Fabrieksreset

Hier leert u hoe u uw miniserver terugzet naar de fabrieksinstellingen of een back-up herstelt.

 

MINISERVER WEER IN DE FABRIEKSTOESTAND PLAATSEN

 

Als de verbinding met uw Miniserver niet meer mogelijk is (bijv. wachtwoord vergeten) of als u naar een oudere versie wenst over te schakelen, kunt u uw Miniserver resetten.
Het is ook mogelijk  om een eerder gemaakte gegevensback-up op de SD-kaart te herstellen.

De versie van de Miniserver en de configuratiesoftware zijn altijd identiek. De Miniserver wordt altijd gereset naar de configuratiesoftwareversie waarmee u de formattering uitvoert.

Om de Miniserver te resetten, moet de SD-kaart van de Miniserver zich in uw pc bevinden waarop de configuratiesoftware is geïnstalleerd. Hiervoor heeft u een micro SD-kaartadapter nodig.

Gebruik alleen SD-kaarten van Loxone!
Voor maximale prestaties heeft het Loxone OS toegang tot veel low-level functies van de kaart, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een digitale camera. Bij Loxone ondergaan SD-kaarten een kwaliteitstest die enkele weken duurt voordat ze worden vrijgegeven voor gebruik in de Miniserver en verkoop. Gebruik daarom alleen SD-kaarten die zijn goedgekeurd door Loxone.
Er is geen garantie op functionaliteit bij het gebruik van andere SD-kaarten en de stabiliteit van de Miniserver wordt aangetast.

SD-kaartfouten / trage SD-kaarten

Heeft uw Miniserver een systeemmail gestuurd met een SD-kaartfout of een trage SD-kaart?
Dergelijke fouten geven aan dat afzonderlijke delen van de kaart niet meer goed kunnen worden gelezen of geschreven.
Dit kan de goede werking van de Miniserver verstoren.
Als u meer SD-kaartfouten vindt, moet u de kaart indien nodig vervangen

 

SD kaart formatteren:

1. Schakel de stroomtoevoer naar de Miniserver uit, verwijder de micro SD-kaart en plaats deze in uw pc / notebook (bijv. Via een micro SD-kaartadapter).
Als alternatief kunt u meteen een nieuwe SD-kaart gebruiken, die u in alle rust kunt voorbereiden terwijl de Miniserver nog met de oude kaart werkt.
Dit zal de downtime tijdens de daadwerkelijke kaartwisseling tot een minimum beperken.

2. Start de configuratiesoftware en markeer “SD-kaart” in de perifere boom. Klik vervolgens op “SD-kaart formatteren”:

Vervolgens wordt het volgende venster geopend:

Formatteer Loxone SD-kaart

(NL screenshot zonder nummring)

3. Selecteer het station waarin de SD-kaart zich bevindt.

4. In deze drop-down-list kunt u de vermelde back-ups beperken tot bepaalde Miniservers.

5. Hier selecteert u welke gegevensback-up op de SD-kaart moet worden hersteld. Als je een SD-kaart wilt maken voor een Miniserver met fabrieksinstellingen, selecteer dan hier geen back-up.

6. Back-ups die niet langer nodig zijn, kunnen hier van de pc worden verwijderd.

7. Hier selecteert u of een SD-kaart voor de Miniserver Gen. 1 of de huidige Miniserver moet worden gemaakt. Als dit een Miniserver Go is, dient u Miniserver Gen 1 te selecteren.

8. Nadat u de SD-kaart en een back-up (optioneel) heeft geselecteerd, klikt u op “Formatteren” en bevestigt u vervolgens met “Ja”

9. Als er al een Loxone-bestandssysteem op de SD-kaart staat, verschijnt het volgende dialoogvenster:

Selecteer hier “Nee” als u een kaart met fabrieksinstellingen wilt maken.
Als een back-up is hersteld, kunt u “Ja” antwoorden.

10. Verwijder de SD-kaart uit de pc en plaats deze in de uitgeschakelde Miniserver. Schakel vervolgens de stroom weer in, waarna de Miniserver start met de nieuwe kaart.

Bij het formatteren met fabrieksinstellingen worden de netwerkinstellingen ook gereset, daarom krijgt de Miniserver het IP-adres van de DHCP-server of, indien niet beschikbaar, het IP-adres 192.168.1.77

SD-kaart beheren

Via SD-kaart beheren kunnen statistiekgegevens, logfiles en dergelijke van de SD-kaart worden verwijderd.
Op die manier kunt u oude bestanden die u niet meer nodig heeft, van de SD-kaart verwijderen.
Klik daartoe in de randapparatuur op SD-kaart en vervolgens op de knop SD-kaart beheren.

 

SD-kaart beheren

Er verschijnt een dialoogvenster waarin alle bestanden worden vermeld die kunnen worden verwijderd.
Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.