Automatische zonwering geïntegreerd

De automatische zonwering geïntegreerd functiebouwsteen wordt gebruikt om zonwering apparaten zoals jaloezieën, rolluiken, gordijnen of zonneschermen te sturen.
Het wordt gebruikt met zonwering apparaten die een geïntegreerde interface voor de besturing hebben. (Loxone Ready)
Naast handmatige bediening kan zonwering worden geautomatiseerd, op basis van zonlicht en ruimtetemperatuur, in combinatie met Intelligent Room Controller.
Het doel is om oververhitting van een ruimte door zonnestraling te voorkomen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen. - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten. - 0/1
Co Complete open Indien zonwering in beweging, stopt. - 0/1
Cc Complete close Indien zonwering in beweging, stopt. - 0/1
So Slightly open Jaloezieën sluiten volledig en bewegen de lamellen in de zonwering positie.
Rolluiken, gordijnen en zonneschermen bewegen in positie volgens parameter (Sop).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Activeert de automatische zonwering positie indien de ingang actief is aan het begin van de zonwering periode, of met een puls tijdens de zonwering periode.
De automatische zonwering positie wordt voor de rest van de dag gedeactiveerd bij handmatige bediening. Een puls op (Spr) gevolgd door een opgaande flank op (Sps) of een puls op (Spr) terwijl (Sps) actief is, start de automatische zonwering positie opnieuw.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Deactiveert de automatische zonwering positie wanneer deze ingang is ingeschakeld. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Een puls op deze ingang zorgt ervoor dat de automatische zonwering positie terug geactiveerd kan worden nadat deze modus uitgeschakeld was door een handmatige bediening. De automatische zonwering positie wordt pas opnieuw geactiveerd als ingang Sps terug actief is. - 0/1
Wa Wind alarm Verplaatst de zonwering naar de windalarm positie die is ingesteld bij parameter (Wap) en vergrendelt de bouwsteen. Wordt gebruikt voor stormbeveiliging. Windalarm is geen handmatige bediening.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Dwc Door/window contact Opent de zonwering volledig en vergrendelt de bouwsteen wanneer deze ingang actief is.
Handmatige bediening via App is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Off Off Puls: zonwering stopt met bewegen.
Aan: vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Pos Position of shading Verplaatst de zonwering naar de opgegeven positie. % 0...100
Slat Position of slats Verplaatst de lamellen naar de opgegeven positie.
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
% 0...100
T5 T5 control Knop 1 (links boven): volledig openen
Knop 4 (links onder): volledig sluiten
-
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5 wanneer deze ingang ingeschakeld is (b.v. kinderslot, reiniging)
Bediening via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pos Position of shading 0.0 = open, 1.0 = gesloten 0...1
Slat Position of slats 0.0 = horizontaal, 1.0 = verticaal
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0...1
Im In motion Jalouzie in beweging 0/1
Blk Motor blocked Motor geblokkeerd
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Obs Obstacle 1 = er is een obstakel gedetecteerd.
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Sp Sun position automatic Uitgang Sp is actief ALS ingang Sps actief is EN ALS de zon schijnt (indien instelling "Zonneschijn gebruiken" is aangevinkt).
Als op dit moment de zon zich niet in de zonwering periode bevindt (Start: Dir – Dts, Einde: Dir + Dte) zal uitgang Sp terug gedeactiveerd worden als ingang Sps inactief is of er geen zonneschijn meer is.
Als op dit moment de zon zich wel in de zonwering periode bevindt (Start: Dir – Dts, Einde: Dir + Dte) dan zal uitgang Sp actief blijven tot wanneer de zonwering periode gedaan is.
0/1
Wds Wind, door/window contact state Actief wanneer ingang (Wa) of ingang (Dwc) aan is. 0/1
Off Off Actief wanneer ingang (Off) aan is. 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Wap Wind alarm position 0 = Compleet open
1 = Compleet gesloten
- 0/1 0
Spe Sun position automatic end action 0 = geen actie
1 = volledig openen
2 = volledig sluiten
3 = lamellen horizontaal zetten
- 0...3 1
Spm Sun position automatic mode 0 = Optimale helderheid - geen direct zonlicht, zoveel licht als mogelijk.
Automatische zonwering positie blijft inactief als de zonwering volledig gesloten is.
1 = Optimale koeling - blokkeert nog meer zonlicht, maar resulteert ook in een lagere helderheid.
Automatische zonwering positie blijft inactief als de zonwering volledig gesloten is.
2 = Optimale helderheid - geen direct zonlicht, zoveel licht als mogelijk.
Automatische zonwering positie blijft actief ook al is de zonwering volledig gesloten.
3 = Optimale koeling - blokkeert nog meer zonlicht, maar resulteert ook in een lagere helderheid.
Automatische zonwering positie blijft actief ook al is de zonwering volledig gesloten.
- 0...3 1
Tlc Time long-click Stelt de minimale tijd in die is vereist bij de ingangen (Po) en (Pc) om de zonwering volledig te openen of te sluiten in plaats van gedeeltelijk.
Als u liever dubbelklikt om deze acties uit te voeren, dan moet u de waarde van deze parameter instellen op een waarde die groter is dan de parameters (Opd) en (Cld).Als de parameter is ingesteld op 0, is de functionaliteit uitgeschakeld en wordt altijd de zonwering volledig geopend of gesloten wanneer één van de ingangen (Po) en (Pc) van de functiebouwsteen wordt geactiveerd.
- 3
Tdc Time double-click Stelt de maximale tijd in om een dubbele klik op de ingangen (Po) en (Pc) te detecteren om vervolgens de zonwering volledig te openen of te sluiten.
Als de parameter is ingesteld op 0, is de functionaliteit uitgeschakeld.
s 0...∞ 0,3
Dir Compass direction Compasrichting van het venster:
0 = noord
90 = oost
180 = zuid
270 = west
-1 = niet geconfigureerd
- -1...360 -1
Dts Direction tolerance start Richting tolerantie voor de automatische modus wanneer de zon het zonweringsgebied binnenkomt. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Richting tolerantie (zonwering periode) voor de automatische zonwering positie wanneer de zon het zonweringsgebied verlaat. ° 0...90 85
Spi Sun position automatic interval Specificeert hoe vaak de lamellen zich mogen aanpassen tijdens de automatische zonwering.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
min 1...∞ 60
Spos Sun position automatic start offset Start-offset van de automatische zonwering positie ten opzichte van zonsopgang. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset End offset van de automatische zonwering positie ten opzichte van zonsondergang. min -90...90 -30
Sop Slightly open position Positie gebruikt voor invoer (So) en (Sps).
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...1 0,8
Sw Slat width Breedte van de lamellen.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
mm 0...∞ 70
Sd Slat distance Afstand tussen twee horizontale latten.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
mm 0...∞ 60
Spu Slat position upwards movement Lammelen positie horizontaal in procenten
0 = Lammele staat horizontaal bij opwaartse beweging
50 = Lammele staat op 50 % horizontaal, beweegt naar binnen hellend omhoog
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
% 0...50 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Geschiedenis Aantal items in de besturingsgeschiedenis.
0: Geschiedenis is uitgeschakeld
De besturingsgeschiedenis houdt relevante wijzigingen bij sinds de start van het programma.
0...100 20
Zonneschijn gebruiken De automatische zonwering positie wordt alleen geactiveerd als de systeemvariabele Zonneschijn en de ingang Sps actief zijn. - -
Voorbeeld programmering

U krijgt deze module als u een zonweringsaandrijving met geïntegreerde interface van de randapparatuur naar de programmeerpagina sleept.
Als u de bouwsteen handmatig invoegt, moet er een zonweringsaandrijving aan worden toegewezen.
Via de T5-ingang wordt een Loxone Touch op de bouwsteen aangesloten, voor bediening volgens de Loxone drukknop standaard.

Bovendien wordt de kompasrichting gespecificeerd in parameter (Dir), om ervoor te zorgen dat de automatische modus alleen wordt geactiveerd wanneer de zon daadwerkelijk op het raam schijnt. Op verzoek vraagt de intelligente ruimteregelaar de zonwering aan via de uitgang (Shd) naar de ingang (Sps) van het blok Automatische zonwering.

Bij gebruik van jaloezieën moeten ook de parameters Sw, Sd worden ingesteld om deze correct te kunnen regelen.


Functionele beschrijving

Bij de aanbevolen instellingen wordt de automatische zonwering positie geactiveerd wanneer de uitgang (Shd) van de intelligente ruimteregeling bouwsteen een Aan signaal stuurt naar ingang (Sps). Wanneer de automatische zonwering positie handmatig wordt geactiveerd via de app houdt deze geen rekening of ingang (Sps) actief is.

De automatische zonwering positie begint wanneer de zon zich in de zonwering periode bevindt en eindigt als de zon zich niet meer in deze periode bevindt (Start: Dir - Dts, Einde: Dir + Dte).

Gedurende deze tijd worden de lamellen aangepast aan de hoek van de zon. Aan het eind beweegt de jaloezie naar de met parameter (Spe) opgegeven positie.

Handmatige zonwering, onafhankelijk van de zonnestand, kan worden geactiveerd via de ingang (So) of in de App met "Zonwering". De lamellen worden dan horizontaal versteld.

De automatische zonwering positie kan via de ingang (DisSp) worden gedeactiveerd.

Wordt de zonwering tijdens de automatische zonwering positie handmatig bediend (b.v. via de App, Touch), dan is de automatische zonwering positie voor die dag gedeactiveerd. Om de automatische zonwering positie weer te activeren, is een puls op ingang (Spr) of activering via App noodzakelijk.

Wanneer de automatische zonwering positie wordt geactiveerd, is het mogelijk dat de zonwering niet onmiddellijk wordt aangepast. De zonwering start pas op basis van de stand van de zon en de bijbehorende parameters.

Uitgang (Sp) geeft aan of de automatische zonwering positie actief is.

Om meerdere zonweringen tegelijk te besturen, wordt een overeenkomstig centraal functiebouwsteen gebruikt.

Extra ingangen, uitgangen en parameters kunnen nodig zijn indien standaard drukknoppen worden gebruikt of indien extra logica wordt geprogrammeerd.


Directionele parameters

Dir: Kompasrichting ten opzichte van het geografische noorden. (0 = noorden, 90 = oosten, 180 = zuiden, 270 = westen)

Dts: Start van de zonwering periode (Start: Dir - Dts, Einde: Dir + Dte). Bij deze parameter stel je de waarde in wanneer de zon op je raam begint te schijnen. Als de zon op het raam niet wordt beïnvloed door andere gebouwen, bomen,... kan je deze op de standaardwaarde van 85° laten staan.

Dte: Einde van de zonwering periode (Start: Dir - Dts, Einde: Dir + Dte). Bij deze parameter stel je de waarde in wanneer de zon niet meer op je raam schijnt. Als de zon op het raam niet wordt beïnvloed door andere gebouwen, bomen,... kan je deze op de standwaarde van 85° laten staan.


Start / Einde offsets

De parameter (Spos) wordt gebruikt om de activering van de automatische zonwering positie uit te stellen. Deze parameter is belangrijk voor ramen die meteen zoninval hebben bij zonsopgang en waarbij het wenselijk kan zijn dat er nog zonlicht binnenkomt vooraleer de automatische zonwering positie gestart wordt.

Met parameter (Spoe) wordt de automatische zonwering positie vervroegd met dit aantal minuten voor zonsondergang.
Dit is relevant voor vensters die kunnen worden beïnvloed door de zon voor zonsondergang.

Er zijn twee mogelijke toepassingen voor de twee parameters:

Vaak wordt de zon na zonsopgang en voor zonsondergang verduisterd door andere gebouwen, structuren of bomen. In dit geval kan het begin- of eindtijdstip van de automatische zonwering positie worden aangepast om hiermee rekening te houden.

Een andere mogelijkheid is het verschuiven van de tijden, zodat zonsopgang of zonsondergang kan worden gezien met de zonwering open.


Lamellenverstelling

Wanneer de automatische zonwering positie actief is, worden de lamellen van de zonwering aangepast op basis van de stand van de zon.
De lamellen worden gekanteld in een hoek die voorkomt dat er direct zonlicht tussen de lamellen kan binnendringen.

In het algemeen wordt de afstelling uitgevoerd met de intervallen die zijn ingesteld met parameter (Spi), maar slechts in stappen van 15°, en alleen indien dit noodzakelijk is.
Wanneer bijvoorbeeld de baan van de zon zich onder een betrekkelijk constante hoek bevindt, zal de elevatie nauwelijks veranderen. Daarom wordt niet noodzakelijk in elk interval een aanpassing uitgevoerd.

Bij opgaande zon wordt voor elk interval de voor dat interval vereiste waarde berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.
Bij ondergaande zon wordt voor elk interval de voor dat interval vereiste waarde berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.


Zonwering positie op basis van zonnestand activeren via App

De zonwering positie op basis van zonnestand kan handmatig worden gestart via de gebruikersinterface, waardoor de zonwering naar beneden gaat wanneer de zon op het raam staat. Er wordt geen rekening gehouden met of de zon schijnt of dat het bewolkt is.


Tijdschema


Geschiedenis

In de gebruikersinterface kan de geschiedenis van de functiebouwsteen worden weergegeven.
Er kunnen maximaal 100 items worden weergegeven.
Als je de Miniserver opnieuw opstart of opslaat, wordt de geschiedenis gewist.