Led Status

Aan de hand van de verschillende led-toestanden kunt u nagaan in welke status uw apparaat zich momenteel bevindt.

Apparaatstatus bepalen

Aan de hand van de led-toestanden van de Miniserver en Extension kunt u heel eenvoudig vaststellen in welke toestand uw apparaat zich momenteel bevindt en of er eventuele fouten zijn opgetreden tijdens een update of bij het kopiëren van een nieuw programma.

In de volgende tabellen vindt u een lijst met de verschillende led-toestanden van de diverse apparaten.

LED status Miniserver

 

LED Status bij werking
Status linkse LED Status  rechtse LED Betekenis Oplossing
Groen knipperend Uit Normaal verloop Miniserver heeft alles correct geladen en loopt normaal.
Groen knipperend Groen, Oranje of Rood brandend Een of meerdere systeemstatus meldingen zijn actief Maak verbinding met uw Miniserver en controleer de systeemstatus of neem contact op met uw systeembeheerder.
LED Status tijdens een update
Status linkse LED Status  rechtse LED Betekenis Oplossing
Oranje knipperend Groen opgelicht Miniserver laadt het bootloader image
Groen brandend uit Miniserver heeft het image met succes geladen en zal dit nu uitpakken
Groen brandend Oranje brandend Miniserver heeft het bootloader image met succes uitgepakt
LED Status bij opstart
Status linkse LED Status  rechtse LED Betekenis Oplossing
Oranje brandend Oranje brandend Miniserver start Als uw Miniserver in deze status blijft tijdens het opnieuw opstarten, controleer dan uw SD-kaart en stel eventueel opnieuw de leveringstoestand in.
Rood brandend uit Fout bij het laden van het image Op de SD-kaart is waarschijnlijk een verkeerd image. Controleer uw SD-kaart en stel eventueel opnieuw de leveringstoestand in.
Oranje/rood snel knipperend Groen knipperend Miniserver PLC document fout Controleer of de SD-kaart geformatteerd is met Loxone Config en stel eventueel opnieuw de leveringstoestand in.
Oranje knipperend uit Miniserver laadt het programmabestand

LED status Extensions

 

Status Linkse LED Status Rechtse LED Betekenis Oplossing
Oranje knipperend uit Link bekabeling OK, nog niet ingeleerd Extension inleren
Groen knipperend uit Extension is bedrijfsklaar
Groen knipperend Licht kort rood op 230V spanning wordt aan de dimkanalen aangesloten
Rood knipperend uit Geen communicatie met miniserver mogelijk Knipperend bij alle extensions tegelijkertijd: Miniserver loopt niet correct of defecte bekabeling, eventueel kortsluiting. Niet bij alle extensions : Bekabeling controleren.
Oranje/rood knipperend uit Extension-update wordt ontvangen
Rood/groen/oranje snel knipperend uit Extension wordt geïdentificeerd

LED toestand Air apparaat

 

Status LED Betekenis Oplossing
Rood/Groen/Oranje knipperend Leermodus Apparaat inleren
Rood/Groen/Oranje snel knipperend Apparaat wordt geïdentificeerd
Groen knipperend Apparaat is aangeleerd en Online
Oranje knipperend Apparaat is aangeleerd maar kan geen verbinding maken met de Air Base (offline) Informatie over deze foutmelding vindt u hier.
Rood voor 10 seconden De batterijcapaciteit is onvoldoende voor verdere bediening Controleer de geplaatste batterij en vervang deze zo nodig.

LED status Tree apparaat

 

Status LED Betekenis Oplossing
Rood/Groen/Oranje snel knipperend Apparaat wordt geïdentificeerd
Groen knipperend Apparaat is klaar voor gebruik
Orange knipperend Tree bekabeling is in orde. Apparaat heeft geen verbinding met de Miniserver. Informatie over deze foutmelding vindt u hier.