Fabrieksreset

De reset naar de fabrieksinstellingen wordt uitgevoerd door de verwisselbare microSD-kaart te formatteren waarop de programmatie, instellingen en het besturingssysteem van de server zich bevinden.

Op deze manier herstelt u ook de gereedheid om de Audioserver te koppelen met de Miniserver.

Het is ook mogelijk  om een eerder gemaakte gegevensback-up op de SD-kaart te herstellen.

Gebruik alleen SD-kaarten van Loxone!

Dit zijn uitvoerig geteste industriële kaarten en goedgekeurd voor gebruik in de Miniserver of Audioserver.
Er is geen garantie op functionaliteit bij het gebruik van andere SD-kaarten en de stabiliteit van de Miniserver wordt aangetast.

SD-kaartfouten / trage SD-kaarten

Heeft uw Miniserver een systeemmail gestuurd metde melding van een SD-kaartfout of een trage SD-kaart?
Dergelijke fouten geven aan dat afzonderlijke delen van de kaart niet meer goed kunnen worden gelezen of geschreven.
Dit kan de goede werking van de Miniserver verstoren. In dat geval moet u de kaart vervangen

Het formatteren van een SD-kaart voor Miniservers of Audioservers gebeurt op een pc / laptop met de Loxone Config- software.
Hiervoor wordt de kaart in de kaartlezer van de computer gestoken of wordt een USB-kaartlezer gebruikt.

SD kaart formatteren:

1. Schakel de stroomtoevoer naar de server uit, verwijder de micro SD-kaart en plaats deze in uw pc / laptop (bijv. Via een micro SD-kaartadapter).
Als alternatief kunt u meteen een nieuwe SD-kaart gebruiken, die u in alle rust kunt voorbereiden terwijl de server nog met de oude kaart werkt.
Dit zal de downtime tijdens de daadwerkelijke kaartwisseling tot een minimum beperken.

2. Start de configuratiesoftware en markeer “SD-kaart” in de perifere boom. Klik vervolgens op “SD-kaart formatteren”:

Vervolgens wordt het volgende venster geopend:

3. Selecteer het station waarin de SD-kaart zich bevindt.

4. In deze drop-down-list kunt u de vermelde back-ups beperken tot bepaalde apparaten.

5. Hier selecteert u welke gegevensback-up op de SD-kaart moet worden hersteld. Als je een SD-kaart wilt maken voor een server met fabrieksinstellingen, selecteer dan hier geen back-up.

6. Back-ups die niet langer nodig zijn, kunnen hier van de pc worden verwijderd.

7. Hier selecteert u of een SD-kaart voor de Miniserver Gen. 1 of de huidige Miniserver moet worden gemaakt. Als dit een Miniserver Go is, dient u Miniserver Gen 1 te selecteren.

8. Nadat u de SD-kaart en een back-up (optioneel) heeft geselecteerd, klikt u op “Formatteren” en bevestigt u vervolgens met “Ja”

9. Als er al een Loxone-bestandssysteem op de SD-kaart staat, verschijnt het volgende dialoogvenster:

Selecteer hier “Nee” als u een kaart met fabrieksinstellingen wilt maken.
Als een back-up is hersteld, kunt u “Ja” antwoorden.

10. Verwijder de SD-kaart uit de pc en plaats deze in de uitgeschakelde server. Schakel vervolgens de stroom weer in, waarna de server start met de nieuwe kaart.

Bij het formatteren met fabrieksinstellingen worden de netwerkinstellingen ook gereset, daarom krijgt de Miniserver het IP-adres van de DHCP-server of, indien niet beschikbaar, het IP-adres 192.168.1.77

De miniserver kan dan weer in gebruik worden genomen.

SD-kaart beheren

Via SD-kaart beheren kunnen statistiekgegevens, logfiles en dergelijke van de SD-kaart worden verwijderd.
Op die manier kunt u oude bestanden die u niet meer nodig heeft, van de SD-kaart verwijderen.
Klik daartoe in de randapparatuur op SD-kaart en vervolgens op de knop SD-kaart beheren.

 

SD-kaart beheren

Er verschijnt een dialoogvenster waarin alle bestanden worden vermeld die kunnen worden verwijderd.
Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.