Wrist Button Air

De Wrist Button Air is een op batterijen werkende polsband met een grote rode knop en een geïntegreerde LED.
Wanneer de Wrist Button Air wordt ingedrukt, kunnen vrij configureerbare acties worden uitgevoerd. De geïntegreerde LED wordt ofwel rechtstreeks als uitgang met in- en uitschakeltijd of via het bouwsteen Noodgevallen alarm aangestuurd.

Datablad Wrist Button Air

Inhoudsopgave


Montage

Open de verpakking en plaats de CR2032-batterij in het onderste gedeelte met de platte +-kant naar beneden.
Daarna plaatst u het bovenste gedeelte op het onderste gedeelte met de rode knop.
Zorg ervoor dat het bovenste gedeelte en het onderste gedeelte goed op elkaar zijn uitgelijnd, zoals in het volgende diagram wordt getoond:

Vervolgens wordt het onderste deel met de bijgeleverde schroeven aan het bovenste deel vastgeschroefd:

Een schroevendraaier is voor dit doel bij de levering inbegrepen.


Inbedrijfname

De aanleermodus is actief in de afleveringstoestand na het plaatsen van de batterij. Dit wordt aangegeven door de status-LED onder de rode knop die afwisselend in het rood oplicht.
De aanleermodus is slechts gedurende een beperkte tijd actief. Activeer, indien nodig, de aanleermodus opnieuw door lang op de rode knop te drukken.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

De status-LED schijnt door de rode knop, die ook dienst doet als aanleerknop.

Als u de aanleermodus handmatig wilt activeren, moet u de aanleerknop minstens 5 seconden ingedrukt houden nadat u de batterijen hebt geplaatst.


Programmering

Er zijn 2 opties beschikbaar voor de configuratie:

Als de Wrist Button Air in de Noodgevallen alarm bouwsteen is geselecteerd en dus voor alarmering wordt gebruikt, licht de Wrist Button Air op wanneer een alarm door de Wrist Button Air is geactiveerd. Het alarm kan weer worden uitgeschakeld door lang op de Wrist Button Air te drukken. Bovendien kan met de digitale ingang van het toestel een programmering voor om het even welk doel worden gemaakt. Om dit te doen, sleept u het apparaat of de ingang van de periferieboom naar de programmeerpagina. De LED van het apparaat kan niet handmatig worden bediend.

Als alternatief, door het selectievakje "LED gebruiken" in de eigenschappen van de Wrist Button Air aan te vinken, worden de ingangen voor de knop en de LED zichtbaar bij randapparatuur. Door de in- en uitschakeltijd in de eigenschappen van de LED-uitgang te configureren, kan een willekeurig knippergedrag worden gedefinieerd.
Het gebruik in de noodgevallen alarm bouwsteen is in deze variant niet meer mogelijk.
Om de LED zonder vertraging aan te sturen, wordt in de Wrist Button Air de wekfunctie geactiveerd. Dit vermindert de levensduur van de batterij.


Batterij wisselen

Om de batterij te vervangen, opent u het toestel door de vier schroeven (Torx 5) aan de onderkant los te draaien.
Verwijder de bovenkant van de onderkant en plaats een nieuwe CR2032-batterij in de onderkant.

Bij het opnieuw monteren moet u ervoor zorgen dat de bovenste en onderste delen correct op elkaar zijn uitgelijnd en vervolgens schroeft u de schroeven er weer in.

Onmiddellijk na het plaatsen van de nieuwe batterij of het monteren van het apparaat knippert de status-LED 3 keer rood om te bevestigen dat de verbinding met de Miniserver is hersteld.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
I Ingang is actief wanneer de toets wordt ingedrukt. 0/1
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
LED Zolang deze uitgang actief is, knippert de LED met het ingestelde interval. Uitgang is alleen zichtbaar als de optie "LED als uitgang gebruiken" op het apparaat is geactiveerd. 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Wrist Button Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken U wordt op de hoogte gebracht van de systeemstatus of de cloud-mailer wanneer het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Aangezien dit een apparaat is met veiligheidsgerelateerde functionaliteit, kunt u deze instelling voor dit apparaat niet uitschakelen.
-
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
LED als uitgang gebruiken Indien aangevinkt, kan de LED in de programmering als uitgang worden gebruikt. In dit geval is gebruik met de noodgevallen alarm bouwsteen niet meer mogelijk. Als het apparaat al in een noodgevallen alarm bouwsteen wordt gebruikt, is deze optie gedeactiveerd. -
Fout uitgang weergeven Fout uitgang wordt in 2de regel weergegeven, wanneer aangevinkt. -
Documenten

Datablad Wrist Button Air