Automatische zonwering geïntegreerd

De automatische zonwering geïntegreerd functiebouwsteen wordt gebruikt om zonwering apparaten zoals jaloezieën, rolluiken, gordijnen of zonneschermen te sturen.
Het wordt gebruikt met zonwering apparaten die een geïntegreerde interface voor de besturing hebben. (Loxone Ready)
Naast handmatige bediening kan zonwering worden geautomatiseerd, op basis van zonlicht en ruimtetemperatuur, in combinatie met Intelligent Room Controller.
Het doel is om oververhitting van een ruimte door zonnestraling te voorkomen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen met druk & vasthouden - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten met druk & vasthouden - 0/1
Co Complete open Indien in beweging, stopt. - 0/1
Cc Complete close Indien in beweging, stopt. - 0/1
So Slightly open Venetiaanse jaloezieën sluiten volledig en bewegen lamellen in horizontale positie volgens parameter (Rd).
Rolgordijnen, gordijnen en zonneschermen bewegen in positie volgens parameter (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Activeert de zonpositieautomaat bij Aan aan het begin van de zonweringsperiode, of ook met een impuls tijdens de zonweringsperiode.
De zonpositieautomaat wordt voor de rest van de dag gedeactiveerd bij handmatige bediening.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Deactiveert de zon positieautomaat wanneer deze is ingeschakeld. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Pulse herstart de zon positieautomaat. - 0/1
Wa Wind alarm Verplaatst de zonwering naar de in parameter (Wap) ingestelde windalarmpositie en vergrendelt de bouwsteen. Wordt gebruikt voor stormbeveiliging. Windalarm is geen handmatige bediening.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Dwc Door/window contact Opent de zonwering volledig en vergrendelt de bouwsteen wanneer het aan staat.
Handmatige bediening via App is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Off Off Puls stopt beweging. Aan vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Pos Position of shading Verplaats de zonwering naar de opgegeven positie. % 0...100
Slat Position of slats Verplaats de lamellen naar de opgegeven positie.
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
% 0...100
T5 T5 control Knop 1: volledig openen
Knop 4: volledig sluiten
-
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5 wanneer deze ingeschakeld zijn (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pos Position of shading 0.0 = open, 1.0 = gesloten 0...1
Slat Position of slats 0.0 = horizontaal, 1.0 = verticaal
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0...1
Im In motion Jalouzie in beweging 0/1
Blk Motor blocked Motor geblokkeerd
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Obs Obstacle 1 = er is een obstakel gedetecteerd.
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Sp Sun position automatic Aan, als ingang (Sps) = 1 en ingang (DisSp) = 0 ...en als de instelling "zonneschijn variabele gebruiken" is aangevinkt en de zon schijnt,
of als de Automatisering op basis van zonnestand is ingeschakeld in de App.
0/1
Wds Wind, door/window contact state Actief wanneer ingang (Wa) of ingang (Dwc) 1 is. 0/1
Off Off Actief wanneer ingang (Off) 1 is. 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Wap Wind alarm position 0 = Compleet open
1 = Compleet gesloten
- 0/1 0
Spe Sun position automatic end action 0 = geen actie
1 = volledig openen
2 = volledig sluiten
3 = lamellen horizontaal zetten
- 0...3 1
Spm Sun position automatic mode 0 = optimale helderheid (geen automatische zonwering indien gesloten)
1 = optimale koeling (geen automatische zonwering indien gesloten)
2 = optimale helderheid (zoveel mogelijk licht in de kamer, maar geen direct zonlicht)
3 = optimale koeling (de zon wordt zoveel mogelijk geblokkeerd om de warmte buiten te houden)
- 0...3 1
Tlc Time long-click Lange klikduur op de ingangen (Po), (Pc) voor volledig openen / sluiten.
Wenst u een dubbele klik, stel dan de waarde in > (Opd) of (Cld).
0 = Altijd volledige beweging starten.
- 3
Tdc Time double-click Dubbelklikduur op de ingangen (Po), (Pc) voor volledig openen/sluiten.
0 = Niet gebruikt
s 0...∞ 0,3
Dir Compass direction Compasrichting van het venster:
0 = noord
90 = oost
180 = zuid
270 = west
-1 = niet geconfigureerd
- -1...360 -1
Dts Direction tolerance start Richtingstolerantie voor de automatische zonpositie wanneer de zon het zonweringsgebied binnenkomt. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Richtingstolerantie voor de automatische zonpositie wanneer de zon het zonweringsgebied verlaat. ° 0...90 85
Spi Sun position automatic interval Specificeert hoe vaak de lamellen zich mogen aanpassen tijdens de automatische zonwering.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
min 1...∞ 60
Spos Sun position automatic start offset Start-offset van de automatische zonnestand ten opzichte van zonsopgang. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset End offset van de zonpositie automatisch ten opzichte van zonsondergang. min -90...90 -30
Sop Slightly open position Positie gebruikt voor invoer (So) en (Sps).
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...1 0,8
Sw Slat width Breedte van de lamellen.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
mm 0...∞ 70
Sd Slat distance Afstand tussen twee horizontale latten.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
mm 0...∞ 60
Spu Slat position upwards movement Lammelen positie horizontaal in procenten
0 = Lammele staat horizontaal bij opwaartse beweging
50 = Lammele staat op 50 % horizontaal, beweegt naar binnen hellend omhoog
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
% 0...50 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Zonneschijn gebruiken Zonpositie automatisch wordt alleen geactiveerd als de systeemvariabele Zonneschijn en de ingang Sps actief zijn. -
Voorbeeld programmering

U krijgt deze module als u een zonweringsaandrijving met geïntegreerde interface van de randapparatuur naar de programmeerpagina sleept.
Als u de bouwsteen handmatig invoegt, moet er een zonweringsaandrijving aan worden toegewezen.
Via de T5-ingang wordt een Loxone Touch op de bouwsteen aangesloten, voor bediening volgens de Loxone drukknop standaard.

Bovendien wordt de kompasrichting gespecificeerd in parameter (Dir), om ervoor te zorgen dat de zonweringsautomaat alleen wordt geactiveerd wanneer de zon daadwerkelijk op het raam schijnt. Op verzoek vraagt de intelligente ruimteregelaar de zonwering aan via de uitgang (Shd) naar de ingang (Sps) van het blok Automatische zonwering.

Bij gebruik van jaloezieën moeten ook de parameters Sw, Sd worden ingesteld om deze correct te kunnen regelen.


Functionele beschrijving

Bij de aanbevolen instellingen wordt de zon positieautomaat geactiveerd, wanneer de ruimteregelaar deze via de ingang (Sps) vrijgeeft. Wanneer de zonweringsautomaat echter handmatig wordt geactiveerd, bijv. via een app, is het signaal van de ruimteregelaar niet nodig.

De zon positieautomaat begint wanneer de zon de zonweringszone bereikt en eindigt wanneer ze voorbij is.

Gedurende deze tijd worden de lamellen aangepast aan de hoek van de zon. Aan het eind beweegt de jaloezie naar de met parameter (Spe) opgegeven positie.

Handmatige zonwering, onafhankelijk van de zonnestand, kan worden geactiveerd via de ingang (So) of in de App met "Beetje open". De lamellen worden dan horizontaal versteld.

De zon positieautomaat kan via de ingang (DisSp) worden gedeactiveerd.

Wordt de zonwering tijdens het automatisch bedrijf handmatig bediend (b.v. via een App), dan is de zon positieautomaat voor die dag gedeactiveerd. Om de automatische besturing weer te activeren, is een puls op ingang (Spr) of activering via App noodzakelijk.

Wanneer de zon positieautomaat wordt geactiveerd, is het mogelijk dat de zonwering niet onmiddellijk wordt aangepast. De zonwering start pas op basis van de stand van de zon en de bijbehorende parameters.

Uitgang (Sp) geeft aan of de zon positieautomaat actief is.

Om meerdere zonweringen tegelijk te besturen, wordt een overeenkomstig centraal functiebouwsteen gebruikt.

Extra ingangen, uitgangen en parameters kunnen nodig zijn indien standaard drukknoppen worden gebruikt of indien extra logica wordt geprogrammeerd.


Directionele parameters

Dir: Kompasrichting van de beschaduwingsinrichting ten opzichte van het geografische noorden. (0 = noorden, 90 = oosten, 180 = zuiden, 270 = westen)

Dts: Richtingstolerantie wanneer de zon de zonweringsvoorziening binnenkomt. De richttolerantie is relatief ten opzichte van de loodrechte hoek van de zonweringsvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan uitsteeksels van gebouwen. Als uw zonwering niet wordt beïnvloed, kunt u deze op de standaardwaarde van 85º laten staan.

Dte: Richtingstolerantie wanneer de zon de zonweringsvoorziening verlaat. De richttolerantie is relatief ten opzichte van de loodrechte hoek van de zonweringsvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan uitsteeksels van gebouwen. Als uw zonwering niet wordt beïnvloed, kunt u deze op de standaardwaarde van 85º laten staan.


Start / Einde offsets

Met de parameter (Spos) zal de zon positioneringsautomaat met dit aantal minuten na zonsopgang worden vertraagd.
Dit is relevant voor vensters die de zon niet direct na zonsopgang kunnen zien.

Met parameter (Spoe) wordt de zon positioneringsautomaat met dit aantal minuten voor zonsondergang vervroegd.
Dit is relevant voor vensters die voor zonsondergang door de zon kunnen worden beïnvloed.

Er zijn twee mogelijke toepassingen voor de twee parameters:

Vaak wordt de zon na zonsopgang en voor zonsondergang verduisterd door andere gebouwen, structuren of bomen. In dit geval kan het begin- of eindtijdstip van de automatische zonnestand worden aangepast om hiermee rekening te houden.

Een andere mogelijkheid is het verschuiven van de tijden, zodat zonsopgang of zonsondergang kan worden gezien met de zonwering open.


Lamellenverstelling

Wanneer de zonpositieautomaat actief is, worden de lamellen van de zonwering aangepast op basis van de stand van de zon.
De lamellen worden gekanteld in een hoek die voorkomt dat er direct zonlicht tussen de lamellen kan binnendringen.

In het algemeen wordt de afstelling uitgevoerd met de intervallen die zijn ingesteld met parameter (Spi), maar slechts in stappen van 15°, en alleen indien dit noodzakelijk is.
Wanneer bijvoorbeeld de baan van de zon zich onder een betrekkelijk constante hoek bevindt, zal de elevatie nauwelijks veranderen. Daarom wordt niet noodzakelijk in elk interval een aanpassing uitgevoerd.

Bij opgaande zon wordt voor elk interval de voor dat interval vereiste waarde berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.
Bij ondergaande zon wordt voor elk interval de voor dat interval vereiste waarde berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.