Energie Monitor

Toepassing

De energiemonitor vergemakkelijkt de registratie van productiegegevens, bijvoorbeeld van een PV-installatie.

Met de programmabouwsteen Energiemonitor kunnen productiegegevens heel eenvoudig worden geregistreerd, bijvoorbeeld van uw omvormer. De gegevens kunnen in combinatie met een teller door de objectingangen worden verwerkt. Bovendien kunnen voor Ethernet geschikte omvormers van de firma Fronius of Kostal comfortabel worden uitgelezen.

Kostal Plenticore omvormers worden vanaf Loxone Config 11.1 ondersteund via een sjabloon voor Modbus TCP (poort 1502).

Verder kan de component direct in de visualisering worden gebruikt, waar naast de productiegegevens ook de financiële besparing wordt aangegeven. Vanaf Config versie 8.1. kan ook de batterij-opslag worden weergegeven.

Basisprogrammering

COMMUNICATIE MET WILLEKEURIGE SENSOREN

Via de objectingangen van de programmabouwsteen kunnen ook willekeurige tellers worden gekoppeld. Als gegevensbron worden de “Objectingangen” in de eigenschappen geselecteerd. De koppeling van de verschillende sensoren is aangegeven in de schermopname.

Om in de visualisering de correcte gegevens weer te geven, moeten in de eigenschappen ook de stroomprijzen voor afname/invoer alsook de CO2-factor worden opgegeven.

COMMUNICATIE MET OMVORMER

Om de gegevens van uw omvormer te ontvangen, dient u in het eigenschappenvenster als gegevensbron “Fronius” of “Kostal” te selecteren en het IP-adres en het apparaatnummer van de omvormer in te voeren. De gegevens worden cyclisch elke minuut opgevraagd.

eigenschappen energiemonitor communictaie met omvormer

 

 Controleer de Fronius Datamanager voor updates. In oude versies van Fronius datamanger kan het voorkomen dat er geen gegevens uitgelezen kunnen worden.

 

APPARAATNUMMER

Fronius:

Het apparaatnummer wordt in de Fronius-webinterface bij het item Instellingen > Omvormer als installatienummer weergegeven.
Bovendien kan het via de functie “GetActiveDeviceinfo” op het registratieapparaat worden bepaald.

Bijbehorende URL:

http://“IP“/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter

Kostal:

Het apparaatnummer is identiek met het RS485-adres.
Dit is op de Kostal-webinterface zichtbaar op de hoofdpagina en op de instellingenpagina.

 

Ingangen

 

NaamBeschrijvingVerklaring
EpAnaloge ingang actuele totale productieTotale energie die door de PV-installatie reeds werd geproduceerd, op het actuele tijdstip (tellerstand)
PpAnaloge ingang actueel productievermogenActueel vermogen dat momenteel door de PV-installatie wordt geproduceerd
EvAnaloge ingang verbruikVerbruikte energie van de energieleverancier

Wordt afhankelijk van parameter A opgeteld of als absolute waarde gebruikt. Noodzakelijk voor de statistiekregistratie.

PvAnaloge ingang vermogenActueel vermogen van de energieleverancier

  • Positief wanneer energie wordt afgenomen
  • Negatief wanneer energie wordt ingevoerd

Dient voor de visualisering en voor de berekening van het actuele verbruik.

EdAnaloge ingang leveringAan de energieleverancier geleverde energie
Wordt afhankelijk van parameter A opgeteld of als absolute waarde gebruikt. Noodzakelijk voor de statistiekregistratie.
PsAnaloge ingang actueel vermogen energieopslagactueel vermogen waarmee de energieopslag wordt geladen of ontladen

  • Positief wanneer de opslag wordt ontladen
  • Negatief wanneer de opslag wordt geladen
SsLaadtoestand van de energieopslagActuele laadtoestand van de batterijopslag
AIeFoutcodeNummer veilige foutcode van de omvormer
RResetZet alle tellerwaarden op 0

 

Parameters

 

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
PrdInvoerprijsPrijs die wordt betaald voor de invoer naar het stroomnet
PrcAfnameprijsPrijs voor de afname uit het stroomnet
Co2Factor CO2-besparingOmrekeningsfactor voor CO2-besparingKg Co2 / kWh
AAbsolute waarde aan/uit0 = ingang Ev wordt opgeteld; 1 = ingang Ev is absolute waarde0/1

 

De precieze CO2-besparingsfactior kunt u opvragen bij uw energiemaatschappij
Hier vindt u richtwaarden voor diverse landen.

 

Uitgangen

 

UitgangenBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQpanaloge uitgangActueel geproduceerde energiekW
AQp1analoge uitgangvandaag geproduceerde energiekWh
AQp2analoge uitgangdeze maand geproduceerde energiekWh
AQp3analoge uitgangdit jaar geproduceerde energiekWh
AQp4analoge uitgangTotaal geproduceerde energiekWh
AQcanaloge uitgangActueel verbruikkW
AQc1analoge uitgangVerbruik vandaagkWh
AQc2analoge uitgangVerbruik deze maandkWh
AQc3analoge uitgangVerbruik dit jaarkWh
AQc4analoge uitgangTotaal verbruikkWh
AQi1analoge uitgangOpbrengst vandaagValuta
AQi2analoge uitgangOpbrengst deze maandValuta
AQi3analoge uitgangOpbrengst dit jaarValuta
AQi4analoge uitgangTotale opbrengstValuta
SStatuscodeStatuscode omvormer
EFoutcodeFoutcode omvormer

 

Verdere inhoud

 

Bekabeling

Meer informatie over de correcte bekabeling vindt u hier.

Berekening

Het verbruik wordt berekend uit = geproduceerde energie + afgenomen energie – geleverde energie.

De verbruikte energie wordt om de 5 minuten geactualiseerd.

Wanneer de productie groter is dan het verbruik, wordt de opbrengst berekend uit de som van invoer maal invoerprijs en verbruik maal afnameprijs.

Wanneer het verbruik groter is dan de productie, is de opbrengst het resultaat van productie maal aankoopprijs.
Als momenteel niets wordt geproduceerd, blijft de opbrengst gelijk. De opbrengst wordt alleen bij productie berekend.

De munteenheid kan worden ingesteld in de documenteigenschappen:

munteenheid instellen