Energie Monitor

Toepassing

De energiemonitor vergemakkelijkt de registratie van productiegegevens, bijvoorbeeld van een PV-installatie.

Met de programmabouwsteen Energiemonitor kunnen productiegegevens heel eenvoudig worden geregistreerd, bijvoorbeeld van uw omvormer. De gegevens kunnen in combinatie met een teller door de objectingangen worden verwerkt. Daarnaast kan de bouwsteen direct in de visualisatie worden gebruikt, waarbij naast de productiegegevens ook de financiële besparing en een accuopslag kan worden weergegeven.

De volgende omvormers worden ondersteund en kunnen worden geïntegreerd:

Fronius Primo, Symo

De Fronius GEN24 Plus-omvormers kunnen op dit moment niet worden geïntegreerd, omdat de API in sommige gevallen verschilt. Fronius werkt momenteel aan het afstemmen van de API (Link naar Duits artikel).

Kostal Piko
Kostal Plenticore omvormers worden vanaf Loxone Config 11.1 ondersteund via een sjabloon voor Modbus TCP (poort 1502).

Bezoek ook onze documentatie over de integratie van fotovoltaïsche systemen.

Basisprogrammering

COMMUNICATIE MET WILLEKEURIGE SENSOREN

Via de objectingangen van de programmabouwsteen kunnen ook willekeurige tellers worden gekoppeld. Als gegevensbron worden de “Objectingangen” in de eigenschappen geselecteerd. De koppeling van de verschillende sensoren is aangegeven in de schermopname.

Om in de visualisering de correcte gegevens weer te geven, moeten in de eigenschappen ook de stroomprijzen voor afname/invoer alsook de CO2-factor worden opgegeven.

COMMUNICATIE MET OMVORMER

Om de gegevens van uw omvormer te ontvangen, dient u in het eigenschappenvenster als gegevensbron “Fronius” of “Kostal” te selecteren en het IP-adres en het apparaatnummer van de omvormer in te voeren. De gegevens worden cyclisch elke minuut opgevraagd.

eigenschappen energiemonitor communictaie met omvormer

 

 Controleer de Fronius Datamanager voor updates. In oude versies van Fronius datamanger kan het voorkomen dat er geen gegevens uitgelezen kunnen worden.

 

APPARAATNUMMER

Fronius:

Het apparaatnummer wordt in de Fronius-webinterface bij het item Instellingen > Omvormer als installatienummer weergegeven.
Bovendien kan het via de functie “GetActiveDeviceinfo” op het registratieapparaat worden bepaald.

Bijbehorende URL:

http://“IP“/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter

Kostal:

Het apparaatnummer is identiek met het RS485-adres.
Dit is op de Kostal-webinterface zichtbaar op de hoofdpagina en op de instellingenpagina.

 

Ingangen

 

Naam Beschrijving Verklaring
Ep Analoge ingang actuele totale productie Totale energie die door de PV-installatie reeds werd geproduceerd, op het actuele tijdstip (tellerstand)
Pp Analoge ingang actueel productievermogen Actueel vermogen dat momenteel door de PV-installatie wordt geproduceerd
Ev Analoge ingang verbruik Verbruikte energie van de energieleverancier

Wordt afhankelijk van parameter A opgeteld of als absolute waarde gebruikt. Noodzakelijk voor de statistiekregistratie.

Pv Analoge ingang vermogen Actueel vermogen van de energieleverancier

  • Positief wanneer energie wordt afgenomen
  • Negatief wanneer energie wordt ingevoerd

Dient voor de visualisering en voor de berekening van het actuele verbruik.

Ed Analoge ingang levering Aan de energieleverancier geleverde energie
Wordt afhankelijk van parameter A opgeteld of als absolute waarde gebruikt. Noodzakelijk voor de statistiekregistratie.
Ps Analoge ingang actueel vermogen energieopslag actueel vermogen waarmee de energieopslag wordt geladen of ontladen

  • Positief wanneer de opslag wordt ontladen
  • Negatief wanneer de opslag wordt geladen
Ss Laadtoestand van de energieopslag Actuele laadtoestand van de batterijopslag
AIe Foutcode Nummer veilige foutcode van de omvormer
R Reset Zet alle teller waarden op 0

 

Parameters

 

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Prd Invoerprijs Prijs die wordt betaald voor de invoer naar het stroomnet
Prc Afnameprijs Prijs voor de afname uit het stroomnet
Co2 Factor CO2-besparing Omrekeningsfactor voor CO2-besparing Kg Co2 / kWh
A Absolute waarde aan/uit 0 = ingang Ev wordt opgeteld; 1 = ingang Ev is absolute waarde 0/1

 

De precieze CO2-besparingsfactior kunt u opvragen bij uw energiemaatschappij
Hier vindt u richtwaarden voor diverse landen.

 

Uitgangen

 

Uitgangen Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQp analoge uitgang Actueel geproduceerde energie kW
AQp1 analoge uitgang vandaag geproduceerde energie kWh
AQp2 analoge uitgang deze maand geproduceerde energie kWh
AQp3 analoge uitgang dit jaar geproduceerde energie kWh
AQp4 analoge uitgang Totaal geproduceerde energie kWh
AQc analoge uitgang Actueel verbruik kW
AQc1 analoge uitgang Verbruik vandaag kWh
AQc2 analoge uitgang Verbruik deze maand kWh
AQc3 analoge uitgang Verbruik dit jaar kWh
AQc4 analoge uitgang Totaal verbruik kWh
AQd1
analoge uitgang Levering vandaag kWh
AQd2 analoge uitgang Levering deze maand kWh
AQd3 analoge uitgang Levering dit jaar kWh
AQd4 analoge uitgang Levering totaal kWh
AQi1 analoge uitgang Opbrengst vandaag Valuta
AQi2 analoge uitgang Opbrengst deze maand Valuta
AQi3 analoge uitgang Opbrengst dit jaar Valuta
AQi4 analoge uitgang Totale opbrengst Valuta
AQv analoge uitgang Actueel vermogen energieleveranciers kW
AQPs analoge uitgang Actueel vermogen energie opslag kW
AQSs analoge uitgang Actuele oplaad toestand energie opslag % 0…100
S Statuscode Statuscode omvormer
E Foutcode Foutcode omvormer

 

Verdere inhoud

 

Bekabeling

Meer informatie over de correcte bekabeling vindt u hier.

Berekening

Het verbruik wordt berekend uit = geproduceerde energie + afgenomen energie – geleverde energie.

De verbruikte energie wordt om de 5 minuten geactualiseerd.

Wanneer de productie groter is dan het verbruik, wordt de opbrengst berekend uit de som van invoer maal invoerprijs en verbruik maal afnameprijs.

Wanneer het verbruik groter is dan de productie, is de opbrengst het resultaat van productie maal aankoopprijs.
Als momenteel niets wordt geproduceerd, blijft de opbrengst gelijk. De opbrengst wordt alleen bij productie berekend.

De munteenheid kan worden ingesteld in de documenteigenschappen:

munteenheid instellen