Automatische jaloezie geïntegreerd

De geïntegreerde automatische jaloezie bouwsteen wordt gebruikt voor het aansturen van zonweringen zoals jaloezieën of rolluiken.
Hij wordt gebruikt bij zonweringsaandrijvingen die een geïntegreerde interface voor de besturing hebben. (Loxone Ready)< br>Naast de handmatige bediening wordt de zonwering automatisch uitgevoerd, afhankelijk van het zonlicht en de ruimtetemperatuur, in verband met de Intelligent ruimte regeling.< br>Het doel is om oververhitting in de ruimte door de zon te voorkomen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tr Trigger Trigger voor één knop bediening - -
Up Trigger Op Jaloezie op - -
Dw Trigger Neer Jaloezie neer - -
Cu Volledig omhoog Jaloezie volledig OP - -
Cd Volledig omlaag Jaloezie volledig NEER - -
S Zonnewering Zonneweringsingang
Jaloezie volledig NEER en dan een stuk terug omhoog om lamellen horizontaal te zetten
Rolgordijnen, markiezen en gordijnen gaan direct naar de zonweringpositie
- -
AS Automatische zonnewering Automatische zonwering inschakelen door continu AAN aan het begin van de zonweringsperiode of puls/continu AAN tijdens de zonweringsperiode
Wordt de zonwering tijdens het automatisch bedrijf handmatig bediend (bijv. door een knop in te drukken of een app te gebruiken), dan wordt het automatisch bedrijf voor deze dag beëindigd
Is de optie "zonneschijn gebruiken" actief, dan wordt rekening gehouden met de zonneschijnstatus (systeemvariabele)
- -
AD Automatische zonwering uitschakelen Automatische zonnewering niet toegestaan bij AAN - -
AR Reactiveren automatische zonnewering Trigger automatische zonnewering opnieuw activeren - -
Sp Veiligheid uitschakelen Bij AAN stormbeveiliging inschakelen
bijvoorbeeld als bescherming bij een storm
Veiligheidspositie volgens parameters SO uitvoeren en zonwering blokkeren. De actieve automatische zonwering wordt niet onderbroken.
- -
Id Raam contact Volledige rit omhoog en vergrendeling van de bouwsteen. Een bediening via de App is nog steeds mogelijk. - -
St Stop Jaloezie STOP
Stopt de jaloezie en vergrendeld alle verdere bedieningen (geldt ook voor veiligheidspositie)
- -
AIp Positie jaloezie Stuurt de jaloezie naar de opgegeven positie % 0...100
AIl Positie lamellen Stuurt de lamellen naar de opgegeven positie Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. % 0...100
T5 Gecombineerde drukknop ingang Volledige rit OP of NEER. -
Dis Disable Blokkeert de ingangen (Up, Dw, Cu, Cd, S, T5) (kinderbeveiliging) - -
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
AQp Positie Jaloeziepositie 0 = helemaal boven, 1,0 = helemaal onderaan
AQl Lamellen positie Lamellen positie Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
Qm Jaloezie in beweging Jalouzie in beweging -
Qb Fout uitgang motor steckt Fout uitgang motor steckt Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. -
Qo Fout uitgang hindernis Fout uitgang hindernis Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. -
Qa Status automatische zonnewering -
Qs Status van de veiligheidsuitschakeling met ingang Sp of deurcontact -
Ql Vergrendeling status
Vergrendeling is actief zolang input St op AAN is
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
SO Veiligheidspositie 0 = bij veiligheid uitschakeling volledig op
1 = bij veiligheid uitschakeling volledig neer
- - 0
AX Automatische zonnewering eindtoestand Toestand aan het einde van de normale automatische zonnewering
0 = geen actie
1 = Volledig rit omhoog
2 = Volledig rit omlaag
3 = Lamellen horizontaal zetten
- 0...3 1
Ma Automatische modus Modus automatische zonnewering
0 = Optimale helderheid (geen automatic, wanneer gesloten)
1 = Optimale koeling (geen automatic, wanneer gesloten)
2 = Optimale helderheid
3 = Optimale koeling
- 0...3 1
Tc Minimale duur ingang impuls voor volledige rit Minimumduur van de ingang impulse (Up, Dw) voor het activeren complete rit omhoog of omlaag
Als u liever een dubbele klik wilt gebruiken, zet dan hier een waarde > dan Tu of Td in. Waarde 0 start altijd een volledige rit.
s
- 3
Tdc Duur dubbele klik Dubbele klik tijd van de ingang impulse (Up, Dw) voor het activeren complete rit omhoog of omlaag.
Als u de dubbele klik niet wilt gebruiken, vul dan hier een 0 in.
s 0...∞ 0,3
D Hemel richting Hemelsrichting van het venster (0 = Noord, 90 = Oost, 180 = Zuid, 270 = West)
-1 = niet geconfigureerd
- -1...360 -1
DT Richting tolerantie start Richtingstolerantie van de automatische zonnewering wanneer de zon binnen valt ° 0...90 85
DTe Richting tolerantie einde Richtingstolerantie van de automatische zonnewering wanneer de zon uittreed ° 0...90 85
AT Vervolginterval Het vervolginterval bepaalt hoe vaak de aanpassing van de lamellen op de jaloezieën kan worden uitgevoerd op basis van de zonnestraling terwijl de automatische zonwering actief is. Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. min 0...∞ 60
AT1 Start tijd automatische zonnewering Start tijd Verschuiving van de automatische zonwering ten opzichte van zonsopgang min -90...90 30
AT2 Eind tijd automatische zonnewering Eind tijd Verschuiving van de Automatische zonwering ten opzichte van Zonsondergang. min -90...90 -30
Ps Zonneweringspositie [0.0-1.0] Zonneweringspositie [0.0-1.0] Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. - 0...1 0,8
Lw Lamellenbreedte Breedte van een lamelle in mm Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. mm 0...∞ 70
Ls Lamellenafstand Afstand tussen twee lamellen in horizontale positie, in mm Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. mm 0...∞ 60
Pm Lammelen positie voor opwaartse beweging Lammelen positie horizontaal in procenten
0 = Lammele staat horizontaal bij opwaartse beweging
50 = Lammele staat op 50 % horizontaal, beweegt naar binnen hellend omhoog Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
% 0...50 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Zonneschijn gebruiken Automatische zonwering wordt alleen geactiveerd indien de systeemvariabele Zon en de ingang AS actief zijn -
Toegewezen apparaat Zonnewerings apparaat dat gekoppeld is aan deze bouwsteen. Er worden Geiger motoren met Air-technologie en Internorm beschaduwing ondersteund. -
Automatische modus

Naast de programmering moet bij parameter "D" de kompasrichting worden opgegeven. Er is alleen sprake van zonwering als de zon op het raam schijnt (berekend door de Miniserver)

Met behulp van de "AS"-ingang kan het automatische systeem worden geactiveerd. De zonwering uitgang van de intelligente ruimteregelaar en de zonneschijn uitgang van de weerservice kunnen voor dit doel worden gebruikt. De automatische modus kan worden gedeactiveerd via de "AD"-ingang. Bijvoorbeeld in combinatie met een deurcontact, zodat de automatische installatie wordt uitgeschakeld als een raam openstaat.


AX (actie na einde van de automatische zonwering):

AX=0 ... geen actie (rolluik blijft hetzelfde als aan het einde van de zonweringsperiode)

AX=1 ... compleet omhoog

AX=2 ... compleet omlaag

AX=3...Lamellen horizontaal stellen


SO (positie bij veiligheidsuitschakeling):

SO=0...Bij impuls op ingang Sp, volledige rit omhoog

SO=1... Bij impuls op ingang Sp, volledige rit omlaag


Parameter D, DT en DTe

D: Is de hemelrichting van de zonneweringsrichting ten opzichte van het geografische noorden. (0=Noord, 90=Oost, 180=Zuid, 270=West)

DT: Richtingstolerantie voor de inval van de zon in de zonnewering. De richttolerantie is gerelateerd aan et normaal voor de zonweringsinrichting. Houd bijvoorbeeld rekening met de woningbouw. Als uw zonweringsapparaat niet wordt beïnvloed, kunt u de standaardwaarde van 85° laten staan.

DTe: Richtingstolerantie voor het uitreden van de zon in de zonnewering. De richttolerantie is gerelateerd aan et normaal voor de zonweringsinrichting. Houd bijvoorbeeld rekening met de woningbouw. Als uw zonweringsapparaat niet wordt beïnvloed, kunt u de standaardwaarde van 85° laten staan.


Parameter AT1 en AT2

Parameter AT1 kan worden gebruikt om het begin van de zonwering uit te stellen met de ingevoerde minuten na zonsopgang.
Dit is relevant voor ramen die na zonsopgang door zonlicht kunnen worden getroffen.

Parameter AT2 kan worden gebruikt om het einde van de zonwering te vervroegen met de ingevoerde minuten voor zonsondergang.
Dit is relevant voor ramen die voor zonsondergang door zonnestralen kunnen worden geraakt.

Er zijn in wezen twee mogelijke toepassingen voor de twee parameters:

Vaak wordt de zon na zonsopgang of voor zonsondergang verduisterd door andere gebouwen, bergen of bossen. Hier kan het begin- of eindtijdstip van de automatische zonwering worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.

Een andere mogelijkheid is de timing te verschuiven, zodat zonsopgang of zonsondergang kan worden waargenomen met de zonwering open.


Voorbeeld programmering

U krijgt deze module als u een zonweringsaandrijving met geïntegreerde interface van de randapparatuur naar de programmeerpagina sleept.
Als u de bouwsteen handmatig invoegt, moet er een zonweringsaandrijving aan worden toegewezen.
Via de T5-ingang wordt een Loxone Touch op de bouwsteen aangesloten, voor bediening volgens de Loxone drukknop standaard.

Bovendien wordt de richting nu in parameter D aangegeven, zodat de automaat alleen schaduw geeft als de zon op het raam schijnt.
Met de ingang AS wordt de automatische zonwering geactiveerd. Hiervoor wordt de zonweringsuitgang (Qs) van de intelligente ruimteregelaar gebruikt:

Als er jaloezieën worden gebruikt, moeten de afmetingen van de lamellen bij Lw en Ls ook worden ingesteld, zodat ze correct kunnen worden aangestuurd.


Functie beschrijving

De automatische zonwering wordt daarom met de hierboven aanbevolen configuratie geactiveerd wanneer de ruimteregeling het commando hiervoor via de AS-ingang geeft. Als daarentegen de automatische zonwering handmatig wordt geactiveerd, bijv. via de App, is er geen verzoek van de ruimteregelaar nodig.

De zonwering begint zodra de zon het beschaduwingsgebied bereikt en eindigt als ze het gebied weer verlaat.

Gedurende deze tijd worden de lamellen van een jaloezie aangepast aan de hoek van de zonnestralen. Aan het einde beweegt de jaloezie naar de door de parameter AX bepaalde positie.

Als u handmatig, onafhankelijk van de zonnestand, schaduw wilt geven, kan dit met ingang S of in de App met "zonwering" worden getriggerd. De lamellen worden dan horizontaal geplaatst.

De automatische modus kan worden gedeactiveerd via de AD-ingang.

Als de zonwering tijdens de automatische modus handmatig wordt bediend (bijv. door het indrukken van een toets of met behulp van de App), wordt de automatische sturing voor die dag beëindigd. Moet het automatische systeem voor deze dag opnieuw worden geactiveerd, moet er een impuls op de AR-ingang worden gestuurd of in de App worden geactiveerd.

Als de automatische modus wordt geactiveerd, betekent dit niet dat er ook meteen een beweging wordt uitgevoerd. De zonwering start alleen afhankelijk van de stand van de zon en de bijbehorende parameters.

De werkingswijze is ook te zien in het volgende tijdsschema:

De uitgang Qa geeft aan of de automatische besturing actief is.

De bijbehorende centrale bouwsteen wordt gebruikt voor de gelijktijdige aansturing van meerdere zonweringen.

Als er conventionele drukknoppen worden gebruikt, of als er extra logica wordt geprogrammeerd, zijn er meestal extra ingangen, uitgangen en parameters nodig.


Bijstellen van de lamellen

Bij actieve automatische zonwering worden de lamellen van een jaloezie opnieuw bijgesteld afhankelijk van de stand van de zon.
De lamellen worden zo uitgelijnd dat er geen direct zonlicht meer tussen kan komen.

In principe kan de bijstelling plaatsvinden in de ingestelde intervallen volgens parameter AT, maar alleen in stappen van 15°, en alleen als dit noodzakelijk is.
Als de zon zich bijvoorbeeld in een tamelijk vlakke baan beweegt, verandert de hoogte ook nauwelijks. Daarom vindt niet noodzakelijkerwijs met elk interval een bijstelling plaats.

Bij opgaande zon wordt voor elk interval de op dat moment vereiste waarde berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.
Bij ondergaande zon wordt voor elk interval de op dat moment vereiste waarde voor het volgende interval berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.