Ping

Ping

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
Online Uitgang is actief zolang het doel bereikbaar is 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Pi Ping interval Duur tussen succesvolle pings s 0...∞ 10
Td Timeout duration Timeout duur tussen onsuccesvolle pings s 0...∞ 30
N Number of unsuccessful pings Aantal time-out voordat de uitgang uitgeschakeld wordt - 0...∞ 5
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Ping adres Adres om te verifiëren dat er een Internet-verbinding is, bv: 8.8.8.8 - - -
Wacht tijd na de start Vertraging van de eerste query na het opstarten van het programma. s 0...3600 -