Pakketsafe Air

De pakketsafe maakt het mogelijk om pakketzendingen in uw afwezigheid veilig op te slaan. Via de aansluiting op de Loxone installatie wordt u op de hoogte gebracht van nieuw geleverde pakketten.

De Paketsafe Air is niet langer leverbaar.

Datasheet Pakketsafe

Inhoudsopgave


Montage

Wij raden u aan de pakketsafe veilig te installeren op een plaats die goed zichtbaar en toegankelijk is voor de pakketdrager. Houd ook rekening met de ruimte die nodig is voor de gevulde zak. Gelieve de installatie-instructies te volgen die u onderaan deze pagina vindt.

Sluit als laatste de voeding aan (oranje/witte klem) of plaats de twee AA-batterijen.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, houdt u de aanleerknop gedurende minstens 5 seconden ingedrukt nadat de voeding is ingeschakeld.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


Programmering

Voor het programmeren van het apparaat wordt de Pakketsafe bouwsteen gebruikt. Sleep het apparaat van de randapparatuur naar de programmeerpagina om het apparaat op te halen.


Actoren

Korte beschrijving Eenheid
API Connector Tekst
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Pakketsafe Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Ingangen weergeven Ingangen van pakketsafe weergeven om deze onafhankelijk van de bouwsteen in aparte logica te kunnen gebruiken. -
Veiligheidsinstructies

In geval van een externe stroomvoorziening moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Montage handleiding Pakketsafe

Datasheet Pakketsafe