NFC Code Touch Air

De Loxone NFC Code Touch Air wordt gebruikt voor toegangscontrole en is voorzien van een NFC-lezer en een verlicht toetsenbord op een glazen oppervlak.

Oplossing voor toegangscontrole via NFC-tags, verkrijgbaar als sleutelhangers, stickers of kaarten. Als alternatief kan een numerieke code worden ingevoerd op het toetsenbord.

De combinatie van een NFC-tag en een numerieke code maakt twee-factor authenticatie mogelijk. Het toetsenbord beschikt ook over een vrij programmeerbare deurbelknop en een vinkje om invoer te bevestigen.

Het apparaat kan zowel met een externe voeding als met twee AAA-batterijen worden gebruikt.
Bij gebruik op batterijen zijn de permanente toetsenbordverlichting en de controleerbare status-LED's niet beschikbaar. Deze worden slechts kortstondig geactiveerd wanneer het apparaat wordt gebruikt.

Datablad NFC Code Touch Air

Inhoudsopgave


Montage

Bevestig het bijgeleverde kunststof montageframe op een vlakke ondergrond of op een 68 mm inbouwdoos.

Een verdeeldoos wordt sterk aanbevolen bij gebruik van een externe voeding, omdat het dan veel gemakkelijker is aansluitdraden of een reservelus achter het apparaat weg te werken.
Optioneel kan een kleine voedingseenheid in de doos worden geïnstalleerd.

De NFC Code Touch kan ook worden gemonteerd in een enkele of dubbele aluminium frame, deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Wij adviseren de NFC Code Touch Tree in combinatie met de Intercom.

Sluit de voeding aan (oranje/witte insteekklem).
Voor werking op batterijen verwijdert u de oranje/witte insteekklem en plaatst u er twee AAA-batterijen in.

Een zelfklevende afdekking ter bescherming tegen water is bij de levering inbegrepen. Deze moet na aansluiting boven de aansluitklemmen worden aangebracht.
Twee markeringen aan de bovenrand van de behuizing helpen bij de positionering:

De NFC Code Touch wordt eerst boven in het frame gestoken en vervolgens onderaan vastgeklikt. Om het apparaat los te maken, trekt u stevig aan de onderkant om de vergrendeling los te maken.

Een zuignap kan worden gebruikt om het toestel los te maken van het aluminium frame.


Inbedrijfname

In de leveringstoestand zal de koppelingsmodus actief zijn nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje knipperen van de rechter status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, schakelt u de stroom gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende vijf minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de koppelingsmodus voor een beperkte tijd geactiveerd.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


Configuratie

Het apparaat wordt geprogrammeerd en ingesteld met de functiebouwsteen Toestemming NFC Code Touch in Loxone Config.
Sleep de NFC Code Touch van de randapparatuur naar de programmeerpagina om de functiebouwsteen aan te maken.

Alleen dan kan het apparaat toegangscodes en NFC-tags evalueren en correct weergeven via de LED-status.


Operatie

Om toegang tot een gebouw te krijgen, wordt een gekoppelde NFC-tag tegen de NFC-lezer op het apparaat gehouden. De tag wordt gelezen en de autorisatie wordt geverifieerd.
Wanneer het apparaat op batterijen werkt, moet het worden geactiveerd door op het vinkje of een andere toets te drukken voordat een NFC-tag wordt gebruikt.

Om een toegangscode te gebruiken, voert u de numerieke code in op het toetsenbord, gevolgd door het vinkje.

Als de autorisatie succesvol was, wordt toegang verleend en lichten de status-LED's groen op. De deur kan dan bijvoorbeeld worden ontgrendeld. Als de toegang wordt geweigerd, branden de LED's rood.

Extra functies kunnen worden geselecteerd door een prefix in te voeren.
Daartoe voert u eerst het in de programmering ingestelde prefixnummer in en houdt u vervolgens de NFC-tag tegen de lezer.
Bij gebruik van een code voert u eerst de prefix in, daarna bevestigt u met het vinkje en vervolgens geeft u de toegangscode.
Na succesvolle autorisatie wordt de aan de prefix toegewezen functie geactiveerd.

Als meerdere keren na elkaar een niet-geautoriseerde NFC-tag of numerieke code wordt geprobeerd, wordt het apparaat gedurende 2 minuten geblokkeerd voor verdere bediening, inclusief alle toetsen. Deze bescherming voorkomt brute force attacks.
Een geautoriseerde NFC-tag kan het apparaat voor die tijd ontgrendelen.

Met de programmering kunt u ook de toegang via NFC-tag of -code beperken tot specifieke tijden, of instellen voor eenmalig gebruik.

Meer informatie vindt u in de documentatie van de Toestemming NFC Code Touch functiebouwsteen.

Water op het oppervlak van de NFC Code Touch kan de werking ervan verstoren. Nadat het oppervlak is opgedroogd, wordt de NFC Code Touch automatisch opnieuw gekalibreerd en werkt hij weer als vanouds.


LED toestanden

Een rij van vier LED's aan de bovenzijde van het apparaat wordt tijdens de werking geactiveerd en geeft tevens aan of toegang werd verleend of geweigerd.
De volgende tabel geeft de mogelijke LED-toestanden weer:

LED display Betekenis
4x wit, telt af Geeft de time-out aan nadat een cijfer werd ingedrukt. Het volgende cijfer moet binnen deze tijd worden ingevoerd.
Nadat de tijd is verstreken, wordt gecontroleerd of de ingevoerde code geautoriseerd is.
4x groen, vervagend Toegang verleend of bevestiging voor belknop.
In NFC-leermodus: Tag werd met succes gedetecteerd
4x rood, vervagend Toegang geweigerd, tag of code ongeldig, of niet geautoriseerd.
4x rood, knippert snel, telt langzaam af Het apparaat wordt vergrendeld na herhaald gebruik van een onbevoegde NFC-tag of code, of door activering van de ingang (Off) van defunctiebouwsteen.BR$$Als 15 keer achter elkaar een onbevoegde NFC-tag of onjuiste code is gebruikt, wordt het apparaat 2 minuten vergrendeld. Door een geldige tag te gebruiken, kan deze vergrendeling eerder worden opgeheven.
Handmatige vergrendeling: Apparaat is vergrendeld zolang de ingang (Off) van de bouwsteen actief is.
4x cyaan, looplicht van links naar rechts NFC-leermodus is actief.
4x geel, knipperend Fout bij het lezen van NFC tag in leermodus. Probeer het opnieuw, houd de tag stil! De NFC-monitor geeft informatie over de oorzaak van de fout.
Individueel De 4 status-LED's kunnen via de programmering samen worden aangestuurd en geven de primaire kleuren weer. Ze worden alleen weergegeven als er op dat moment geen andere status actief is.
Alleen rechter LED actief Geeft de LED-status van dit Air-apparaat weer.

Vervanging batterij

Om de batterijen te vervangen, verwijdert u de NFC Code Touch Air uit het montageframe. Haal beide AAA-batterijen uit het vakje aan de achterkant en plaats nieuwe, waarbij u op de juiste polariteit let.
Het apparaat start dan opnieuw op en de rechter status-LED knippert driemaal groen, wat aangeeft dat de verbinding met de Miniserver tot stand is gebracht.
In het geval dat de LED helemaal niet knippert of permanent (zwak) rood is, zijn de batterijen leeg.


Gevoeligheid wijzigen

In sommige instellingen kan het nodig zijn om de gevoeligheid van het toetsenbord te wijzigen met een device command of webservice commando.
Als het apparaat op batterijen werkt, selecteer dan eerst Keep device awake (Apparaat wakker houden) in Apparaatstatus en druk op een willekeurige knop.

Elke key kan via een TH-nummer worden aangesproken:

THProx=Proximity (bepaalt de algemene gevoeligheid alleen voor de eerste toetsaanslag)
TH0=Key 1
TH1=Key 4
TH2=Key 7
TH3=Key 2
TH4=Key 5
TH5=Key 8
TH6=Key 3
TH7=Key 6
TH8=Key 9
TH9=Beltoets
TH10=Key 0
TH11=Vinkje

Aan elke key is een bepaalde waarde toegekend. Eerst moet deze waarde worden opgevraagd. Voorbeeld voor key 3:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/get/TH6
Het resultaat is bv. waarde 25. Noteer deze waarde, zodat u deze later kunt herstellen.

U kunt nu de gevoeligheid verminderen door een hogere waarde toe te kennen:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/store/TH6/26
Om de gevoeligheid te verhogen, kiest u een lager getal.
Nummers onder 10 hebben geen voorafgaande nul nodig.

Tenslotte moet de wijziging worden geaccepteerd door het apparaat opnieuw op te starten:
http://<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<device-serialnumber>/Reboot

Verander de gevoeligheid slechts in kleine stappen zoals in het voorbeeld. Controleer of de toetsen dienovereenkomstig reageren. Als de verandering niet voldoende is, kan het commando worden herhaald met een hoger/lager getal.


Actoren

Korte beschrijving Eenheid
API Connector Tekst
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status NFC Code Touch Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Batterij zwak Deze sensor wordt ingeschakeld als de batterijen bijna leeg zijn.
Het apparaat levert aan deze sensor alleen waarden, als deze met batterijen wordt gevoed.
Digitaal 0/1
Accucapaciteit Op deze sensor wordt de huidige oplaadstatus van de batterijen uitgegeven.
Als het apparaat extern met 24V wordt gevoed, is de waarde constant 100.
%
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Akoestische bevestiging Akoestische bevestiging met drukknop -
Veiligheidsinstructies

Bij aansluiting op een externe stroomvoorziening moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, overeenkomstig alle geldende voorschriften.

Volg de installatie-instructies nauwkeurig op om bescherming tegen aanraking van water en stof te garanderen.

Het toestel mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.

Om veiligheidsredenen raden wij u sterk aan om alleen gecodeerde NFC-tags van Loxone te gebruiken voor toegangscontrole.


Documenten

Datablad NFC Code Touch Air