Post- en pakketbussen

De bouwsteen kan worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te stellen van de levering van pakketten of post.
De bouwsteen kan worden geconfigureerd met de Paketsafe Air of handmatig met behulp van de bouwsteeningangen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
DisN Disable Notifications Meldingen uitschakelen 0/1
P Package received Pakket ontvangen
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
M Mail received Post ontvangen
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Cp Confirm package Bevestig pakket
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Cm Confirm mail Bevestig post
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
P Package present AAN als er een pakje in de drop box ligt. 0/1
M Mail present AAN wanneer er post in de brievenbus zit. 0/1
Pon Pulse on package received Impuls bij pakket ontvangen 0/1
Poff Pulse on package confirmed Impuls bij pakket bevestigd 0/1
Mon Pulse on mail received Impuls bij post ontvangen 0/1
Moff Pulse on mail confirmed Impuls bij post bevestigd 0/1
Txle Text of last event Geeft datum, tijd en beschrijving van de laatste gebeurtenis. -
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 2...100 20
Gekoppeld pakketsafe Air apparaat Het pakketsafe Air-apparaat dat aan deze module is gekoppeld. - -