Audio Player groep fixed

Met een Audio Player groep kunnen verschillende Audio Player bouwstenen worden gecombineerd. Dit maakt een uniforme muziekbeleving in open ruimtes mogelijk.

Dezelfde bron wordt altijd afgespeeld op alle Audio Player bouwstenen die zich in dezelfde groep bevinden. Toch blijven ze qua volume onafhankelijk, zodat voor verschillende delen van een gebouw een geschikt volume kan worden gekozen.

Maak een Audio Player groep aan voor elke gewenste groep en wijs de gewenste Audio player bouwstenen toe aan de bouwsteen in de instellingen.

In het volgende voorbeeld werd een groep gevormd met de Audio Player bouwstenen in de woonkamer en keuken, aangezien er geen ruimtelijke scheiding is tussen de twee gebieden:

In tegenstelling tot de fixed player group in Loxone Config, kunnen dynamische groepen van individuele spelers ook worden aangemaakt, bewerkt en verwijderd door gebruikers van de Loxone App of Webinterface.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
V+ Volume+ Verhoog het volume met de in parameter (Vsts) ingestelde waarde.
Dubbelklik selecteert de volgende favoriet.
- 0/1
V- Volume- Verlaagt het volume met de in parameter (Vsts) ingestelde waarde.
Dubbelklik schakelt de speler uit.
- 0/1
V Set volume Als de toegewezen audiospelers op verschillende volumes zijn ingesteld, nemen alleen de luidste spelers de nieuwe waarde over wanneer het volume wordt gewijzigd; alle andere spelers volgen dienovereenkomstig, maar behouden de volumeverhouding. % 0...100
Play Play - 0/1
Pause Pause Pauzeren - 0/1
P Presence Start de weergave wanneer 1. - 0/1
Prev Previous track Vorig nummer - 0/1
Next Next track Volgend nummer - 0/1
Fav Set favorite Selecteert een favoriet op basis van het toegewezen ID-nummer. Als de geselecteerde ID niet bestaat, wordt de eerste favoriet geselecteerd. -
Alarm Alarm Speelt het alarmgeluid met het in parameter (Va) ingestelde volume. - 0/1
FireAlarm Fire alarm Speelt het brandalarm met het in parameter (Va) ingestelde volume. - 0/1
Bell Bell Speelt deurbelgeluid af op het in parameter (Vbell) ingestelde volume. - 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Blok is vergrendeld.
Dominerende ingang.
- 0/1
DisPc Disable periphery control Deactiveert de ingangen V+, V-, V, Play, Pause, P, Prev, Next, Fav, Bell, Buzzer, T5, TTS, BTp wanneer Aan. (bijv. Kinderslot, schoonmaken)
Bediening via gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
DisP Disable presence Zolang deze ingang actief is, wordt elke verandering van waarde op ingang (P) genegeerd. - 0/1
T5 T5 control Toets 2 : volume omhoog; dubbelklikken start de weergave of kiest de volgende favoriet
Toets 5 : volume omlaag; dubbelklikken onderbreekt de weergave
Toets 3 : dubbelklikken activeert (2C); driedubbelklikken activeert (3C); (Roff) = 0 : onderbreekt de weergave
-
TTS Text to speech Converteert een Tekst naar spraak en speelt het af op het volume ingesteld in parameter (Vtts). - -
LineIn Set Line In Selecteert de Line In van een Audioserver als bron op basis van zijn Line In ID. - 0...∞
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Selectie Alle geselecteerde blokken kunnen samen beheerd worden. -