EIB/KNX Basis

ALGEMEEN

• Loxone EIB / KNX IP-gateway

• Zoekfunctie

• Leermodus

• EIB-blokken in de configuratiesoftware

• Statusfeedback

 

EIB-sensortechnologie

• EIB-sensor

• EIB uitgebreide sensor

• EIB-tekstsensor

 

EIB-actoren

• EIB-actuator

• EIB uitgebreide actor

• EIB-tekstactor

 

Om KNX-apparaten op afstand te kunnen herprogrammeren, moeten de volgende poorten worden doorgestuurd naar de miniserver: TCP, UDP 3671. De NAT modus moet ook worden geactiveerd in de ETS.

Het aantal mogelijke KNX / EIB-sensoren / actoren in Loxone Config is onbeperkt.

Het ruststroomverbruik van de miniserver van de KNX / EIB-bus is 0,1 mA.
Tijdens het zenden wordt de bus geladen met stroompulsen tot 150mA.

 

ALGEMEEN

De KNX-bus heeft zijn eigen speciale voeding nodig (KNX / EIB-voeding).
 
Voor het adresseren en parametreren van de sensoren / actoren is de betalende KNX-programmeersoftware ETS vereist.

LOXONE EIB / KNX IP-POORT

De Loxone Miniserver GEN 1 fungeert als IP-gateway en laat daardoor bijvoorbeeld programmering met ETS via het LAN netwerk toe.
De huidige Miniserver ondersteunt geen Gateway-functionaliteit.

Miniserver Generation 1 wordt automatisch door ETS herkend als een gateway. De volgende instellingen moeten in ETS Connection Manager worden gemaakt om dit in te schakelen:

 

Vanwege complexe constellaties met veel verschillende componenten in KNX-omgevingen, kan het voorkomen dat bepaalde KNX-componenten niet kunnen worden geprogrammeerd bij gebruik van de gateway-functie.

 

ZOEKFUNCTIE

Als u op de EIB-zoekfunctie klikt, vindt u een lijst met alle apparaten die in het EIB-systeem zijn geconfigureerd.

Zoek naar KNX / EIB

LEER MODUS

Om de EIB-leermodus te kunnen gebruiken, moet u eerst de EIB-monitor activeren.

Met behulp van de leermodus kunnen groepsadressen voor EIB-actoren en EIB-sensoren snel en eenvoudig in de configuratiesoftware worden ingevoegd.
Activeer in het venster EIB de knop “Leren” (en niet “Monitor”)!

Activeer de leermodus in Loxone Config

In de weergave “Leren” kunt u het gewenste groepsadres selecteren. Dit wordt vervolgens blauw gemarkeerd.
De geel gemarkeerde regel toont de laatst bediende knop met het bijbehorende groepsadres.

Voer in het veld “Naam” de gewenste naam van de knop in. Het EIS-type wordt automatisch ingesteld, maar u kunt het ook handmatig wijzigen.
Als laatste stap hoeft u alleen maar op “Create Sensor” of “Create Actor” te klikken.

De EIB-sensor / actor wordt automatisch aangemaakt in de boomstructuur “Randapparatuur” onder “KNX / EIB-lijn”.

Inleren van KNX-sensoren of -actoren

EIB-BOUWSTEEN IN CONFIGURATIESOFTWARE

Gebruik voor de probleemloze integratie en controle van uw EIB-systeem de bestaande “EIB-blokken” in de configuratiesoftware.

Screenshot EIB-module in Loxone Config

 

<< Programmeervoorbeelden voor licht en jaloezie met “EIB-blokken”.

Voorbeeld van KNX-programmering in de configuratie

STATUS FEEDBACK

De statusfeedback is erg belangrijk voor onze Miniserver en visualisatie, vooral wanneer Loxone als visualisatie wordt gebruikt (zie het bijbehorende scenario).
Als u bijvoorbeeld het licht niet via de visualisatie maar via de EIB-knop op de muur inschakelt, detecteert de Miniserver of het licht is ingeschakeld of niet. Bovendien wordt de juiste status ook weergegeven in de visualisatie.
U gebruikt een “EIB-sensor” als statusfeedback, hiermee stelt u het feedbackgroepsadres van de actor in, als dit een eigen feedbackgroepsadres heeft. Als de actor geen eigen feedbackgroepadres heeft, stel dan hetzelfde adres in voor de sensor als voor de actor.

In de screenshot ziet u een correcte programmering met statusfeedback.

Programmering met statusfeedback

EIB SENSOREN

EIB-SENSOR

In de “KNX / EIB” vindt u de EIB sensor, Uitgebreide sensor en tekst sensor . Klik op de gewenste sensor om deze te maken in de boomstructuur “Randapparatuur” onder “KNX / EIB-lijn”.

KNX / EIB-sensoren toevoegen

In het eigenschappenvenster van de sensor worden parameters zoals het juiste groepsadres en het juiste EIS-type ingesteld. Als de optie “Geen antwoorden verzenden” is geactiveerd, verzendt de miniserver geen bevestiging (EIB-bevestiging). In het veld “Query status” kunt u instellen in welke cyclus de status wordt opgevraagd.
Gebruik “Vraag status” alleen indien nodig, anders is er een onnodige EIB-busbelasting. Als “Remanence gebruiken” is geactiveerd, bijvoorbeeld na een stroomstoring, wordt de eerder actieve status hersteld.

De EIB-parameters instellen, zoals adres of EIS-type

Voorbeeld: uitlezen van een temperatuurwaarde
Hieronder volgt een voorbeeld van een EIB-weerstation met de illustratie van de overeenkomstige temperatuurwaarde in de configuratiesoftware en visualisatie of logica.
Let bij het configureren in de ETS op het “transmissiegedrag” van de gemeten waarde.

Voorbeeld temperatuursensor bij KNX-weerstation

 

Voor de eigenschappen van de sensor moet het overeenkomstige EIS-type “Sensor / Analoge waarde EIS5” worden opgeslagen. De visualisatie is dan slechts enkele muisklikken verwijderd. De aanbevolen instellingen worden weergegeven in de volgende schermafbeelding.

Instellingen voor het voorbeeldweerstation

EIB UITGEBREIDE SENSOR

In 80% van de gevallen heeft u slechts één “normale” EIB-sensor nodig. In sommige speciale gevallen kan het gebruik van de “uitgebreide EIB-sensor” echter vereist zijn. Als uw EIB-drukknoppen bijvoorbeeld geen configuratie toestaan ​​wat resulteert in een “1” wanneer ingedrukt en een “0” wanneer losgelaten.
Een andere toepassing kan de volgende zijn: u bent van plan de Miniservers in een bestaande installatie te integreren, wilt de programmering niet wijzigen en gebruikt toch bepaalde sensoren / knoppen in uw programmering. Met de uitgebreide sensor kunt u bijvoorbeeld een EIB-drukknop, die geconfigureerd is voor “dimmen” ,volledig integreren .

In de eigenschappen van de sensor kunt u groepsadressen invoeren voor “EIB-adressen IN”, “EIB-adres UIT” en “EIB-adrespuls”, waardoor niet alleen het adres maar ook de verzonden waarde hier kan worden ingevoerd.
In het volgende voorbeeld zou dit betekenen dat wanneer de knop wordt ingedrukt op het groepsadres 14/1/5, de waarde “9” wordt verzonden en wanneer deze wordt vrijgegeven naar het adres 14/1/5, de waarde “0” wordt verzonden. Met een korte druk op de knop / impuls verzendt de knop de waarde “1” naar het adres 14/1/4 volgens de EIB-configuratie.

Geavanceerde sensoren in de KNX / EIB-omgeving

 

Voorbeeld: EIB-drukknoppen configureren met uitgebreide sensor
In het volgende voorbeeld zullen we ons in detail concentreren op een EIB-drukknop die is geconfigureerd voor dimmen en slechts beperkte instellingen heeft in ETS.

In een dergelijke configuratie verzendt een korte druk op de knop het groepsadres 14/1/4: 1, dwz aan / uit van de dimactor. Bovendien wordt 14/1/5: 9 verzonden met een lange druk op de knop voor helderder dimmen en 14/1/5: 0 voor donkerder dimmen. De “EIB uitgebreide sensor” is ideaal voor deze toepassing.

Geavanceerde sensoren in de KNX / EIB-omgeving

<< De volgende afbeelding toont de configuratie van de EIB-drukknop in ETS.

 

Bijgevoegd ziet u de configuratie van de “EIB Extended Sensor” in de Loxone-configuratiesoftware met geregistreerde groepsadressen, dwz deze sensor volgt de groepsadressen. Als het vakje “Geen antwoorden verzenden” is aangevinkt, verzendt de miniserver geen bevestiging.

Geavanceerde sensoren in de KNX / EIB-omgeving

EIB-TEKSTSENSOR

Met behulp van een tekstsensor kan de Miniserver teksten ontvangen die afkomstig zijn van de bus en u kunt deze bekijken in de visualisatie.
In het veld “Query status” kunt u instellen in welke cyclus de status wordt opgevraagd.
Gebruik “Vraag status” alleen indien nodig, anders is er een onnodige EIB-busbelasting.

EIB ACTOREN

EIB ACTOR

Het tabblad “KNX / EIB” bevat EIB-actor,  uitgebreide actor  en  tekstactor . Door op de gewenste sensor te klikken, wordt deze aangemaakt in de boomstructuur “Randapparatuur” onder “KNX / EIB-regel”.

Integratie van KNX-actuator

Kort gezegd kunt u het blok “EIB-actor” in de configuratiesoftware gebruiken om een ​​groepsadres naar de bus te verzenden.

In het volgende voorbeeld richten we ons op een jaloeziebesturing met Loxone-visualisatie en EIB-actuatoren voor het verhogen en verlagen van de schaduw.

Om de visualisatie te regelen, werd een “virtuele invoerconnector” gebruikt in de eigenschappen die waren ingesteld als “invoertype” op / neer-knoppen, zodat u een duidelijk beeld hebt in de visualisatie.

Blinde bediening omhoog / omlaag via KNX-aandrijving

Hier is een screenshot van de programmering in de configuratiesoftware.

Configuratie van de EIB Jaloezie

<< De configuratie van de ETS is te vinden in de screenshot.

Configuratie van de actuator in ETS

In de volgende schermafbeelding ziet u de instellingen van de EIB-actor voor langdurig gebruik, let op de juiste instelling van het groepsadres en het EIS-type, in dit geval “Jaloezie EIS 7”. Ga voor de configuratie van de kortstondige bediening analoog te werk.

Adres van de actuator

EIB UITGEBREIDE ACTOR

Met behulp van de uitgebreide actor kunt u een groepsadres met een gedefinieerde waarde naar de bus sturen.
Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om een ​​”EIB-scène” op te halen die in ETS is geconfigureerd. Om bijvoorbeeld de scène “Eten” te activeren via de waarde 22 en het groepsadres 14/1/3, schrijft u in het veld “EIB-adres” 14/1/3: 22

Percentages kunnen ook worden opgegeven, bijvoorbeeld 14/2/2: 50%. De waarde wordt uitgevoerd als EIB-gegevenspunttype 5.004 (0..255%).
Het EIB-datapunttype 5.001 (0..100%) kan niet worden uitgevoerd via een uitgebreide actuator zonder de waarde te converteren. Als bijvoorbeeld 50% wordt uitgevoerd als 5.001 resulteert in de waarde 128 (50% van 255), resulteert dit in het EIB-adres 14/2 / 3/128%.

Configuratie van uitgebreide EIB-actuator

EIB-TEXTACTOR

Tekstberichten kunnen via de tekstactor naar de bus worden verzonden. Zorg ervoor dat u het juiste groepsadres invoert in de eigenschappen van de tekstactor.

Textactor voor het verzenden van tekstberichten in KNX