparaten kunnen op de Miniserver worden gebruikt.
De communicatie verloopt via de netwerkinterface.

IROOM Controller invoegen

Om een iRoom Controller in te voegen, selecteert u eerst de regel “Netwerkapparaten” in de periferieboom. Vervolgens verschijnt rechtsboven de knop “Netwerkapparaten toevoegen” Door hierop te klikken, verschijnt een keuzemenu waar u de iRoom Controller kunt selecteren en invoegen.

Bij de eigenschappen van de iRoom Controller kunt u nu het netwerkadres opgeven.
De standaardpoort voor de communicatie is 13601; deze waarde wordt automatisch toegevoegd aan het ingevoerde adres.

De gebruiks- en installatiehandleidingen voor de iRoom-apparaten vindt u hier.

Sensoren en actuatoren

Het netwerkapparaat iRoom Controller omvat een aantal sensoren en actuatoren die in de configuratie kunnen worden gebruikt:

SENSOREN

Knoppen 1-8 en Home-knop Knoppen op de voorkant van de muurbeugel
Digitale ingangen 0-8 Digitale ingangen van de muurbeugel
Meer details vindt u in de handleiding van de iRoom iBezel
Docking-status Is actief zodra een iPad in de houder wordt gedockt.
Relais Status van het relais op de houder
Volume Actueel volume
Nabijheidssensor Naderingssensor van de houder


ACTUATOREN

Bij de actuatoren iDock, relais, dempen, afspelen/pauze zijn telkens commando’s voorzien voor AAN, UIT en toggle (toggle = toestand wijzigen)

Pieptoon Geluidssignaal op de houder uitvoeren
iDock (sluiten/openen/toggle) Commando’s voor aansturing van de iDock
Relais (sluiten/openen/toggle) Commando’s voor aansturing van het op de muurbeugel aangebrachte relais
Dempen/niet dempen/toggle dempen Commando’s voor de sturing van de dempingstoestand van de houder
Afspelen/pauze/toggle afspelen/pauze Commando voor afspelen/stoppen van media
Volume Analoge volume-uitgang
Volume omlaag Audio-uitgang minder
Volume omhoog Audio-uitgang meer
TextCommand Door de gebruiker gedefinieerde tekstcommando’s; meerdere commando’s kunnen gescheiden door “;” worden doorgestuurd.