Checklist – Miniserver start niet meer

Het opstartproces van de Miniserver (hetgeen begin na stroomreset, update,..) kan tot 1 minuut duren. Bij Gateway Client installaties langer dan 1 minuut. Wanneer het proces voltooid is, knippert de linkse LED van de miniserver 1x second groen. Wanneer dit niet het geval is doet u het volgende:

 

Status LEDs van de miniserver pinken/branden niet

Wanneer beide status leds van de miniserver niet knipperen, betekent dit dat er geen spanning binnenkomt op de 24V voedingsklemmen onderaan de miniserver. Kijk dus zeker de bekabeling na en zorg voor 24VDC. Meer info over bekabeling vindt u hier.

 

Linkse led blinkt rood/oranje en rechte LED blinkt groen

 

In dit geval vindt of herkent de miniserver de SD kaart niet. Kijk zeker na of de kaart correct in het slot zit. Wanneer hij de kaart niet wil herkennen, dient de kaart vervangen te worden.

 

 

Voor een nieuwe SD kaart (moet een Loxone SD zijn!) herkent wordt, dient deze een Loxone Format te krijgen. Dit kan u rechtstreeks doen vanuit de Loxone Config. Meer info en handleiding over het formatteren vindt u hier:

 

Knipperpatroon wordt continu herhaald

 

Wanneer het knipperpatroon, dat gebruikelijk is bij de opstart, voortdurend herhaald wordt, betekent dit dat de miniserver in een zogenaamde ‘reboot-lus’ zit. Dit komt door een defecte SD kaart. Wanneer een miniserver niet alle nodige gegevens uit een kaart kan laden om zijn opstart uit te voeren, probeert hij dit opnieuw. Zo krijg je het bovengenoemde fenomeen.
Op dit op te lossen kan je de SD kaart formatteren, al zal dit het probleem maar tijdelijk oplossen. Om zeker te zijn dat je niet opnieuw naar een reboot-lus gaat, kan je het best de kaart vervangen door een nieuwe Loxone SD kaart. Deze zijn geoptimaliseerd voor de miniserver.

 

Gebruik alstublieft uitsluitend SD-kaarten van Loxone!

SD-kaarten hebben hun eigen CPU die het flash-geheugen beheert.
Voor maximale prestaties heeft Loxone OS toegang tot vele low-level functies van de kaart, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een digitale camera. SD-kaarten ondergaan een aantal weken kwaliteitscontrole bij Loxone voordat ze worden vrijgegeven voor gebruik bij miniservers en verkoop. Gebruik uitsluitend SD-kaarten die zijn goedgekeurd door Loxone.
De werking van andere SD-kaarten is niet gegarandeerd en heeft invloed op de stabiliteit van de miniserver.