Energie Monitor

De energiemonitor vergemakkelijkt de registratie van productiegegevens, bv. van een fotovoltaïsche installatie.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ptot Production total Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. kWh 0...∞
Ppwr Production power Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. kW
Gi Grid energy import kWh 0...∞
Gpwr Grid power kW
Ge Grid energy export kWh 0...∞
Spwr Energy storage power Positieve waarde: Energieopslag wordt opgeladen.
Negatieve waarde: Energieopslag wordt ontladen.
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
kW
SoC Energy storage state of charge Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. % 0...100
Err Error -
R Reset Teller waarden terugzetten. - 0/1




Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ppwr Production power kW
Pd Production today kWh 0...∞
Pm Production this month kWh 0...∞
Py Production this year kWh 0...∞
Ptot Production total kWh 0...∞
Cpwr Consumption power kW
Cd Consumption today kWh 0...∞
Cm Consumption this month kWh 0...∞
Cy Consumption this year kWh 0...∞
Ctot Consumption total kWh 0...∞
Ed Export today kWh 0...∞
Em Export this month kWh 0...∞
Ey Export this year kWh 0...∞
Etot Export total kWh 0...∞
Yd Yield today Valuta
Ym Yield this month Valuta
Yy Yield this year Valuta
Ytot Yield total Valuta
Sci Status code inverter -
Eci Error code inverter -
Gpwr Grid power kW
Spwr Energy storage power Positieve waarde: Energieopslag wordt opgeladen.
Negatieve waarde: Energieopslag wordt ontladen.
kW
SoC Energy storage state of charge % 0...100
AC API Connector Intelligente API-gebaseerde connector. - -




Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Pre kWh price export Valuta 0,2
Pri kWh price import Valuta 0,2
CO2 Kg/kWh for CO2 savings Kg/kWh 0...∞ 0,21
Abs Absolute value Verwerking van de ingangen (Gi) en (Ge):
0 = Elke nieuwe waarde wordt stapsgewijs aan de totale waarde toegevoegd.
1 = De waarde wordt absoluut gebruikt en is gelijk aan de aflezing van de meter.
- 0/1 0




Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Gegevensbron Databron (omvormer type), bv. Fronius, Kostal

De gegevens worden elke minuut cyclisch opgevraagd.
Als de objectingangen als gegevensbron worden gebruikt, wordt de bouwsteen bij elke wijziging van deze ingangen ook geactualiseerd.
- -
Opslagcapaciteit Capaciteit van de energieaccumulator in kWh 0




gegevensbronnen

Als gegevensbronnen kunt u verschillende verbindingen kiezen:

- Objectingang: Verwerkt de gegevens van de bouwsteen objectingangen (in combinatie met een teller)

- Fronius: Gegevens uitlezen van een omvormer met internet mogelijkheden

- Kostal: Gegevens uitlezen van een omvormer met internet mogelijkheden


Communicatie met eender welke sensoren

Als gegevensbron in de eigenschappen zijn de "objectinvoer" geselecteerd. De koppeling van de afzonderlijke sensoren kan uit de schermafbeelding worden genomen.


Communicatie met omvormer

Om de gegevens van uw omvormer te ontvangen, moet u "Fronius" of "Kostal" als gegevensbron in het eigenschappenvenster selecteren en het IP-adres en het apparaatnummer invoeren. De gegevens worden elke minuut cyclisch opgevraagd.


Aparaatnummer

Fronius:

Het apparaat nummer wordt weergegeven in de Fronius-webinterface onder Instellingen-> Omvormer installatienummer. Bovendien kan dit worden bepaald via de functie "GetActiveDeviceinfo" op de recorder.

URL hiervoor: http://"IP"/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter

Kostal:

Het apparaatnummer is identiek aan het RS485-adres. Dit is zichtbaar in de webinterface van Kostal op de hoofdpagina en op de instellingenpagina.


berekening

Als de productie groter is dan het verbruik, wordt het rendement berekend uit de som van de levering maal leveringsprijs en verbruik maal de prijs van de energie leverancier. Het verbruik wordt berekend door: geproduceerde energie + verbruikte energie - geleverde energie. Als het verbruik hoger is dan de productie, resulteert dit in de opbrengst van de productie maal de aanschafprijs.

De valuta kan in de documenteigenschappen worden ingesteld.


bekabeling

Meer informatie over de juiste bekabeling, zie: hier.