Post- en pakketbussen

Der Baustein kann dazu verwendet werden, den Benutzer über die Zustellung von Paketen oder Post zu benachrichtigen.
Der Baustein kann entweder mit dem Gerät Paketsafe Air, oder manuell mit den Baustein Eingängen konfiguriert werden.
Als een Pakketsafe Air-apparaat wordt gebruikt, verdwijnen de ingangen Trp, Trm, Cp en Cm.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
Nd Meldingen deactiveren Deactiveert alle meldingen
Trp Trigger pakket Een pakket werd geleverd Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
Trm Trigger post Er werd post geleverd Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
Cp Bevestiging pakket Het pakket werd verwijderd uit de pakketbus Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
Cm Bevestiging post De post werd uit de brievenbus gehaald Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
Qp Pakket geleverd Een pakket ligt in het pakket schap
Qm Post geleverd Er zit post in de brievenbus
Qpon Impuls pakket geleverd Een pakket werd geleverd
Qpoff Impuls pakket verwijderd Het pakket werd verwijderd uit de pakketbus
Qmon Impuls post bezorgd De post werd in de brievenbus gedropt
Qmoff Impuls post verwijderd De post werd uit de brievenbus gehaald
TQ Log-uitgang Tekstuitgang met datum, tijd en beschrijving van de laatste gebeurtenis
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 20
Gekoppeld pakketsafe Air apparaat Het pakketsafe Air-apparaat dat aan deze module is gekoppeld. -