Pulse meter

Deze meter is geschikt voor de registratie van het verbruik of levering van diverse nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, warmte, enz.

De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter met pulsuitgang (S0).

In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
P Pulse Impuls 0/1
F Frequency Frequentie 0...∞
R Reset Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset.
On: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Vermogen of stroom 0...∞
Mr Meter Reading Meterstand 0...∞
Rd Reading today Meterstand vandaag 0...∞
Rm Reading this month Meterstand deze maand 0...∞
Ry Reading this year Meterstand dit jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Np Number of pulses per unit Aantal impulsen per toestel 0...∞ 1000
Mro Meter reading offset Waarde wordt toegevoegd aan de uitgang (Mr). 0