Analoge Multiplexer Viervoudig

Deze bouwsteen kan kiezen tussen 4 analoge waarden via een parameteringang (Sel).

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V1-4 Value 1-4 Waarde 1-4
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V Value Waarde
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Sel Select value 0: (V) = 0
1: (V) = (V1)
...
4: (V) = (V4)
0...4 1