Pulse meter

Deze meter is geschikt voor de registratie van het verbruik of levering van diverse nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, warmte, enz.

De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter met pulsuitgang (S0).

In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
P Pulse Impuls 0/1
F Frequency Frequentie 0...∞
R Reset Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset.
On: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Power of flow rate
Berekend op basis van puls naar puls tijd en parameter Np.
Puls interval <= 10 seconden: Bijgewerkt en berekend door elke puls.
Pulsinterval > 10 seconden: Elke 10 seconden bijgewerkt, berekening van een gemiddelde waarde.
0...∞
Mr Meter Reading Meterstand 0...∞
Rd Reading today Meterstand vandaag 0...∞
Rld Reading yesterday Meterstand gisteren 0...∞
Rm Reading this month Meterstand deze maand 0...∞
Rlm Reading last month Meterstand vorige maand 0...∞
Ry Reading this year Meterstand dit jaar 0...∞
Rly Reading last year Meterstand vorig jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Np Number of pulses per unit Aantal pulsen per eenheid 0...∞ 1000
Mro Meter reading offset Er wordt waarde toegevoegd aan de output (Mr). 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Ongeldige meterstand melden Als deze optie is geselecteerd, krijg je een melding als er ongeldige Meterstanden zijn gedetecteerd. Bijvoorbeeld als een fysieke teller onrealistische waarden verstuurt door transmissiefouten. -
Meterstand en eenheden

De fysieke meter levert een bepaald aantal pulsen per hoeveelheidseenheid, dit moet worden ingesteld bij parameter (Np). De bouwsteen gebruikt dit om de meterstand (Mr) te vormen, berekent het vermogen of debiet (Pf) en registreert de statistieken.

De eenheden voor Pf/Mr moeten gerelateerd zijn aan het uur en moeten in grootte overeenkomen zodat Pf correct wordt berekend.
Voorbeelden:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg