EIB/KNX Sensor Voorbeeld

Toepassing

Gebruik van EIB-sensoren (bijv. knoppen, bewegingsmelders, weerstation, …) in plaats van de klassieke knoppen in een Loxone-installatie.
Afhankelijk van de geplande installatie adviseren we in principe om kostenredenen klassieke knoppen te gebruiken in combinatie met de digitale ingangen op de Miniserver en de Extension-modules.
In bepaalde omstandigheden kan de combinatie van EIB-sensoren met Loxone-actuatoren echter zin hebben, bijvoorbeeld voor de reductie van het bekabelingswerk of wanneer de klant om design-redenen expliciet EIB-knoppen wenst. Laten we dit voorbeeld van naderbij bekijken.
Houd rekening met de volgende zaken:

  • Omdat Loxone op elke stijgende flank reageert, is het zeer belangrijk dat de EIB-knoppen juist worden geconfigureerd in ETS.
  • Om een optimaal gebruik te verzekeren, moet de EIB-knop dusdanig worden geprogrammeerd dat hij bij het bedienen van de knop een “1” (AAN) verzendt en bij het loslaten een “0” (UIT).

Basisprogrammering

TOEPASSINGSVOORBEELD AAN DE HAND VAN EEN KNOP

In de volgende schermopname een voorbeeld aan de hand van een Jung-4-voudige knop in de ETS en de tegenhanger hiervan in de configuratiesoftware.

Als de knoppen zoals beschreven geprogrammeerd zijn, kunt u de Loxone-Miniserver zonder beperkingen gebruiken.
Als uw EIB-knop dit niet ondersteunt, gebruikt u de “basis EIB-sensor”.

eigenschappen EIB sensor

Gebruik voor de programmering de functieblokken van de configuratiesoftware op de gebruikelijke wijze. Voor de blokken is het onbelangrijk of een EIB-sensor of een klassieke knop (digitale ingang) met de ingang verbonden is.

Programmeervoorbeeld jaloezie

 

voorbeeld jaloesie

Programmeervoorbeeld licht

voorbeeld licht