EIB/KNX Basis

Om KNX-apparaten op afstand te kunnen herprogrammeren, moet de volgende poort worden omgeleid naar de Miniserver: TCP, UDP 3671. In de ETS moet bovendien de NAT-modus worden geactiveerd.
Het aantal mogelijke KNX/EIB-sensoren/actuatoren is in Loxone Config niet beperkt.
Het ruststroomverbruik van de Miniserver door de KNX/EIB-bus bedraagt 0,1 mA.
Tijdens verzenden wordt de bus belast met stroompulsen tot 150 mA.

ALGEMEEN

Voor de KNX-bus is een afzonderlijke speciale stroomvoorziening (KNX/EIB-voeding) vereist.

Voor het adresseren en parametreren van sensoren/actuatoren is de (tegen betaling verkrijgbare) KNX-programmeersoftware ETS vereist.

LOXONE EIB/KNX IP-GATEWAY

De Loxone Miniserver fungeert als IP-gateway en laat daardoor bijvoorbeeld programmering met ETS via het LAN netwerk toe.
De Miniserver wordt door ETS automatisch als gateway herkend. De volgende instellingen moeten in de ETS Connection Manager worden uitgevoerd om dit mogelijk te maken:

loxone-eib-knx-ip-gateway

Wegens complexe configuraties met talrijke verschillende componenten in KNX-EIB omgevingen kunnen er situaties optreden waarin bij gebruik van de gateway-functie bepaalde KNX-EIB componenten niet kunnen worden geprogrammeerd.

Zoekfunctie

Wanneer u op de KNX-EIB-zoekfunctie klikt, worden alle apparaten getoond die in de EIB-installatie geconfigureerd zijn.

eib_suche

LEERMODUS

Om de EIB-leermodus te kunnen gebruiken, dient u eerst de KNX-EIB-monitor te activeren.
Met de leermodus kunnen groepsadressen voor KNX-EIB-actuatoren en KNX-EIB-sensoren zeer snel en eenvoudig in de configuratiesoftware worden ingevoegd.
Activeer daartoe in het venster KNX/EIB de knop “Leren” (en niet “Monitor”)!

eib_lernen

In de weergave “Leren” kunt u het gewenste groepsadres selecteren. Dit wordt dan blauw gemarkeerd.
De geel gemarkeerde regel geeft de laatst bediende knop met het respectievelijke groepsadres aan.
In het veld “Omschrijving” voert u de gewenste naam van de knop in. Het EIS-type wordt automatisch ingesteld, maar u kunt het ook handmatig wijzigen.
Als laatste stap dient u nu te klikken op “Sensor aanmaken” of “Actor aanmaken”.
De KNX-EIB-sensor/actor wordt automatisch in de boom “Randapparatuur” onder het item “KNX/EIB-lijn” aangemaakt.

eib_lernen

KNX-EIB-COMPONENTEN IN DE CONFIGURATIESOFTWARE

Voor een probleemloze integratie en sturing van uw KNX-EIB-installatie gebruikt u de bestaande “KNX-EIB-componenten” in de configuratiesoftware.

eib_baustein

 

<<Programmeervoorbeelden voor licht en jaloezie met “KNX-EIB-componenten”.

eib_programm

STATUSMELDINGEN

De statusmelding is zeer belangrijk voor de Miniserver en de visualisering, met name wanneer Loxone als visualisering wordt gebruikt (zie dienovereenkomstig voorbeeld).
Als u het licht bijvoorbeeld niet via de visualisering maar met de KNX-EIB-knop aan de muur inschakelt, herkent de Miniserver of het licht al dan niet is ingeschakeld. Bovendien wordt ook de juiste status aangegeven in de visualisering.
Als statusmelding gebruikt u een “KNX-EIB-sensor” waarbij u het meldingsgroepsadres van de actuator instelt voor zover die een eigen meldingsgroepsadres heeft. Als de actuator geen eigen meldingsgroepsadres heeft, stelt u bij de sensor hetzelfde adres in als bij de actor.
In de schermopname ziet u een correcte programmering met statusmelding.

eib_status

EIB-SENSOREN

EIB SENSOR

In het tabblad “KNX/EIB” vindt u KNX-EIB-sensor, Geavanceerde sensor en Tekstsensor. Door op de gewenste sensor te klikken, wordt deze sensor in de boom “Periferie” onder het item “KNX/EIB-lijn” aangemaakt.

eib_sensor

In het eigenschappenvenster van de sensor worden parameters ingesteld zoals het juiste groepsadres en het correcte EIS-type. Als de optie “Geen antwoorden verzenden” wordt geactiveerd, verzendt de Miniserver geen acknowledge (EIB-bevestiging). In het veld “Status opvragen” kunt u instellen met welke cyclus de status wordt opgevraagd.
Gebruik “Status opvragen” alleen indien nodig, anders wordt de EIB-bus nodeloos belast. Wanneer “Remanentie gebruiken” geactiveerd is, wordt bijvoorbeeld na een stroomonderbreking de voordien actieve toestand hersteld.

eib_einstellungen

Voorbeeld: Uitlezen van een temperatuurwaarde
Hierna volgt een voorbeeld van een KNX-EIB-weerstation met de afbeelding van de overeenkomstige temperatuurwaarde in de configuratiesoftware en visualisering of logica.
Let bij de configuratie in ETS op het “zend gedrag” van de meetwaarde.

eib-sensor02

Bij de eigenschappen van de sensor moet het overeenkomstige EIS-type “Sensor/analoge waarde EIS5” worden gedefinieerd, de visualisering is dan nog slechts enkele muisklikken verwijderd. De aanbevolen instellingen vindt u in de volgende schermopname.

eib_wetter

EIB UITGEBREIDE SENSOR

In 80% van de gevallen gebruikt u een “normale” KNX-EIB-sensor. In sommige speciale gevallen kan het gebruik van de “Geavanceerde KNX-EIB-sensor” vereist zijn. Bijvoorbeeld wanneer uw KNX-EIB-knoppen geen configuratie toelaten die bij het indrukken resulteren in een “1” en bij het loslaten resulteren in een “0”.
Een ander mogelijk toepassingsgeval is het volgende: U plant de integratie van de Miniserver in een bestaande installatie, u wilt niets wijzigen aan de programmering en toch bepaalde sensoren/knoppen in uw programmering gebruiken. Dankzij de uitgebreide sensor kunt u bijvoorbeeld een KNX-EIB-knop die geconfigureerd is voor “dimmen”, volledig integreren.
In de eigenschappen van de sensor kunt u groepsadressen voor “KNX-EIB-adressen AAN”, “KNX-EIB-adres UIT” en “KNX-EIB-adres puls” invoeren, waarbij u niet alleen het adres maar ook de verzonden waarde kunt ingeven.
In het volgende voorbeeld betekent dit dat, wanneer op de knop wordt gedrukt, de waarde “9” naar groepsadres 14/1/5 wordt verzonden; wanneer de knop wordt losgelaten, wordt de waarde “0” naar adres 14/1/5 verzonden. Bij een korte knopbediening/puls verzendt de knop volgens zijn KNX-EIB-configuratie de waarde “1” naar adres 14/1/4.

eib-erweiterter-sensor00

 

Voorbeeld: KNX-EIB-knop met uitgebreide sensor configureren
In het volgende voorbeeld bespreken we in detail een KNX-EIB-knop die voor dimmen werd geconfigureerd en slechts beperkte instellingen in ETS heeft.
Bij een dergelijke configuratie wordt bij een korte knopbediening het groepsadres 14/1/4:1 verzonden (aan/uit van de dimactuator). Bovendien wordt bij een lange knopbediening voor helder dimmen 14/1/5:9 verzonden en voor donker dimmen 14/1/5:0. Voor deze toepassing is de “EIB-uitgebreide sensor” perfect geschikt.

eib-erweiterter-sensor

<<In de volgende afbeelding ziet u de configuratie van de KNX-EIB-knop in ETS.

eib-erweiterter-sensor01

Hierbij vindt u de configuratie van de “EIB-uitgebreide sensor” in de Loxone-configuratiesoftware met ingevoerde groepsadressen, m.a.w. deze sensor volgt de groepsadressen. Als het vakje “Geen antwoorden verzenden” aangevinkt is, verzendt de Miniserver geen bevestiging.

eib-erweiterter-sensor02

EIB TEKSTSENSOR

Met de tekstsensor kan de Miniserver teksten afkomstig van de bus ontvangen en kunt u ze in de visualisering weergeven.
In het veld “Status opvragen” kunt u instellen met welke cyclus de status wordt opgevraagd.
Gebruik “Status opvragen” alleen indien nodig, anders wordt de KNX-EIB-bus nodeloos belast.

textsensor

EIB-ACTOREN

EIB ACTOR

In het tabblad “KNX/EIB” vindt u KNX-EIB-actor, Geavanceerde actuator en Tekstactuator. Door op de gewenste sensor te klikken, wordt deze sensor in de boom “Randapparatuur” onder het item “KNX/EIB-lijn” aangemaakt.

knx_aktor

U kunt met de component “KNX-EIB-actor” in de configuratiesoftware een groepsadres naar de bus verzenden.
In het volgende voorbeeld bespreken we een jaloeziesturing met Loxone-visualisering en KNX-EIB-actoren om de zonnewering omhoog en omlaag te brengen.
Voor de sturing via de visualisering wordt een “Virtuele ingangsverbinding” gebruikt, bij de eigenschappen werd als “Invoertype” omhoog-omlaag-knoppen ingesteld, zodat de visualisering een overzichtelijke weergave biedt.

eingang_aufab

<<Hierbij een schermopname van de programmering in de configuratiesoftware.

eib_jalousie

<<De configuratie van de ETS vindt u in de schermopname.

eib-aktor03

In de volgende schermopname ziet u de instellingen van de KNX-EIB-actor voor langdurige werking, let op de correcte instelling van het groepsadres en van het EIS-type, in dit geval “Jaloezie EIS 7”. Voor de configuratie van de kortlopende werking gaat u op analoge wijze te werk.

eib-aktor04

EIB UITGEBREIDE ACTOR

Met de uitgebreide actuator kunt u een groepsadres met een gedefinieerde waarde naar de bus sturen.
Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om een in ETS geconfigureerde “KNX-EIB-sfeer” op te roepen. Om bijv. de sfeer “Eten” met waarde 22 en groepsadres 14/1/3 te activeren, schrijft u in het veld ‘KNX-EIB-adres” 14/1/3:22
U kunt echter ook procent waarden en dergelijke verzenden, zoals aangegeven in de schermopname.

eib-erweiterter-aktor

EIB TEKSTACTOR

Met de tekstactor kunnen tekstberichten via de bus worden verzonden. Zorg ervoor dat u het juiste groepsadres invoert in de eigenschappen van de tekstactor.

eib-erweiterter-aktor01