Energie Monitor

De Energy Monitor vergemakkelijkt het verzamelen van productiegegevens, bijvoorbeeld van een PV-systeem.
De Energy Monitor kan worden gebruikt om productiegegevens van een omvormer te registreren. De gegevens kunnen worden verwerkt door de objectingangen in combinatie met een teller.
Daarnaast kan de bouwsteen productiegegevens, financiële besparingen en een batterijopslag visualiseren in de gebruikersinterface.

Deze functiebouwsteen wordt niet meer verder ontwikkeld en is vervangen door de Energie stroom monitor in combinatie met de Meter bouwstenen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ptot Production total Productietotaal
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
kWh 0...∞
Ppwr Production power Productievermogen
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
kW
Gi Grid energy import Netinvoer van energie kWh 0...∞
Gpwr Grid power Positieve waarde: Energie wordt geïmporteerd uit het net.
Negatieve waarde: Energie wordt geëxporteerd naar het net.
kW
Ge Grid energy export Netinjectie van energie kWh 0...∞
Spwr Energy storage power Positieve waarde: Energieopslag wordt ontladen.
Negatieve waarde: Energieopslag wordt opgeladen.

Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
kW
SoC Energy storage state of charge Status van de energieopslag
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
% 0...100
Err Error -
R Reset Reset tellerwaarden.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ppwr Production power Productievermogen kW
Pd Production today Productie vandaag kWh 0...∞
Pm Production this month Productie deze maand kWh 0...∞
Py Production this year Productie dit jaar kWh 0...∞
Ptot Production total Productietotaal kWh 0...∞
Cpwr Consumption power Verbruiksvermogen kW
Cd Consumption today Verbruik vandaag kWh 0...∞
Cm Consumption this month Verbruik deze maand kWh 0...∞
Cy Consumption this year Verbruik dit jaar kWh 0...∞
Ctot Consumption total Verbruikstotaal kWh 0...∞
Ed Export today Injectie vandaag kWh 0...∞
Em Export this month Injectie deze maand kWh 0...∞
Ey Export this year Injectie dit jaar kWh 0...∞
Etot Export total Injectietotaal kWh 0...∞
Yd Yield today Opbrengst vandaag Valuta
Ym Yield this month Opbrengst deze maand Valuta
Yy Yield this year Opbrengst dit jaar Valuta
Ytot Yield total Opbrengst totaal Valuta
Sci Status code inverter Statuscode omvormer -
Eci Error code inverter Errorcode omvormer -
Gpwr Grid power Positieve waarde: Energie wordt geïmporteerd uit het net.
Negatieve waarde: Energie wordt geëxporteerd naar het net.
kW
Spwr Energy storage power Positieve waarde: Energieopslag wordt ontladen.
Negatieve waarde: Energieopslag wordt opgeladen.
kW
SoC Energy storage state of charge Staat van de energieopslag % 0...100
Itot Import total Import totaal kWh 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Pre kWh price export kWh prijs injectie Valuta 0,2
Pri kWh price import kWh prijs import Valuta 0,2
CO2 Kg/kWh for CO2 savings Kg/kWh voor CO2-besparing Kg/kWh 0...∞ 0,42
Abs Absolute value Verwerking van de ingangen (Gi) en (Ge):
0 = Elke nieuwe waarde wordt stapsgewijs aan de totale waarde toegevoegd.
1 = De waarde wordt absoluut gebruikt en is gelijk aan de aflezing van de meter.
- 0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Gegevensbron Databron (omvormer type), bv. Fronius, Kostal

De gegevens worden elke minuut cyclisch opgevraagd.
Als de objectingangen als gegevensbron worden gebruikt, wordt de bouwsteen bij elke wijziging van deze ingangen ook geactualiseerd.
- -
Opslagcapaciteit Capaciteit van de energieaccumulator in kWh 0
Ondersteunde omvormers

Rechtstreeks in de functiebouwsteen via Ethernet (TCP/IP):
Fronius Primo, Symo

Fronius GEN24 Plus worden ondersteund vanaf firmware 1.14.1.
Hiervoor is activering van de Solar API interface op de omvormer vereist.

Kostal Piko omvormers die het RS485 protocol via TCP (Poort 81) ondersteunen

Via template (Modbus TCP/RTU, RS485, RS232):
Kostal Plenticore template voor Modbus TCP (poort 1502)
Solar Edge
SMA
Verdere templates zijn beschikbaar op Loxone Library.


gegevensbronnen

Als gegevensbronnen kunt u verschillende verbindingen kiezen:

- Objectingang: Verwerkt de gegevens van de bouwsteen objectingangen (in combinatie met een teller)

- Fronius: Gegevens uitlezen van een omvormer met internet mogelijkheden

- Kostal: Gegevens uitlezen van een omvormer met internet mogelijkheden


Communicatie met eender welke sensoren

Als gegevensbron in de eigenschappen zijn de "objectinvoer" geselecteerd. De koppeling van de afzonderlijke sensoren kan uit de schermafbeelding worden genomen.


Communicatie met omvormer

Om de gegevens van uw omvormer te ontvangen, moet u "Fronius" of "Kostal" als gegevensbron in het eigenschappenvenster selecteren en het IP-adres en het apparaatnummer invoeren. De gegevens worden elke minuut cyclisch opgevraagd.


Aparaatnummer

Fronius:

Het apparaat nummer wordt weergegeven in de Fronius-webinterface onder Instellingen-> Omvormer installatienummer. Bovendien kan dit worden bepaald via de functie "GetActiveDeviceinfo" op de recorder.

URL hiervoor: http://"IP"/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter

Kostal:

Het apparaatnummer is identiek aan het RS485-adres. Dit is zichtbaar in de webinterface van Kostal op de hoofdpagina en op de instellingenpagina.


berekening

Indien de productie groter is dan het verbruik, wordt de opbrengst berekend uit de som van de geëxporteerde energie maal het exporttarief, en het verbruik maal het importtarief. Het verbruik wordt berekend als: Geproduceerde energie + Geïmporteerde energie - Geleverde energie. Het verbruik wordt elke 10 min berekend en zodra alle aangesloten ingangen zijn gewijzigd. Indien het verbruik groter is dan de productie, wordt de opbrengst berekend uit de geproduceerde energie maal het invoertarief.

De valuta kan in de documenteigenschappen worden ingesteld.


bekabeling

Meer informatie over de juiste bekabeling, zie: hier.